Serveis

Beques
Borsa de treball
Pràctiques a empreses
Servei d’esports o d’activitat física
Servei d’idiomes
Servei d’orientació

Descripció del centre

L'escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies posibilidades.Participativas, solidàries, que s'estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones alhora rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de renovació i d'obertura.

El projecte educatiu de l'escola es fonamenta en quatre principis que són la base dels seus continguts i les seves activitats:

- L'educació en els valors de l'humanisme cristià.
- La pedagogia participativa, integral i personalitzada en l'alumne com a centre del procés d'aprenentatge.
- El català com a llengua d'aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
- L'obertura social basada en l'educació com a servei als altres ia la societat.

La Institució Cultural del CIC, Fundació Privada, pretén aplicar a tots els seus projectes una política de qualitat que compleixi la satisfacció, les necessitats i les expectatives de totes les famílies, alumnes i empreses col • laboradores que li dipositen la seva confiança És per aquest motiu que dóna una gran importància a l'estil pedagògic, la formació continuada dels seus professionals ia la incorporació de les noves tecnologies al servei de la pràctica docent en un marc de renovació constant.

 

Campus i seus

Institució Cultural del CIC - Cicles formatius
Torrent de Flores, 68-70 08024 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Institució Cultural del CIC Cicles formatius
X