Serveis

Campus virtual

Descripció del centre

L'Observatori ofereix formació especialitzada i divulgativa per promoure la implantació de la RSC.
Una societat ben informada i formada és essencial per a un bon desenvolupament de la responsabilitat social corporativa.
Des dels seus inicis funciona com una plataforma per a la cooperació i investigació per potenciar la RSC a les empreses, de sensibilització i de seguiment de les polítiques públiques i les seves aplicacions pràctiques.
Els socis de l'Observatori de RSC són organitzacions de la societat civil amb un ampli suport social que treballen per la transformació social: ONG, associacions de consum i sindicats. Totes elles treballen en diferents àmbits de la responsabilitat social i legitimen amb el seu suport la necessitat d'aquesta plataforma per a l'impuls de la RSC en la societat.

Objectius:
  • Sensibilitzar la població sobre l'efecte positiu que sobre la societat té la RSC i sobre quines són les autèntiques tendències i actuacions de l'àmbit empresarial.
  • Realitzar un seguiment de les iniciatives polítiques que s'adoptin en matèria de RSC, així com l'aplicació pràctica en els diferents nivells de l'Administració pública.
  • Observar i establir una valoració del desenvolupament i implantació de la RSC a casa nostra.
  • Potenciar la posada en pràctica de polítiques reals de RSC a les empreses i altres organitzacions nacionals.
  • Servir de plataforma de discussió i d'intercanvi d'informació i idees sobre RSC, per obrir vies de comunicació dins el tercer sector i cap al sector públic i privat, configurant un centre de pensament que sigui alhora generador d'opinió.

Característiques

Experiència
L'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa (Observatori de RSC), és una organització sense ànim de lucre que neix l'any 2004 de la mà de diverses organitzacions de la societat civil amb l'objectiu de treballar en l'impuls de la correcta aplicació de la responsabilitat social corporativa (RSC).
Què ofereix aquest centre
L'Observatori ofereix formació especialitzada i divulgativa per promoure la implantació de la RSC.

Campus i seus

Observatori de Responsabilitat Social Corporativa
C/ Bravo Murillo 178- 4º 28020 Madrid

Altres centres que et poden interessar

X