Serveis

Biblioteca
Bolsa de empleo
Campus
Campus virtual
Laboratorio
Prácticas en empresas
Programas de intercambio en el extranjero
Servicios de idiomas
Servicios de orientación

Descripció del centre

Prat Educació (FP Online) és una institució educativa pionera en la Formació Professional, amb més de 40 anys d'experiència: tenen la formació professional i el món de l'empresa en el nostre ADN.
Es tracta d'un centre oficial reconegut, homologat i autoritzat a nivell nacional pel Ministeri d'Educació de el Govern d'Espanya i pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la impartició de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) presencial ia distància , de manera que totes les titulacions que s'imparteixen són 100% oficials, tant a Espanya com a la Unió Europea.
La seva missió és acompanyar els alumnes en el descobriment dels seus propis talents, a través d'una formació de qualitat, per tal d'capacitar-los per afavorir la seva inserció laboral i millorar les seves oportunitats professionals.
El model pedagògic de Prat Educació part de l'alumne, com a centre de l'activitat docent, i integra les metodologies actives d'aprenentatge més actuals. El centre prioritza el treball pràctic de l'alumne com a base d'assimilació de la informació i de l'obtenció d'un aprenentatge significatiu, mitjançant el suport sempre proper, personalitzat i continu d'un equip de professors experts i qualificats.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
• Equip amb experiència: L'equip docent de Centre d'Estudis Prat està format per professionals altament qualificats. La seva capacitat de comunicació i empatia acompanyen i guien l'alumne en tot el seu trajectòria.
• Projecte Europeu European Personal Branding for Employment (EPBE): Integrat en EPBE, que té com a objectiu facilitar l'accés a l'mercat de treball als alumnes dels estudis professionals de tot Europa.
• Educació amb valors: El centre defensa, en els seus programes formatius, els següents valors:
o La democràcia, element transmissor i de consolidació de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
o El laïcisme educatiu des del respecte a la llibertat de consciència i de creença.
o L'Humanisme com una concepció més àmplia de l'educació que afavoreixi una formació integral.
o El cultiu de el coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes a país.
• Ensenyament de qualitat: La Direcció de la Fundació Prat i de el Centre d'Estudis Prat declara i transmet els següents principis rectors de totes les seves activitats:
o La millora permanent i el foment de l'emprenedoria en les seves activitats.
o La promoció dels idiomes per aconseguir internacionalització del seu alumnat.
o La prestació de bons serveis de formació, com a garantia de la continuïtat com a centre.
o El centre s'acull i compleix amb els Principis de Gestió de la Norma ISO 9001, com a principis rectors de la Gestió de la Qualitat de la seva organització.
Què ofereix aquest centre
Aquests són els trets diferencials de la seva oferta formativa:
• Esperit d'emprenedoria.
• Voluntat i reconeixement de la necessitat d'una millora contínua.
• La capacitat d'autoconeixement i de superació des de la promoció de l'autoestima i la maduració integral de la persona.
• Adquisició d'un esperit crític, des del coneixement i l'anàlisi de la realitat.
• cpacidad d'adaptabilitat a l'canvi i el reconeixement de la necessitat d'una formació contínua al llarg de el temps.
• Vocació europeista i profundament democràtica com a fonament d'una visió àmplia del nostre àmbit ordinari de mobilitat i d'interacció laboral i cultural a l'actual món globalitzat.
• Formació participativa, flexible i interactiva.
• Orientació acadèmica i professional personalitzada.
• El permanent contacte amb l'entorn socioeconòmic, i amb el teixit empresarial i social que el constitueix.
• Vocació europeista i, en conseqüència, d'acord amb el marc d'interacció ordinària a nivell laboral i cultural d'Europa.
• Estímul de l'esperit d'emprenedoria i de la formació contínua durant la vida professional.
• El foment d'una consciència responsable d'estudi i de treball com a elements essencials per assolir els objectius acadèmics i laborals desitjats.
A més, el centre també ofereix una àmplia oferta formativa en Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, i un model pedagògic amb avaluació contínua i tutoria individualitzada.

Campus i seus

Prat Educació
Roger de Llúria, 97 08009 Barcelona
X