Serveis

Biblioteca
Borsa de treball
Campus
Campus virtual
Laboratori
Pràctiques a empreses
Programes d’intercanvi a l’estranger
Servei d’idiomes
Servei d’orientació

Descripció del centre

Prat Educació (FP Online) és una institució educativa pionera en la Formació Professional, amb més de 40 anys d'experiència: tenen la formació professional i el món de l'empresa en el nostre ADN.
Es tracta d'un centre oficial reconegut, homologat i autoritzat a nivell nacional pel Ministeri d'Educació de el Govern d'Espanya i pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la impartició de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) presencial ia distància , de manera que totes les titulacions que s'imparteixen són 100% oficials, tant a Espanya com a la Unió Europea.
La seva missió és acompanyar els alumnes en el descobriment dels seus propis talents, a través d'una formació de qualitat, per tal d'capacitar-los per afavorir la seva inserció laboral i millorar les seves oportunitats professionals.
El model pedagògic de Prat Educació part de l'alumne, com a centre de l'activitat docent, i integra les metodologies actives d'aprenentatge més actuals. El centre prioritza el treball pràctic de l'alumne com a base d'assimilació de la informació i de l'obtenció d'un aprenentatge significatiu, mitjançant el suport sempre proper, personalitzat i continu d'un equip de professors experts i qualificats.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
• Equip amb experiència: L'equip docent de Centre d'Estudis Prat està format per professionals altament qualificats. La seva capacitat de comunicació i empatia acompanyen i guien l'alumne en tot el seu trajectòria.
• Projecte Europeu European Personal Branding for Employment (EPBE): Integrat en EPBE, que té com a objectiu facilitar l'accés a l'mercat de treball als alumnes dels estudis professionals de tot Europa.
• Educació amb valors: El centre defensa, en els seus programes formatius, els següents valors:
o La democràcia, element transmissor i de consolidació de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
o El laïcisme educatiu des del respecte a la llibertat de consciència i de creença.
o L'Humanisme com una concepció més àmplia de l'educació que afavoreixi una formació integral.
o El cultiu de el coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes a país.
• Ensenyament de qualitat: La Direcció de la Fundació Prat i de el Centre d'Estudis Prat declara i transmet els següents principis rectors de totes les seves activitats:
o La millora permanent i el foment de l'emprenedoria en les seves activitats.
o La promoció dels idiomes per aconseguir internacionalització del seu alumnat.
o La prestació de bons serveis de formació, com a garantia de la continuïtat com a centre.
o El centre s'acull i compleix amb els Principis de Gestió de la Norma ISO 9001, com a principis rectors de la Gestió de la Qualitat de la seva organització.
Què ofereix aquest centre
Aquests són els trets diferencials de la seva oferta formativa:
• Esperit d'emprenedoria.
• Voluntat i reconeixement de la necessitat d'una millora contínua.
• La capacitat d'autoconeixement i de superació des de la promoció de l'autoestima i la maduració integral de la persona.
• Adquisició d'un esperit crític, des del coneixement i l'anàlisi de la realitat.
• cpacidad d'adaptabilitat a l'canvi i el reconeixement de la necessitat d'una formació contínua al llarg de el temps.
• Vocació europeista i profundament democràtica com a fonament d'una visió àmplia del nostre àmbit ordinari de mobilitat i d'interacció laboral i cultural a l'actual món globalitzat.
• Formació participativa, flexible i interactiva.
• Orientació acadèmica i professional personalitzada.
• El permanent contacte amb l'entorn socioeconòmic, i amb el teixit empresarial i social que el constitueix.
• Vocació europeista i, en conseqüència, d'acord amb el marc d'interacció ordinària a nivell laboral i cultural d'Europa.
• Estímul de l'esperit d'emprenedoria i de la formació contínua durant la vida professional.
• El foment d'una consciència responsable d'estudi i de treball com a elements essencials per assolir els objectius acadèmics i laborals desitjats.
A més, el centre també ofereix una àmplia oferta formativa en Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, i un model pedagògic amb avaluació contínua i tutoria individualitzada.

Campus i seus

Prat Educació
Roger de Llúria, 97 08009 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Prat Educació
X