Sedome

Campus, seus i serveis
Oferim formació contínua per a empreses i professionals del sector sociosanitari.

Cursos per a particulars.
Formació sociosanitària per a tots aquells professionals que vulguin seguir formant-se o actualitzar els seus coneixements.

Consultoria de formació per a empreses.
La nostra passió és la formació !! Tots els nostres cursos són adaptats a les necessitats de cada centre i impartits per professionals amb àmplia experiència en cada disciplina.
• Realitzem tot tipus d'accions formatives (cursos, tallers, xerrades, seminaris, etc.) buscant el benefici tant del centre com del treballador.
• Modalitats de formació presencial, e-learning i B-learning, tant "In Company" com a les nostres instal·lacions.
• Oferim la possibilitat de bonificar la formació. (En el cas de les empreses)

Com ho fem?
• Servei de consultoria.
• Treballem directament amb el client per valorar les necessitats de formació de manera totalment personalitzada.
• Planifiquem la formació segons les necessitats de cada centre.
• Les formacions són impartides per professionals amb àmplia experiència en el sector.
A qui van dirigits els nostres cursos?

Els nostres cursos estan dirigits a tots els perfils professionals del centre i imapartidos sempre per professionals de cada temàtica. Alguns dels cursos impartits:
• Mobilització de pacients en centres residencials.
• Atenció al pacient amb demència.
• Primers Auxilis en geriatria.
• El procés de dol.
• L'alimentació en el procés d'envelliment.
• Prevenció i cura d'úlceres per decúbit.
    Sedome
  • Sedome, servicios sociosanitarios a particulares y empresas
    Ronda President Irla, 28 1a Planta08302 Mataró (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te