Cursos per tipologia

Cursos per temàtica

Cursos per modalitats

Descripció del centre

La primera escola d'estiu.

Els Serious Games for Health (SGH) proporcionen educació, entreteniment i ajuden a oferir una millor atenció sanitària. També són una oportunitat per motivar i centrar als usuaris per aconseguir un canvi en el comportament pel que fa a la gestió de la seva pedagogia. Aquests jocs estan dissenyats per ajudar a obtenir millors resultats sanitaris en els pacients, millorant la formació del personal i fomentant l'educació i els productes sanitaris.
La nostra oferta de cursos en l'àmbit dels SGH es concentra, des dels vessants teòrica i pràctica, en oferir un repàs en profunditat a les millors aplicacions i implementacions dels enfocaments del sector cap a aquests sistemes en els sectors de la sanitat i la indústria. També es proporciona un marc d'avaluació i estratègia per a sistemes sostenibles dissenyats des dels sectors acadèmic i comercial.
Els professors d'aquest curs treballen a la Harvard Medical School i ENTI (Escola de Noves Tecnologies), Universitat de Barcelona. És un curs destinat a perfils doctors, psicòlegs, fisioterapeutes, personal d'infermeria, directors de l'àmbit sanitari, organitzacions de la sanitat pública i innovadors del sector privat, entre d'altres.
Els cursos que s'ofereixen són dos: estàndard i avançat. I en tots dos casos la durada és de 2 dies. Aquests es faran a la ciutat de Barcelona.

Cursos més populars

Campus i seus

Serious Games for Health
C/ Diputació, 231 08007 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Serious Games for Health
X