Titulacions

7
0 Oficials 0%
7 Propies 100%

Metodologies

3
3 Presencials 43%
0 On-line 0%
2 Semi presencials 29%
2 A distància 29%

Sigesmar

Cursos més populars
Campus, seus i serveis
Sigesmar SL és una empresa dedicada a la formació en la seguretat alimentària de les persones que treballen PRESENTACIÓ DE Dinar al camp (ALIMENTS manipulador), així com les alimentàries Consultoria Tècnica de les empreses. 

Els cursos de capacitació es fan tan elogiós com a les empreses, a través de forçar. 
    Sigesmar
  • Sigesmar
    Pasaje Mulet, 908006 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te