Stratex Institute. Escola Superior Estudis Comercials

Stratex Institute. Escola Superior Estudis Comercials

Campus, seus i serveis
Escola de negocis única a Catalunya. Especialitzada en formació de perfils tècnic-operatius en Vendes i Màrqueting des de 2003. Vinculada a EUNCET Business School. Campus al Vapor Universitari de Terrassa.
    Stratex Institute. Escola Superior Estudis Comercials
  • Stratex Institute. Escola Superior d'Estudis Comercials
    C/ Colom, 11408222 Terrassa (Barcelona)
Altres centres que poden interesar-te