Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Què són les competències professionals?

Definició de competències professionals

Les competències professionals són el conjunt integrat d'habilitats, coneixements i aptituds que es necessiten per a exercir una ocupació específica o desenvolupar determinades activitats professionals.

 

Cada lloc de treball requereix unes competències diferents, per la qual cosa, depenent del teu objectiu professional, necessitaràs desenvolupar unes o d'altres. És important que coneguis les competències que posseeixes i les que es requeriran en el lloc de treball desitjat per a identificar quines són les teves àrees de millora i buscar les millors opcions per a desenvolupar aquestes habilitats.

Tipus de competències professionals

Les competències professionals es poden classificar en dos grans grups:


Competències tècniques

Les competències tècniques, també anomenades competències específiques o hard skills són aquelles que s'associen a determinats llocs de treball i són essencials per a desenvolupar una activitat laboral concreta amb èxit.

Per exemple, una persona que s'hagi format en cuina, hauria d'haver adquirit unes competències tècniques com l'ús dels ganivets, tècniques de cocció dels aliments o organització d'una cuina.

Aquestes competències són diferents en cada professió i normalment s'adquireixen realitzant una formació específica. Així doncs, es tracta del domini de qualsevol tècnica o eina necessària per al correcte acompliment de les funcions.

Actualment, molts sectors professionals s'han vist afectats per la digitalització, una realitat que s'ha accentuat per l'impacte de la crisi sanitària i econòmica produïda pel COVID-19. Això ha suposat que un gran nombre de persones, exerceixin o no una activitat relacionada amb el sector digital, desenvolupin coneixements en tecnologies digitals.
 

Competències transversals

Les competències transversals o soft skills són totes aquelles habilitats, coneixements i actituds que poden ser generalitzats a qualsevol entorn laboral, és a dir, es poden posar en pràctica en diferents tipus de professions.

Les competències transversals serveixen per a desenvolupar diferents ocupacions i s'han adquirit en diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, adaptabilitat, iniciativa, pensament crític, intel·ligència emocional i autonomia.

Les competències transversals són una part fonamental en el perfil professional, ja que et permeten diferenciar-te d'altres persones amb la mateixa formació i experiència. 

Per a l'exercici eficaç d'una professió, has de posar en joc els dos tipus de competències. Les competències tècniques per a exercir una professió solen ser les primeres valorades pels ocupadors, però cada vegada es valoren més totes aquelles competències transversals que pots traslladar a qualsevol activitat professional, t'ajuden a diferenciar-te dels altres i et fan més apte per a una mena de treball.

Les competències transversals dels professionals no són un mer complement a les competències tècniques per a les quals un ha estat contractat o valorat en el seu lloc de treball. Aquestes competències han d'incorporar-se en el currículum com a elements identificadors d'una actitud professional adequada als temps moderns.

 

Analitza el teu perfil per conèixer a fons quines són les teves característiques personals i les competències que et diferencien dels demés i t'ajudaran a aconseguir una millor marca personal.

Descobreix les competències transversals millor valorades al mercat de treball, els sectors emergents i realitza les accions necessàries per aconseguir un perfil competitiu que encaixi amb el teu projecte professional.