Orientació Laboral

Quins seran els sectors emergents?

Sectors emergents


La tecnologia i les professions lligades a la tecnologia oferiran oportunitats de feina. Una de les característiques de l'àmbit tecnològic és la rapidesa en la que sorgeixen noves professions i la necessitat dels seus professionals d'estar en contínua formació.

Els sectors on que es preveu que oferiran majors oportunitats els propers anys són:


 
 • Medi ambient: el sector del medi ambient inclou diferents subsectors com el d'energies renovables, noves energies o gestió del medi ambient.
  Entre les principals activitats que poden fer els professionals del sector del medi ambient es poden trobar: desenvolupament de noves energies i increment de la producció d'energia neta i sostenible, l'assessorament i la gestió ambiental, el manteniment, control i inspecció d'instal·lacions contaminants, l'anàlisi i mesurament, l'instal·lació, manteniment i explotació d'instal·lacions, la recollida, reciclatge, transport i tractament de residus i altres contaminants, l'investigació, els estudis i projectes ambientals, el màrqueting, les ventes, la comunicació i l'informació ambiental i la formació i educació ambiental.
  Per a aquest sector, es necessitaran perfils molt diversos, des de tècnics que puguin fer l'instal·lació de plaques solars, fins a enginyers capaços d'avançar en el desenvolupament d'energies renovables.
   
 • TIC: tecnologia i internet: cada vegada hi ha una major demanda de serveis relacionats amb les TIC. Les TIC estan agafant un paper important en els diferents camps professionals i molts serveis i productes que ofereixen les empreses estan lligats a aquest sector. Es requeriran treballadors especialitzats en informàtica i sistemes de xarxes per cobrir la demanda d'aquesta tecnologia que s'està estenent en els diferents entorns professionals.
  Dins de les TIC hi ha diferents perfils: tècnics, enginyers, especialistes, etc.
   
 • Turisme: el turisme seguirà creixent i les professions lligades a aquest sector continuaran sent demandades. Hi ha una gran varietat de perfils professionals lligats a aquest sector, com poden ser les feines en bars, restaurants o hotels, i també, els planificadors de destinacions turístiques o especialistes en portals de viatges.
   
 • Biotecnologia: aquest sector lligat a la biologia i la tecnologia ofereix diferents oportunitats de feina en l'àmbit de l'investigació, R+D, indústries agràries i alimentàries, investigació sanitària o l'indústria farmacèutica.
   
 • Psicologia i salut mental: l'estrès, les fòbies o les addicions són problemes de la societat actual on els professionals de la psicologia i la salut hi trobaran oportunitats de feina.
   
 • Soci-sanitari: l'envelliment de la població farà necessari que hi hagi professionals preparats per cobrir les necessitats d'aquest grup de població i oferir-lis serveis a mida.
   
 • Medicina i salut: l'envelliment de la població i la preocupació pel benestar físic generarà oportunitats de feina en aquest sector.
   
 • Traducció i interpretació: la globalització requereix a professionals que siguin capaços de comunicar-se en un o varis idiomes, i si no es posseeix aquesta competència, es necessiten professionals que ajudin a cobrir aquesta necessitat.
   
 • Econòmic: la creació, gestió o assessoria d'empreses continuarà creant oportunitats de feina.

Futures professions

A continuació pots trobar algunes professions relacionades amb els diferents sectors. Com veuràs, hi ha professions dels diferents nivells formatius, des d'estudis de formació professional fins a especialistes universitaris.
 
Sector Professió
Medi ambient Tècnic en salut ambiental
Enginyer d'energies renovables
Físic
Químic
Especialista en gestió de residus
Assessor en eficiència energètica
Tècnic en espais naturals
Tècnic en instal·lació de plaques solars
Enginyer bioclimàtic
Assessor de canvi climàtic
TIC Enginyer de sistemes
Programador
Especialista en big data
Expert en posicionament de cercadors
Expert en cloud computing
Expert en màrqueting virtual
Community manager
Tècnic en impressió 3D
Programador d'aplicacions per a mòbils
Turisme Planificador de destins turístics
Gestor cultural
Gestor estratègic de vendes
Director d'esdeveniments
Professional de noves alternatives turístiques (ecoturisme, turisme gastronòmic)
Biotecnologia
 
Biotecnòleg
Biomèdic
Bioinformàtic
Bioagricultor
Bioenginyer
Psicologia i salut mental Psicòleg clínic
Psicòleg especialista
Soci-sanitari Tècnic en atenció a persones grans
Especialista en la cura a la tercera edat
Mediador social
Medicina i salut Metge de família
Metge especialista
Traducció i interpretació Traductor
Intèrpret
Econòmic Especialista en desenvolupament de negocis
Tècnic en comerç exterior
Expert en e-commerce


Descobreix totes les professions i troba la que encaixa millor amb tu.

Si no saps com escollir, pots continuar llegint el nostre apartat sobre com formar-se per a les noves feines.Nota: algunes de les dades d'aquesta secció han estat extretes dels següents informes:
PWC. Trabajar en 2033.
ADECCO. Informe Adecco sobre el futuro del trabajo en España 2016.