Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

L'entrevista de feina

L'entrevista de feina és la fase del procés de selecció on l'entrevistador o entrevistadora analitza a fons al candidat per a comprovar la seva idoneïtat per al lloc de treball ofert. L'aspirant ha d'aprofitar l'oportunitat per a demostrar que és el més qualificat per a cobrir aquella vacant.

A continuació trobaràs totes les claus que t'ajudaran a preparar-te bé per superar amb èxit la teva entrevista de treball.
 

Entrevista de feina

Tipus d'entrevista

De manera general, podràs trobar-te amb els següents tipus d'entrevista de treball:

 • Entrevista dirigida. L'entrevistador o entrevistadora fa preguntes concretes i molt específiques a l'entrevistada o entrevistat, donant-li poc marge per a les respostes.
 • Entrevista semidirigida. L'entrevistador fa preguntes concretes, però deixa algunes preguntes obertes perquè l'entrevistat pugui expressar-se de manera lliure i espontània. Amb aquest procediment l'entrevistador pot observar com s'organitza mentalment l'entrevistat.
 • Entrevista grupal. En aquest cas, es convoquen entre sis i deu persones candidates per a participar en la simulació d'una situació en la qual es debat i s'extreuen conclusions al voltant d'un tema. L'objectiu d'aquesta entrevista és obtenir informació sobre el comportament i les competències interpersonals dels candidats i candidates.

Fases d'una entrevista

Les tres principals fases en les quals s'estructura una entrevista de feina són:

 • Presentació. És el moment inicial en el qual et presentes a l'entrevistador i ell t'exposa breument les característiques del lloc de treball. Mostra't interessat i decidit a escoltar-lo.
 • Desenvolupament. El reclutador vol conèixer els detalls de la teva formació, la teva experiència professional o les teves competències. Aprofita aquest moment per a mostrar la millor imatge de tu mateix. És molt important que recordis bé les dades i dates que apareixen en el teu currículum i tinguis clars els aspectes que vols destacar, les competències que posseeixes i que et diferencien dels altres i per què creus que ets ideal per a aquest lloc de treball.
 • Tancament. En el moment del tancament és quan podràs plantejar els dubtes que tinguis respecte a les tasques pròpies del càrrec o sobre el funcionament de l'empresa (horari, tipus de contracte, possibilitats de teletreball, sou...) i aclarir algun punt que no hagis entès.

Com preparar una entrevista

Els entrevistadors et faran preguntes amb l'objectiu de valorar si ets la persona adequada per al càrrec. Sovint, plantegen qüestions per a aprofundir en aquells aspectes més febles o imprecisos del teu currículum.

Entrevista de feina


A continuació tens les claus per a respondre adequadament a algunes de les preguntes més difícils.


Preguntes relacionades amb la teva formació i experiència


1. Creus que tens suficient formació per al càrrec? Subratlla les competències adquirides amb la teva formació acadèmica que estiguin més vinculades al lloc de treball. Comparteix els coneixements que has adquirit amb la teva experiència professional, mostra't obert a ampliar la teva formació i destaca l'important que és per a tu el reciclatge professional. Transmet que et preocupes per estar informat i al dia i que coneixes el sector.

2. Veig que no tens experiència. Posa en valor els teus coneixements relacionats amb el lloc de treball i la voluntat de poder aplicar-los. Destaca les pràctiques realitzades durant els teus estudis i altres activitats on hagis participat, com experiències de voluntariat o de cooperació internacional.

3. Per què has estat tant de temps sense treballar? Intenta ser positiu i no caure en frases com "no he trobat feina". Exposa com has aprofitat el temps si és que has cursat alguna formació, has participat en accions de voluntariat o has fet algun viatge. Explica que no és fàcil trobar ofertes que responguin a les teves aspiracions. Remarca l'interès que tens per formar part de l'empresa i pel lloc de treball i comparteix la teva disponibilitat immediata d'incorporació.

4. Com fas front a situacions d'urgència o tensió? En primer lloc, et recomanem que destaquis la planificació i l'organització del treball com a factor clau per a evitar les situacions de tensió. En segon lloc, mostra't com una persona capaç de superar aquestes situacions i posa algun exemple de problema que hagis resolt amb èxit en feines anteriors.

5. Quin és el teu punt més feble? Dona una resposta general que es relacioni amb algun aspecte positiu o que sigui fàcilment superable en relació amb el treball, però evita caure en el tòpic de "soc massa perfeccionista". Diferencia't dels altres barrejant defectes amb virtuts. Per exemple: "defenso fermament la meva postura si crec que tinc raó, però soc capaç d'adaptar-me si l'equip decideix fer les coses d'una altra forma."

6. Quin és el teu punt més fort? Existeixen una sèrie de qualitats necessàries per a qualsevol lloc de treball, com poden ser, l'adaptació al canvi o la facilitat per a aprendre, però et recomanem que pensis en el perfil que estan buscant per a cobrir aquella vacant en concret. Per exemple, si l'ocupació implica treballar de cara al públic pots destacar aspectes com la seguretat i confiança en tu mateix, l'actitud positiva o el do de gents.


Preguntes relacionades amb l'empresa o el lloc de treball
 

1. Per què t'has presentat a aquesta oferta? Pots enfocar la resposta des de diferents angles. Per exemple, argumentant que l'oferta encaixa amb el teu perfil professional i expectatives; que coneixes l'empresa i sempre has estat interessat a formar-ne part; o que el càrrec suposa un avanç en la teva carrera professional i que t'encantaria assumir-lo.

2. Per què desitges treballar en aquesta empresa? Per a poder respondre bé a aquesta pregunta és necessari que prèviament t'hagis informat i coneguis l'empresa, els serveis o els productes que ofereix i relacionar-ho amb els teus interessos professionals. Un bon exemple és mostrar el teu compromís amb l'organització exposant que et sents identificat amb la seva missió i valors.

3. Quin sou vols guanyar? Sovint, el salari ja està establert per l'empresa i el reclutador t'informa del que cobraràs durant l'entrevista, però pot ser que vulguin saber les teves expectatives. Per a respondre a aquesta pregunta és important que t'informis de la remuneració anual bruta en llocs i empreses similars i sol·licitis un salari realista. Si no sorgeix el tema durant la conversa, pots abordar-lo quan et preguntin si tens algun dubte. Tingues en compte, però, que alguns processos de selecció inclouen vàries entrevistes, per tant, tindràs més oportunitats per plantejar els dubtes relatius al sou si l'entrevistador o entrevistadora no ho concreta en la primera trobada.

4. Per què vas deixar la teva última feina?/Per què vols canviar de feina? Per a respondre a aquesta pregunta evita desqualificar la teva anterior empresa o lloc de treball i centra't en les oportunitats de millora que t'ofereix el nou lloc. Podries ressaltar que vols avançar en la teva carrera professional i la teva anterior feina no t'ho permetia; que busques una feina que et permeti aplicar els teus coneixements; o que desitges treballar en una empresa que et doni la possibilitat de continuar-te formant.


Preguntes personals


Has de saber que, com exposa el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), les preguntes d'una entrevista de selecció han d'ajustar-se als requisits del lloc a cobrir i a la comprovació de les competències i de les capacitats dels candidats per a l'acompliment de les seves funcions de manera correcta i, per tant, no estendre's al pla personal.

No obstant això, pots trobar-te amb el fet que, en algunes entrevistes l'entrevistador o entrevistadora et faci preguntes d'aquest tipus.  Aquí tens algunes claus per a respondre-les:


1. Creus que encaixaries en un equip més jove/més gran/intergeneracional? L'entrevistador pot considerar que la teva edat no encaixa amb el perfil que estan buscant, però si t'han convocat a l'entrevista és perquè realment estan interessats en tu. Si ets una persona molt jove, destaca les teves ganes de treballar, la teva motivació, l'important que és per a tu comptar amb l'oportunitat d'aprendre dels altres i l'enfocament fresc i modern que pots aportar. Si ets una persona amb més experiència destaca la teva responsabilitat, el valor afegit que suposa la teva trajectòria professional, la teva flexibilitat i la teva adaptació al canvi.

2. Tens fills? Com concilies la vida familiar i laboral? Si et fan aquest tipus de preguntes, explica que la teva situació personal mai ha influït en la teva carrera ni en les teves capacitats professionals. Recorda que cap entrevistador o entrevistadora pot exigir-te compartir detalls de la teva situació familiar.

3. Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Els reclutadors poden plantejar aquesta pregunta amb l'objectiu de conèixer amb més detall els teus valors. Tot i que la qüestió traspassa l'àmbit purament laboral, per contestar et recomanem que pensis en el perfil professional que estan buscant. Per exemple, si el càrrec requereix concentració i autonomia, destaca les aficions que poden desenvolupar aquestes habilitats, com cuinar o practicar algun esport com el ciclisme o la natació. Si la feina requereix treball en equip destaca les activitats col·lectives en les quals participis, com poden ser el futbol, el bàsquet, la dansa o el cant coral. I si busquen a una persona creativa pensa que poden valorar aficions com pintar o escriure.


Preguntes obertes


Els entrevistadors i entrevistadores solen plantejar algunes preguntes obertes per a comprovar la teva capacitat de reacció. Si et prepares possibles respostes, podràs presentar-te al procés de selecció amb més confiança. Alguns exemples d'aquestes preguntes són:


1. Autoconeixement. Com et descriuries? Si poguessis triar una professió, quina triaries? Amb quines funcions et sents més còmode? Quines tasques et desagraden més?

2. Formació. Quina formació creus que necessites per a sentir-te plenament realitzat professionalment? Quin valor li dones a la formació permanent i el reciclatge? Vas fer algun curs durant les teves feines anteriors?

3. Experiència professional. Què esperes d'aquesta feina? Com vas entrar a treballar en les diferents empreses a on has estat? Quins objectius laborals vas tenir/has de cobrir en el teu lloc de treball? Quina és la situació laboral més complexa a la qual has hagut de fer front? Com vas resoldre aquesta situació?

4. Metes i objectius. Per què hauríem de contractar-te? Quins objectius o metes tens en la teva vida professional, a curt o llarg termini? Quines serien les condicions òptimes per a aconseguir una plena satisfacció laboral? Com veus el teu futur professional? Com et veus dins de 5/10 anys? Com t'agradaria que fos el teu responsable?

Claus per afrontar amb èxit una entrevista

La bona actitud del candidat és una de les claus de l'èxit. Com entrevistat o entrevistada has de ser puntual, mostrar entusiasme, vestir adequadament, ser amable, saber escoltar, expressar-te correctament, mantenir l'atenció, mostrar-te positiu, ser tu mateix, ser dinàmic.

Entrevista de feina


Para atenció als següents aspectes que t'ajudaran a anar preparat o preparada a l'entrevista:

 
           Aspectes a tenir en compte Aspectes a evitar
 • Tenir clar el que pots oferir.
 • Conèixer l'empresa i el lloc de treball ofert.
 • Contestar amb sinceritat.
 • Preparar preguntes per fer a l'entrevistador.
 • Recordar les dades i detalls del teu currículum.
 • Cuidar la indumentària i la higiene personal.
 • Portar tota la documentació necessària.
 • Mostrar problemes de disponibilitat o per desplaçar-te al lloc de treball.
 • Donar mostres d'agressivitat o de poc control.
 • Mentir sobre els teus coneixements.
 • Donar mostres de rigidesa o de poca adaptabilitat.
 • Semblar poc responsable.
 • Semblar poc dinàmic.
 • Ser impuntual.
 • Mostrar  poca confiança en tu mateix.
 

10 motius que poden espatllar una entrevista


Pren nota d'aquests comportaments que poden afectar de manera negativa la teva entrevista, i procura evitar-los:
 

1.  Ser incapaç d'expressar-te de manera clara i concisa.
2.  Fer comentaris superficials o judicis de valor aventurats.
3.  Presentar-te amb un aspecte incorrecte, poca cura o poc net.
4. No ser capaç de justificar tots els elements del curriculum vitae.
5. Expressar-te amb excessiva seguretat, resultar arrogant o fins i tot agressiu.
6. Semblar massa inflexible o poc adaptable a la situació de l'empresa. 
7. Ser excessivament tímid, no mirant als ulls i responent només amb monosíl·labs.
8. Mostrar aparent desinterès en el lloc de treball i l'empresa al llarg de l'entrevista.
9. No demostrar el domini dels coneixements necessaris per al lloc de treball que es busca cobrir.
10. No haver-te preparat mínimament l'entrevista, aportant dades dubtoses i un desconeixement notori de l'activitat a la qual es dedica l'empresa.
 


Prepara bé la teva entrevista i una vegada realitzada, fes un seguiment de la teva candidatura. Si no has estat seleccionat, pregunta per què; això t'ajudarà a millorar futures entrevistes i candidatures.

Formació imprescindible per a millorar les teves competències professionals

A part de preparar-te per a superar l'entrevista, si vols comptar amb més possibilitats d'accedir a un lloc de treball, convé estar al corrent de les competències professionals que demanda el mercat laboral i continuar formant-te per a millorar-les.

Et recomanem cursar aquesta formació que pot ajudar-te a millorar aquestes competències professionals i augmentar les teves oportunitats d'accedir a un lloc de treball:


Continua llegint en els nostres continguts sobre com buscar feina o sobre els elements que ha de recollir un curriculum vitae. I si desitges consultar més formació adequada al teu perfil professional navega pel nostre cercador de cursos i demana informació sobre els que més t'interessin.