Orientació Laboral

L'entrevista de feina

L'entrevista de feina és la fase del procés de selecció on l'entrevistador analitza a fons el candidat per comprovar la seva idoneïtat per al lloc ofert. L'aspirant ha d'aprofitar l'oportunitat per fer-se destacar com el més qualificat per a la feina.


Perquè l'entrevista sigui un èxit és important preparar-se. En aquest apartat trobaràs totes les claus de l'entrevista de feina:

Tipus d'entrevista

 • Entrevista dirigida. L'entrevistador fa preguntes concretes i molt específiques a l'entrevistat, donant-li poc marge per a les respostes

 • Entrevista semidirigida. L'entrevistador fa preguntes concretes però deixant-ne algunes obertes en les quals l'entrevistat pot exposar el tema de manera lliure i espontània. D'aquesta manera, l'entrevistador pot observar també com s'organitza mentalment.

 • Entrevista grupal. Es convoquen entre sis i deu candidats i candidates, es fa una simulació de situació grupal en la qual s'ha de debatre un tema per arribar a unes conclusions. L'objectiu d'aquesta entrevista és obtenir informació sobre la capacitat de relació i comportament dels candidats en un grup.

Fases de l'entrevista

Les tres principals fases en les que s'estructura una entrevista de feina són:

 • Presentació. És el moment inicial, en el que et presentes a l'entrevistador i t'exposa breument les característiques del lloc de treball. En aquest moment, mostra't interessat i decidit.

 • Desenvolupament. El reclutador vol conèixer els detalls de la teva formació, experiència professional, competències, etc. Aprofita aquest moment per mostrar la millor imatge de tu mateix. És molt important que recordis bé el teu currículum i tinguis clars els aspectes que en vols destacar. Quines són les teves competències que et diferencien dels demés i per què creus que ets ideal per a aquest lloc de feina.

 • Tancament. En el moment del tancament és quan podràs preguntar alguns dubtes respecte a la feina (horari, tipus de contracte, sou, etc.) o aclarir algun punt que no hagis entès.

Aspectes clau per a una bona entrevista

Aspectes a tenir en compte abans de l'entrevista Aspectes negatius que has d'evitar
 • Tenir clar el què pots oferir.
 • Conèixer l'empresa i el lloc de treball ofert.
 • Preparar preguntes per fer a l'entrevistador.
 • Recordar les dades i detalls del teu currículum.
 • Cuidar la indumentària i la higiene personal.
 • Portar tota la documentació necessària.
 • Mostrar problemes de disponibilitat o de mobilitat.
 • Donar mostres d'agressivitat o de poc control.
 • Donar mostres de rigidesa o de poca adaptabilitat.
 • Semblar poc responsable.
 • Semblar poc dinàmic.
 • Ser impuntual.
 • Semblar que no tens confiança en tu mateix.

La bona actitud del candidat és una de les claus de l'èxit, com a entrevistat has de:

 • Ser puntual.
 • Mostrar entusiasme.
 • Vestir adequadament.
 • Ser amable.
 • Saber escoltar.
 • Expressar-te correctament.
 • Mantenir l'atenció.
 • Mostrar-te positiu.
 • Ser tu mateix.
 • Ser dinàmic.

10 motius que poden espatllar una entrevista

 • No tenir els coneixements necessaris per al lloc de treball que es busca cobrir.
 • Ser incapaç d'expressar-te de manera clara i concisa.
 • No haver-te preparat mínimament l'entrevista: la presentació, el coneixement de l'empresa respecte al sector...
 • Mostrar aparent desinterès en el transcurs de l'entrevista que es pot associar amb el lloc de treball i també l'empresa.
 • Mostrar-te excessivament segur de tu mateix i resultar arrogant o fins i tot agressiu.
 • Ser excessivament tímid: no mirar als ulls, respondre només amb monosíl·labs.
 • Presentar-te amb un aspecte incorrecte, poca cura o poc net.
 • Fer comentaris superficials o judicis de valor aventurats.
 • No ser capaç de justificar tots els elements del currículum vitae.
 • Semblar massa inflexible o poc adaptable a la situació de l'empresa.

Com preparar una entrevista

Els entrevistadors et faran preguntes sobre la teva formació, experiència professional i competències, amb l'objectiu de valorar si ets la persona adequada per a l'ocupació.

Sovint, plantegen qüestions per aprofundir en aquells aspectes més febles del teu currículum.

A continuació tens les claus per respondre adequadament a algunes de les preguntes més difícils.

Preguntes relacionades amb la teva formació i experiència

"Creus que tens prou formació per al lloc de treball?" Transmet que sempre et preocupes per estar informat i al dia, que coneixes el sector. Aprofita per mostrar que tens coneixements adquirits gràcies a la teva experiència. Mostra't obert a ampliar la teva formació i destaca la importància del reciclatge professional.
"Veig que no tens experiència" Posa en valor els teus coneixements relacionats amb el lloc de treball i la voluntat de poder aplicar-los. Destaca altres activitats que has realitzat, com el voluntariat.
"Per què has estat tant de temps sense treballar?" Intenta ser positiu i no caure en frases com "no he trobat feina". Mostra com has aprofitat el temps durant aquest temps d'atur, fent cursos, voluntariat, etc. Remarca l'interès per l'empresa i el lloc de treball i la teva disponibilitat immediata d'incorporació.
"Com fas davant de situacions d'urgència o tensió?" En primer lloc, et recomanem que destaquis la planificació i l'organització del treball com a factor clau per evitar les situacions de tensió. En segon lloc, mostra't com una persona capaç de superar aquestes situacions i posa algun exemple de problema que hagis resolt amb èxit en treballs anteriors.
"Quin és el teu punt més feble?" Dóna una resposta general que es relacioni amb algun aspecte positiu o que sigui fàcilment superable en relació al treball, però evita caure en el tòpic de "sóc massa perfeccionista". Diferencia't dels altres barrejant defectes amb virtuts. Per exemple: "Defenso fermament la meva postura si crec que tinc raó, però sóc capaç d'adaptar-me si l'equip decideix fer les coses d'una altra manera."
"Quin és el teu punt més fort?" Hi ha una sèrie de característiques positives per a qualsevol lloc de treball (capacitat d'adaptació al canvi, facilitat per aprendre, etc.), però et recomanem que pensis en el perfil que estan buscant per a aquest lloc en concret. Per exemple, si l'oferta de feina implica treballar de cara al públic pots destacar aspectes com la seguretat i confiança en tu mateix, l'actitud positiva o la sociabilitat.

Preguntes relacionades amb l'empresa o el lloc de treball

"Per què t'has presentat a aquesta oferta?" Pots enfocar la resposta des de diferents angles. Alguns exemples són:
- L'oferta encaixa amb el teu perfil professional i expectatives.
- Coneixes l'empresa i sempre ha estat el teu objectiu.
- Aquesta feina suposa un pas endavant en la teva carrera professional.
"Per què vols treballar en aquesta empresa?" Per poder respondre a aquesta pregunta cal que coneguis l'empresa, els serveis o els productes que ofereix ... i relacionar-lo amb els teus interessos professionals. Un bon exemple és mostrar el teu compromís amb l'empresa afirmant que et sents identificat amb la missió i valors.
"Quin sou vols guanyar?" Sovint, el salari ja està establert per l'organització i el reclutador t'informa del que cobraràs durant l'entrevista, però pot ser que vulguin saber les teves expectatives. Per respondre a aquesta pregunta és important que t'informis de la remuneració anual bruta en llocs i empreses similars i demanis un salari realista.
Si no sorgeix el tema durant l'entrevista, el pots abordar quan et pregunti si tens algun dubte.
"Per què vas deixar la teva última feina? / Per què vols canviar de feina?" Per respondre a aquesta pregunta evita desqualificar la teva anterior empresa o lloc de treball i centra't en les oportunitats de millora que t'ofereix el nou lloc. Alguns exemples són: "Vull avançar en la meva carrera professional i la meva anterior feina no m'ho permetia"; "Busco una feina que em permeti aplicar els meus coneixements"; "Desitjo treballar en una empresa que em permeti formar-me", etc.

Preguntes personals

Tot i que no haurien de fer-ho, alguns processos de selecció poden incloure algunes preguntes personals. Aquí tens algunes claus per respondre:
 
"Creus que encaixaries en un equip més jove / més gran?" L'entrevistador pot considerar que la teva edat no encaixa amb el perfil que estan buscant, però si t'han convocat a l'entrevista és perquè realment estan interessats en tu. Si ets una persona molt jove, destaca les ganes de treballar, la motivació, l'oportunitat per aprendre, etc. Si ets una persona amb més experiència destaca la responsabilitat, el valor afegit que suposa la teva trajectòria professional, la flexibilitat i adaptació al canvi, etc.
"Tens fills? Com concilies la vida familiar i laboral?" Si et fan aquest tipus de preguntes, explica que la teva situació personal mai ha influït en la teva carrera ni en les teves capacitats professionals.
Tant si ets solter com si tens família, mostra interès pel lloc i suggereix que el teu rendiment, dedicació, disponibilitat no es veuran afectats per la teva vida personal. Si tens família, destaca com l'organització i la planificació formen part del teu dia a dia. També pots suggerir que la teva situació familiar et fa ser una persona estable i compromesa.
"Què t'agrada fer en el teu temps lliure?" Tot i que no hi ha respostes correctes a aquesta pregunta, pensa en el perfil de professional que estan buscant. Per exemple, si el lloc requereix concentració i autonomia, destaca aquelles de les teves aficions que mostren aquestes habilitats com pintar, llegir, cuinar, esports com el ciclisme, la natació, etc. Si el lloc requereix treball en equip remarca els esports més col·lectius com el futbol, tennis, bàsquet, etc. Si busquen a una persona creativa destaca la música, escriure, viatjar, etc.

Preguntes obertes

Els entrevistadors solen plantejar algunes preguntes obertes per a comprovar la teva capacitat de reacció. Si et prepares possibles respostes, podràs enfrontar-te al procés de selecció amb més confiança. Alguns exemples són:
 
Autoconeixement Com et descriuries?
Quins fets de la teva vida consideres que han estat decisius en la configuració de la teva personalitat?
Quina ha estat l'etapa més important de la teva vida?
Què fas quan t'avorreixes?
Quin és el llibre que més t'ha impressionat?
Si poguessis escollir una professió, independentment de la necessitat de guanyar-te la vida, quina triaries?
Quin és el problema social / polític que més et preocupa?
Formació Quina assignatura t'agradava més / menys?
Tornaries a estudiar el mateix?
Penses continuar estudiant? Què?
Quina formació creus que necessites per sentir-te plenament realitzat professionalment?
Experiència Professional Què esperes d'aquesta feina?
Com vas entrar a treballar en les diferents empreses en què has estat?
Quins objectius laborals havies / has de cobrir en el teu lloc de treball?
Quina és la situació laboral més complexa a la qual has hagut de fer front? Com vas resoldre aquesta situació?
Metes i objectius Per què hauríem de contractar-te?
Quins objectius o metes tens a la vida, a curt o llarg termini?
Quines serien les condicions òptimes per aconseguir una plena satisfacció laboral?
Com veus el teu futur professional? Com et veus d'aquí 5/10 anys?
Com t'agradaria que fos el teu cap?

Prepara bé la teva entrevista i una vegada realitzada, fes un seguiment de la teva candidatura. Si finalment no has estat seleccionat, pregunta per què, això t'ajudarà per preparar futures entrevistes.

Segueix llegint la nostra secció sobre com buscar feina per facilitar la teva recerca, i si el que necessites és millorar les teves competències, analitza el teu CV i troba el curs que t'ajudarà a fer-ho.