Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Fases del procés de selecció

L'objectiu principal del procés de selecció és trobar a la persona idònia que compleixi les característiques i requisits del lloc de treball. Per això, com a pas previ a la selecció ha de fer-se un anàlisi detallat del lloc de feina, per determinar el perfil professional del futur empleat.

En general els professionals que realitzen la selecció tenen en compte tres punts bàsics:
  • La formació. Que els estudis realitzats fins al moment s'adaptin a les necessitats de l'oferta de feina.
  • L'experiència professional. Es busquen persones que hagin treballat en llocs similars o relacionats.
  • Les competències professionals. Els reclutadors solen buscar aquelles competències tècniques i transversals imprescindibles per a desenvolupar el lloc de treball.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció es divideix en les següents fases:

1. Definició del lloc de treball

Abans de començar la cerca de possibles aspirants, és necessari definir el perfil del candidat que ocuparà el lloc de treball, així com les tasques que desenvoluparà. D'aquesta manera, els professionals que realitzen el procés de selecció poden identificar en el candidat els aspectes clau necessaris per a exercir el lloc i delimitar la seva cerca.

2. Publicació de l'oferta de treball

Una vegada definit el perfil professional que s'està buscant, es redacta i es publica l'oferta d'ocupació. En aquesta fase es descriu la formació, l'experiència i les competències tècniques i transversals desitjades que hauria de tenir el candidat. No sempre és fàcil posseir tots els requisits publicats en l'oferta, però si compleixes amb les principals característiques, no dubtis a presentar la teva candidatura.

3. Preselecció de candidats.

En aquesta fase se seleccionen els possibles candidats i es descarten aquells que no compleixen amb els requisits. Aquesta preselecció es fa a través del curriculum vitae (CV) i de la carta de presentació. Recorda que un CV ben dissenyat i amb la informació oportuna t'ajudarà a passar aquest primer filtre.

4. Proves de selecció i entrevista

Una vegada revisats els CV, l'empresa selecciona als possibles candidats i els convoca a una sèrie de proves per a avaluar les seves competències en relació el lloc de treball que desitgen ocupar. Aquestes proves poden ser molt diverses, des de test psicotècnics fins a dinàmiques de grup. També se solen fer proves més pràctiques relacionades amb la professió. No dubtis de les teves capacitats i realitza la prova de manera tranquil·la, això t'ajudarà a superar-la.

Quan hagis superat les proves, prepara bé l'entrevista de treball per a causar una bona impressió al teu reclutador. Pots pensar en possibles preguntes que et podrien realitzar i com respondries.

5. Selecció final

L'empresa avalua als candidats que han superat les fases anteriors i pot convocar-los per a realitzar noves entrevistes o proves. Aquesta fase pot tenir característiques diferents en funció del nombre de candidats que hagin arribat a ella i de les característiques específiques del lloc de treball.

La superació amb èxit de totes les fases et portarà a aconseguir la teva nova ocupació. Si en arribar a la fase final, no reps cap resposta per part de l'organització, fes un seguiment de la teva candidatura i contacta amb l'empresa.

Si optes per una feina a l'administració pública, el més probable és que hagis de passar per un procés d'oposicions o concurs per obtenir la plaça. Si és així, el procés a seguir serà diferent i hauràs d'estar molt atent al calendari de la convocatòria.

Recorda que els teus coneixements i habilitats també han d'estar al dia, així que analitza el teu perfil i detecta les competències que pots millorar.