Orientació Laboral

Fases del procés de selecció

L'objectiu principal del procés de selecció és trobar a la persona idònia que compleixi les característiques i requisits del lloc de treball. Per això, com a pas previ a la selecció ha de fer-se un anàlisi detallat del lloc de feina, per determinar el "perfil professional" del futur empleat.

En general els professionals que realitzen la selecció tenen en compte tres punts bàsics:
 • La formació. Que els estudis realitzats fins al moment s'adaptin a les necessitats de l'oferta de feina.
 • L'experiència professional. Es busquen persones que hagin treballat en llocs similars o relacionats.
 • Les competències del candidat relacionades amb en el nou lloc de treball.

Fases del procés de selecció

El procés de selecció es divideix en les següents fases:

 • Publicació de l'oferta de feina on s'especifica el perfil professional que s'està buscant. En aquesta fase, es descriu la formació, experiència i competències desitjades que hauria de tenir el candidat. No sempre és fàcil tenir totes les característiques del perfil, però si compleixes amb les principals característiques del perfil, no dubtis en presentar la teva candidatura.
   
 • Preselecció de candidats. En aquesta fase se seleccionen els possibles candidats i es descarten aquells que no compleixen amb els requisits. Aquesta preselecció es fa a través del Curriculum vitae i de la carta de presentació. Un bon CV t'ajudarà a passar el primer filtre.
   
 • L'entrevista de feina i altres proves. Una vegada revisats el currículums, l'empresa selecciona els possibles candidats i els convoca per al procés d'entrevistes i proves. Prepara bé l'entrevista de feina per causar una bona impressió al teu reclutador. Pel que fa a les proves, cada vegada es realitzen més proves pràctiques de la professió, no dubtis de les teves capacitats i fes la prova de forma tranquil·la, això t'ajudarà a superar-la.
   
 • Fase de selecció. L'empresa avalua els candidats que han superat les fases anteriors i pot convocar-los per realitzar noves entrevistes o proves. Aquesta fase pot tenir característiques diferents en funció del nombre de candidats que hi hagin arribat i de les característiques específiques del lloc de treball.
La superació amb èxit de totes les fases et portarà a aconseguir la teva nova feina.

Si optes per una feina a l'administració pública, el més probable és que hagis de passar per un procés d'oposicions o concurs per obtenir la plaça. Si és així, el procés a seguir serà diferent i hauràs d'estar molt atent al calendari de la convocatòria.