MasterD Oposiciones

Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l'any 1986 i és l'únic col•lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presència a tot el territori català. Si t'agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent auxiliar rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d'especialitzar progressivament els agents auxiliar rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental.En la feina diària d'un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació d'incendis forestals; fauna protegida, caça i pesca; recursos forestals; i espais naturals protegits.Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d'Agents Rurals t'aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d'accés a agent auxiliar rural de Catalunya.


Veure més

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea. Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys. Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), de graduat/ada escolar, de formació professional de primer grau, equivalent o superior. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública, Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B. Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya