Grau en Diseny, Animació i Arte Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats

1383 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Grau en Diseny, Animació i Arte Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

El Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats permet aprendre a conceptualitzar i desenvolupar art digital i animació, tant 2D com 3D, per a videojocs, jocs aplicats, cinemàtiques i contingut digital en general per a múltiples plataformes.

La versió de 3 anys d'aquest grau va ser el primer estudi d'art digital per a videojocs a obtenir el segell d'acreditació favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. El grau actual de 4 anys també ha rebut l'acreditació favorable de l'AQU ( a l'espera que aquesta organització incorpori aquesta titulació en el seu web i emeti el segell corresponent).

Temari

 • Formació Bàsica: 60 crèdits a cursar
 • Caràcter Obligatori: 144 crèdits a cursar
 • Caràcter Optatiu: 18 crèdits a cursar
 • Pràctiques Externes: 18 crèdits a cursar
 • Treball de Fi de Grau: 12 crèdits a cursar
El crèdit ECTS es computarà com 25 hores de treball de l'estudiant, que es repartirà entre: activitats presencials, activitats tutelades i activitats autònomes.

Competències per a les quals et prepara el curs

Amb aquest grau s'aprendrà a treballar en equip utilitzant les eines que permeten crear art per a jocs i, per tant, a descobrir el rol a adquirir en el sí de la indústria del videojoc. Sempre des de la creació del propi projecte i pensant com a potencial emprenedor/a des del primer minut. Tot això amb una introducció progressiva de la llengua anglesa a les assignatures perquè els/les estudiants es puguin incorporar al mercat global en acabar l'estudi.

Destinataris

El perfil recomanat és el d'estudiants amb coneixements i inquietuds entorn del món audiovisual, la il·lustració, les arts gràfiques, el disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social a nivell del qual es tracta en l'itinerari dels batxillerats d'arts, humanitats i ciències socials. Alhora, amb coneixements d'anglès (nivell B1).

Requisits

Per a poder-se matricular al Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats cal complir amb algun dels requisits següents:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d'accés universitària.
 • Ser estudiant d'un país membre de la Unió Europea, amb els quals Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d'un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen en el títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyament Artístic o de Tècnic Superior corresponents als Ensenyaments Esportius a les quals es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei orgànica 2/2006, d'Educació.
 • Ser major de 25 anys, d'acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d'acord amb l'article 42.4 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d'acord amb l'article 42.4 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d'un títol de Grau o titulació equivalent.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l'anterior legislació de titulacions universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, Castellà i Anglés

Durada

240 ECTS

Objectius

L'objectiu d'aquest grau en art digital és la formació integral dels futurs i de les futures dissenyadors/es (Game Designer) i artistes (Artist) de jocs sobre totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta, consola, realitat virtual augmentada, etc.). Es combina l'àmbit artístic amb el més dirigit al disseny de jocs i experiències memorables.

Titulació obtinguda

Graduat/a en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats per la Universitat de Barcelona.

Perspectives laborals

Diseñador/a de videojuegos y de juegos aplicados Concept artist Modelador/a, animador/a, rigger/a 2D y 3D Director/a de arte Diseñador/a de sonido en videojuegos Emprendedor/a en el ámbito del arte digital VFX-Composición para efectos visuales Creativo/va y diseñador/a para cualquier sector

Promocions

El preu del curs en ENTI-UB consta d'una part pròpia i una part de la UB. La part de la UB pot gaudir de beques públiques oficials que es poden consultar aquí

A més, la ENTI-UB té un programa propi de beques exclusives per als seus Graus Universitaris en l'àrea de Videojocs (compatible amb altres beques públiques o privades que pugui gaudir l'estudiant) que es poden consultar aquí.

Preu

Consulteu el preu
Preu: A consultar. Per a consultar el preu del Grau Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats de la ENTI-UB, es pot fer emplenant aquest formulari i es rebrà tota la informació sobre preus, taxes i formes de pagament.

Avantatges del curs

El nostre model formatiu és dels i de les apassionades en el disseny i l'art dels videojocs que respon a les necessitats de formació de qualitat que demanen les empreses del sector. Una filosofia única d'orientació a portafolio i projectes. Els nostres estudis són oficials i compten amb tot el rigor i qualitat educativa que exigeix una institució com la Universitat de Barcelona. A més, molts dels nostres professors són membres actius de la comunitat artística i professional de les branques de l'art gràfic i el desenvolupament de jocs, cosa que ens permet estar al dia de les últimes tendències i necessitats de la indústria amb l'objectiu de formar graduats que es puguin integrar ràpidament en entorns de producció i d'excel·lència laboral en la indústria.

Professorat

Daniel Risech, David Jaumeandreu, Ruben Santos, Pablo Rodríguez Valero

Horari

Presencial. A temps complet i temps parcial. De 9 h a 14 h. De 14 h a 20.40 h. Segons el curs acadèmic.
Grau en Diseny, Animació i Arte Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Campus i seus: Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Diputació, 231 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X