Descripció

El present pack formatiu s'ajusta al que s'ha exposat en l'itinerari d'aprenentatge pertanyent al Mòdul Formatiu MF0232_3 Auditoria regulat en el Reial Decret 645/2011, de 9 de maig i que permetrà a l'alumne adquirir les competències professionals necessàries per poder dur a terme tant la planificació d'una auditoria com el desenvolupament de la mateixa atenent les diferents àrees de l'empresa.


Temari del curs

Mòdul 1. Auditoria

1. Planificació de l'auditoria
  • Introducció a l'auditoria.
  • Planificació de l'auditoria.
  • Problemàtica de l'auditoria.
  • Comunicació a l'empresa.
2. Auditoria de les àrees de l'empresa
  • Auditoria de l'actiu.
  • Auditoria del patrimoni net.
  • Auditoria del passiu.
  • Auditpría fiscal.
  • Auditoria de la memòria, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de canvis en el patrimoni net.
  • Les aplicacions informàtiques en el procés d'auditoria.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'auditoria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos