Curs d'auditoria

Curs
On-line | Distància
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

El present pack formatiu s'ajusta al que s'ha exposat en l'itinerari d'aprenentatge pertanyent al Mòdul Formatiu MF0232_3 Auditoria regulat en el Reial Decret 645/2011, de 9 de maig i que permetrà a l'alumne adquirir les competències professionals necessàries per poder dur a terme tant la planificació d'una auditoria com el desenvolupament de la mateixa atenent les diferents àrees de l'empresa.

Temari

Mòdul 1. Auditoria

1. Planificació de l'auditoria
  • Introducció a l'auditoria.
  • Planificació de l'auditoria.
  • Problemàtica de l'auditoria.
  • Comunicació a l'empresa.
2. Auditoria de les àrees de l'empresa
  • Auditoria de l'actiu.
  • Auditoria del patrimoni net.
  • Auditoria del passiu.
  • Auditpría fiscal.
  • Auditoria de la memòria, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de canvis en el patrimoni net.
  • Les aplicacions informàtiques en el procés d'auditoria.
Curs d'auditoria
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X