Auxiliar administratiu de l'ICS

Oposicions
Semi-presencial
Granollers (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

L'Institut Català de la Salut compta amb centres, serveis i institucions sanitàries repartides per tot l'àmbit de Catalunya. Apunta't a aquestes oposicions i aconsegueix una plaça per desenvolupar les tasques bàsiques d'oficina i d'atenció als usuaris d'aquesta empresa pública adscrita al Departament de Salut de la Generalitat.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos. Simulacres de proves.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

• Parteix I:
- Constitució Espanyola.
- Llei General de Sanitat.
- Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.
- Drets i deures fonamentals constitucionals
- Drets i deures del Ciutadà enfront de l'Administració.
- Organització de l'Institut Català de la salut.
- Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.

• Parteix II:
- Drets i deures dels Auxiliars Administratius de la funció administrativa de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.
- Funcions pròpies de la categoria d'auxiliar administratiu de la funció administrativa.
- Atenció a l'administrat: Acolliment i Informació.
- La informàtica com a eina de treball en els processos administratius.
- Programes ofimáticos més comuns.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
• G.I., FP 1, ESO o equivalent.
• Tenir complerts els 16 anys i no arribar a l'edat de jubilació forçosa.
• No haver estat separat, per expedient disciplinari, de l'Administració Pública.
• No tenir incapacitat o incompatibilitat, d'acord amb la normativa vigent per causes legals.
• Coneixements de català (Nivell C).

• Preparem totes les proves (teòrica, psicotécnica, personalitat, entrevista personal) donis del primer dia.

Auxiliar administratiu de l'ICS
TRIA FORMACIO
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X