Descripció

 Amb aquest curs aprendrà a conèixer i saber interpretar correctament la legislació i normativa aplicable als Treballs Verticals.

També aprendràs a conèixer i saber interpretar correctament la legislació i normativa aplicable als Treballs Verticals
.

Aquest curs inclou assegurança de responsabilitat civil i accidents del professorat.

Segur d'accidents. (En cas de ser necessari 3 ? per alumne i dia aproximadament).

Temari del curs

• Legislació i normativa.
• Procés normatiu. Directives CE.
• Llei 31/1995 i normativa subsidiària.
• Normes UNE i EN.
• Instal·lacions de Seguretat i subjecció de caràcter especial
• Tipologia de situacions.
• Supervisió i seguiment d'obra.
• Fitxes de verificació d'Equips.
• Fitxes de visita i control d'obra.
• Registres d'operaris i mètodes de treball.
• Avaluació de riscos específics.
• Planificació de l'evacuació de persones accidentades en alçada suspeses dels equips de protecció.
• Estudi de casos.
• Tècnica de seguretat davant de situacions meteorològiques adverses. Equips d'emergència.
• Coordinació d'equips humans de treball.
• Habilitats socials.
• Dinàmica de grups.
• Treball en equip.
• Muntatge d'instal·lacions de seguretat i esteses de treball de caràcter especial.
• Espais confinats.
• Instal·lacions horitzontals.
• Línies de vida.
• Tècniques avançades d'evacuació urgent de persones ferides en alçada.
• Ascens de ferits.
• Descens assistit.
• Utilització de evacuadors. Manipulació de càrregues en altura
• Avaluació dels continguts del curs.
Veure més

Destinataris

Persones amb àmplia experiència en tècniques d'accés i posicionament per corda, acostumats al maneig d'equips de seguretat i equips de treball, a planificar i supervisar els treballs verticals i amb coneixement de la normativa sobre seguretat i prevenció de riscos.

Aquelles persones que vulguin accedir a aquest curs sense haver realitzat el curs de nivell inferior, han obligatòriament realitzar una verificació, sobre la qual per informar-se de les dates i requisits s'han de posar en contacte amb ANETVA.
Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Tipus d'avaluació

Disseny i realització d'exàmens. Coordinació tècnica i pedagògica. Informe Avaluatiu final.
La prova avaluativa consistirà en la realització escrita d'un pla de treball.

Durada

24 hores repartides en 3 jornades

Lloc on s'imparteix el curs

C. Cobalt, 87
08907 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA

Objectius

• Adquirir els coneixements tècnics bàsics per a la instal·lació de línies de treball i seguretat de caràcter especial.

• Comprendre la importància de l'adquisició d'hàbits de conducta en el treball que persegueixin l'auto protecció personal.

• Conèixer tècniques de dinàmica de grups i habilitats socials, per a la seva aplicació en l'organització d'equips humans de treball.

• Conèixer tècniques per a la supervisió i verificació de projectes d'obra de Treballs Verticals.

• Conèixer tècniques avançades d'evacuació urgent de persones ferides en suspensió, així com dispositius específics.

Titulació obtinguda

Tècnics Titulats amb tècniques protocol·litzades per l'Associació Nacional A.N.E.T.V.A avalades per l'única entitat Internacional E.C.R.A (European Committee for Rope Access).

Avantatges del curs

Utilització durant el curs dels equips de protecció individual per a cada alumne i el col·lectiu.
Instal·lacions docents de teòriques i pràctiques.
Assegurança de Responsabilitat Civil i accidents del professorat.
Disseny i realització d'exàmens.
Coordinació tècnica i pedagògica.
Informe Avaluatiu final.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Avançat Treballs en Alçada (Curs Of III)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Avançat Treballs en Alçada (Curs Of III)