Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
On-line
1400 hores
Consulteu el preu

Descripció

Vols incorporar-te a una àrea amb interessants xifres d'inserció laboral? La titulació oficial de Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria et permetrà adquirir les competències professionals requerides per treballar al sector sanitari, tant en l'àmbit públic com en el privat.
Al llarg d'aquest cicle de FP aprendràs des de com aplicar cures a pacients fins a proporcionar-los atenció psicològica, gestionar la seva informació o organitzar l'instrumental sanitari, entre d'altres aspectes.
Al centre de ILERNA Tarragona podràs preparar-te en les millors condicions. Tindràs a la teva disposició tot el material necessari perquè puguis posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en línia. A més, comptaràs amb el suport d'un equip docent amb una àmplia experiència a les diferents àrees.

Temari

Quines assignatures cursaràs?
 • Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment.
 • Cures bàsiques d'infermeria aplicades a necessitats de l'ésser humà (I).
 • Primers auxilis.
 • Higiene del medi hospitalari i neteja del material.
 • Suport psicològic al pacient/client.
 • Formació i orientació laboral.
 • Operacions administratives i documentació sanitària.
 • L'ésser humà davant de la malaltia.
 • Cures bàsiques d'infermeria aplicades a necessitats de l'ésser humà (II).
 • Educació per a la salut.
 • Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica.
 • Relacions a l'equip de treball.
 • Formació en Centres de Treball (FCT).
 • Síntesi.

Destinataris

Heu de tenir més de 18 anys o complir-los durant l'any natural de començament del cicle. A més, hauràs de complir, com a mínim, un dels següents requisits acadèmics:
 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir el Graduat en Educació Secundària (GES).
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Si no s'ha superat el Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP), tindre un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir el títol de Batxiller.
 • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova o el curs específic per accedir als cicles formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d?un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol de grau mitjà o de grau superior de qualsevol cicle formatiu.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Les persones amb titulacions estrangeres han de presentar la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació del títol que els pot donar accés al Grau Mitjà.
No permeten l'accés al cicle de Grau Mitjà els documents següents:
 • Tenir un certificat de professionalitat.
 • Tenir el títol de Graduat Escolar (EGB).
 • Tenir el títol de Batxillerat elemental.

Requisits

Debes tener más de 18 años o cumplirlos durante el año natural de comienzo del ciclo. Además, tendrás que cumplir, como mínimo, uno de los siguientes requisitos académicos:
 • Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
 • Tener el Graduado en Educación Secundaria (GES).
 • Tener el título de Técnico/a o de Técnico/a auxiliar.
 • Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente  (BUP).
 • Si no se ha superado el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos cursos.
 • Tener el título de Bachiller.
 • Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 • Haber superado la prueba o el curso específico para el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior.
 • Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial (PCPI).
 • Tener un título de Grado Medio o de Grado Superior de cualquier ciclo formativo.
 • Tener un título para acceder a un ciclo formativo de Grado Superior.
 • Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos.
Las personas con titulaciones extranjeras deben presentar la resolución positiva de la solicitud de homologación o convalidación del título que puede darles acceso al Grado Medio.
No permiten el acceso al ciclo de Grado Medio los siguientes documentos:
 • Tener un certificado de profesionalidad.
 • Tener el título de Graduado Escolar (EGB).
 • Tener el título de Bachillerato elemental.

Metodologia

Modalitat híbrida (online amb 6 hores setmanals de classes presencials). Com et formaràs? Estudiaràs a distància, des d'on vulguis, amb la flexible metodologia d'ILERNA que et facilitarà organitzar-te en funció de la teva disponibilitat. A més, comptaràs amb 6 hores setmanals de classes presencials a les seves innovadores instal·lacions a Tarragona. Podràs aprendre en un entorn de treball real i et resultarà més senzill conciliar els estudis amb altres obligacions professionals.

Durada

Inici de classes: A consultar.

Titulació obtinguda

Títol oficial de tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria. Vàlid a tot Espanya.

Pràctiques

Aquest cicle de Grau Mitjà de Cures Auxiliars dInfermeria requereix cursar lassignatura de Formació en Centres de Treball (FCT), és a dir, un nombre específic dhores de pràctiques en empreses.

Perspectives laborals

On podràs treballar?: Atenció primària i comunitària (residències de gent gran, serveis d'atenció domiciliària, clíniques de salut bucodental...), atenció especialitzada (consultes, urgències...) i/o centres balneoteràpics.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria
ILERNA Tarragona
Campus i seus: ILERNA Tarragona
ILERNA Tarragona
C/ Joan Serra i Vilaró, 7 43007 Tarragona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X