Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil està dirigit a aquelles persones que han decidit professionalitzar-se en l'àmbit de l'educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància per a poder treballar com a educadors infantils en jardins d'infància, centres educatius o d'oci, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola…
El grau superior de formació professional d'Educació Infantil presenta múltiples i variades sortides professionals: un tècnic d'Educació Infantil és responsable d'un grup d'aula (exerceix el rol de tutor, programa, es relaciona amb les famílies, planifica la jornada, etc).
Cada vegada existeix més demanda de professionals qualificats per part dels centres dedicats a la cura i educació dels nens. De fet, les dades del Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) així ho corroboren, ja que la xifra de contractats titulats en el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil ha augmentat en els últims temps.

Competències per a les quals et prepara el curs

La titulació oficial del cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil et permetrà accedir a un lloc de treball d'acord amb els teus estudis, bé en el primer cicle d'educació infantil (sempre sota la supervisió d'un mestre o mestra), bé en institucions dependents d'organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada: institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals.

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes! Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: 23 de febrer 2024. Matrícula oberta!

Objectius

 • Programar la intervenció educativa d'una aula destinada a nens i nenes de 0 a 3 anys.
 • Organitzar una aula amb els recursos adequats per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
 • Conèixer les estratègies metodològiques necessàries per a desenvolupar activitats amb nenes i nens de 0 a 6 anys.
 • Adquirir estratègies per a comunicar-se amb les famílies i així aconseguir treballar de manera coordinada l'educació del seu fill o filla.
 • Detectar possibles trastorns en els nens i saber orientar a les famílies per a treballar-los.
 • Tenir clars els protocols a l'hora d'actuar davant d'un accident o malaltia.
 • Utilitzar les eines per a avaluar als nens i nenes i per a poder transmetre a les famílies la informació obtinguda.
 • Mostrar creativitat en el disseny d'activitats seguint les línies pedagògiques de la institució.
 • Adquirir habilitats socials que permetin relacionar-se amb els nens, les seves famílies i els companys d'equip.
 • Organitzar espais aplicant les normatives que garanteixen treballar en entorns segurs.
 • Ser capaços de crear i gestionar un jardí d'infància.

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes Bellvitge.

Pràctiques

449 hores de pràctiques presencials en empreses líders.

Perspectives laborals

De què podràs treballar: Educador/a infantil en el primer cicle d'educació infantil. Sempre sota la supervisió d'un mestre o mestra Educador/a infantil en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada Educador/a amb menors (0-6 anys) en situació de risc social Institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil. Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius. On podràs treballar: Institucions dependents d'organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada. Institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social. Guarderies, jardins d'infància i escoles infantils.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!
 • Fracciona fàcil
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X