Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

16 Persones han demanat informació
1107 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil està dirigit a aquelles persones que han decidit professionalitzar-se en l'àmbit de l'educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància per poder treballar com a educadors infantils a les escoles bressol infància, centres educatius o de lleure, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola, etc.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Programar la intervenció educativa d'una aula destinada a nens i nenes de 0 a 3 anys.
 • Organitzar una aula amb els recursos adequats per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
 • Conèixer les estratègies metodològiques necessàries per desenvolupar activitats amb nens i nenes de 0 a 6 anys.
 • Adquirir estratègies per comunicar-se amb les famílies i aconseguir treballar de manera coordinada l'educació del seu fill o filla.
 • Detectar possibles trastorns en els infants i saber orientar les famílies per treballar-los.
 • Tenir clars els protocols establerts al"hora d"actuar davant d"un accident o malaltia.
 • Utilitzar les eines per avaluar els nens i nenes i per poder transmetre a les famílies la informació obtinguda.
 • Mostrar creativitat en el disseny d'activitats seguint les línies pedagògiques de la institució.
 • Adquirir habilitats socials que permetin relacionar-se amb els infants, les famílies i els companys d'equip amb què treballa.
 • Organitzar espais aplicant les normatives que garanteixen treballar en entorns segurs.
 • Ser capaços de crear i gestionar una escola bressol.
 • Interpretar les frases i traduir-les a un llenguatge més humà i reconeixible.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 23 setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

Aquesta titulació et permetrà accedir a un lloc de treball d'acord amb els teus estudis, bé al primer cicle d'educació infantil, bé a institucions dependents d'organismes estatals, autonòmics o locals, i en centres de titularitat privada: institucions o programes específics de treball amb menors en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals De què podràs treballar: Educador infantil al primer cicle d'educació infantil. Sempre sota la supervisió d'un mestre o mestra Educador infantil a les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada Educador amb menors en situació de risc social Institucions o programes específics de treball amb menors en situació de risc social , o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals Educador en programes o activitats de lleure i lleure infantil, etc
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X