Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social

15 Persones han demanat informació
1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El cicle formatiu de grau superior d'Integració Social us permet créixer professionalment en l'àmbit social. Obtenir el títol de Tècnic Superior en Integració Social us capacita per programar, analitzar, implantar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per als professionals del sector.

Temari

 • Treball per projectes – 1000 hores aprox.
 • Seminaris formatius - 650 hores aprox.
 • Pràctiques laborals – 350 hores aprox.

Destinataris

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs:
 • Programar activitats dintegració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin les persones que es troben en situacions de conflicte social puguin participar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant la seva autonomia personal i ajudant en la seva inserció ocupacional.
 • Contribuir al desenvolupament i enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones grans en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat.
 • Dissenyar i implantar actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant-ne l'impacte social i laboral, amb una visió global que contempli tant la víctima com la seva família.
 • Desenvolupar plans d'acció específics que promoguin la participació i la integració de les persones migrants a la societat, proposant, informant i canalitzant actuacions específiques.
 • Dissenyar activitats datenció a les necessitats físiques i psicosocials, adaptades a les particularitats de les persones implicades i del seu context, controlant i avaluant el seu desenvolupament.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, controlant i avaluant el desenvolupament de les unitats de convivència.
 • Organitzar i implantar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l'ajust a l'itinerari prefixat.
 • Entrenar i gestionar habilitats d'empatia i comunicació usant sistemes alternatius i motivant les persones implicades a aplicar-les.
 • Realitzar tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de manera eficient.
 • Organitzar i implantar activitats de suport psicosocial exercint una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior d'Integració Social d'FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària.
Cal tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte el títol de tècnic/a esportiu superior (TDS)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte el títol de tècnic/a esportiu (TD)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors
 • Títol universitari o equivalent
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU)
 • El curs preuniversitari (PREU)
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per presentar-se a la prova cal tenir almenys 19 anys l'any que es realitza)
 • La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants treballaran activament per ells mateixos mitjançant processos de descoberta, en què la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta doncs per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici docència: 23 setembre 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial de Tècnic Superior.

Perspectives laborals

El camp d'actuació d'aquest cicle és cada cop més ampli a causa de diferents factors que intervenen a la nostra societat: les persones viuen cada cop més anys i requereixen cures i serveis durant més temps, la realitat de la immigració com a part de la nostra comunitat, atur com a problema estructural a les societats, la problemàtica del maltractament de gènere o violència masclista i les seves conseqüències als nuclis familiars, el cada vegada més visible assumpte de l'assetjament infantil o la pobresa, que ja comença a ser congènita a la nostra societat. De què podreu treballar: Tècnic d'integració social. Tècnic de programes dajuda a domicili, de programes de prevenció i inserció social, dinserció ocupacional, de mobilitat bàsica, docupació amb suport, dacompanyament laboral?. Dinamitzador i preparador ocupacional o laboral. Mediador veïnal, comunitari i intercultural. Monitor de persones amb discapacitat. Monitor de rehabilitació psicosocial. Auxiliar de tutela.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Sol·licita informació
X