Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El camp d'actuació del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social és cada vegada més ampli a causa de diferents factors que intervenen en la nostra societat: les persones viuen cada vegada més anys i requereixen cures i serveis durant més temps, la realitat de la immigració com a part de la nostra comunitat, l'atur com a problema estructural en les societats, la problemàtica del maltractament de gènere o violència masclista i les seves conseqüències en els nuclis familiars, el cada vegada més visible assumpte de l'assetjament infantil (bullying) o la pobresa, que ja comença a ser congènita en la nostra societat.
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social et capacita per a programar, analitzar, implantar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al personal professional.
Aquests professionals han de ser capaços d'aportar solucions a nous reptes, com l'augment de l'esperança de vida amb el consegüent envelliment de la població, la inserció laboral de les víctimes de violència de gènere, de persones amb diversitat funcional, de persones en risc d'exclusió social, la integració social i laboral de persones migrants… També pots actuar en nous sectors com la mediació comunitària, la intercultural i la violència de gènere.
Els àmbits en els el Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Integració Social permeten actuar poden ser l'assistencial, educatiu i de suport en la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat, atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves famílies.

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el teu cicle formatiu de grau superior sabràs: Programar activitats d'integració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin a les persones que es troben en situacions de conflicte social puguin participar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant la seva autonomia personal i ajudant en la seva inserció ocupacional. Contribuir al desenvolupament i enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones majors en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat. Dissenyar i implantar actuacions per a prevenir la violència de gènere, avaluant el seu impacte social i laboral, amb una visió global que contempli tant a la víctima com a la seva família. Desenvolupar plans d'acció específics que promoguin la participació i integració de les persones migrants en la societat, proposant, informant i canalitzant

Requisits

Tenen accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) les persones que compleixin amb algun dels requisits indicats a continuació:
Tenir un dels títols següents:
 • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE)
 • Títol de tècnic/a especialista (FP2)
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional (CFGS) Excepte els títols de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu superior (TDS) (1)
 • Títol de tècnic/a de formació professional (CFGM) Excepte els títols de tècnic/a en arts plàstiques i disseny (TAPD) o de tècnic/a esportiu (TD) (1)
 • Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors (2)
 • Títol universitari o equivalent (3)
 • Títol de batxiller per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
Haver superat:
 • El segon curs de batxillerat experimental de qualsevol modalitat
 • El curs d'orientació universitària (COU) 
 • El curs preuniversitari (PREU) 
 • La prova d'accés al cicle formatiu de grau superior que es vol cursar (per a presentar-se a la prova es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza) (4)
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • La prova d'accés als Mòduls Professionals 3, d'acord amb la relació de l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, del 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Metodologia

En línia i flexible. Formació per projectes!. Metodologia innovadora: Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. S'aposta, doncs, per una mena d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici docència: 23 de febrer 2024. Matrícula oberta!

Titulació obtinguda

Títol Oficial del Ministeri. Títol expedit per Jesuïtes Sarrià.

Pràctiques

449 hores de pràctiques en empreses de prestigi.

Perspectives laborals

Podràs treballar de: Tècnic d'integració social Tècnic de programes d'ajuda a domicili, de programes de prevenció i inserció social, d'inserció ocupacional, de mobilitat bàsica, d'ocupació amb suport, d'acompanyament laboral… Dinamitzador/a i preparador/a ocupacional o laboral Mediador/a veïnal, comunitari i intercultural Monitor/a de persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial) Monitor/a de rehabilitació psicosocial. Auxiliar de tutela.

Promocions

 • Possibilitat de realitzar pagaments mensuals sense interessos.
 • Consulta els descomptes!
 • Fracciona fàcil

Borsa de treball

Borsa de treball Jesuïtes.
Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social
FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC
Cursos més populars
X