Doble titulació Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació Primària

Grau
Oficial / homologat
Presencial
5 anys
Consulteu el preu

Descripció

En aquest itinerari doble els estudiants rebran una formació que els permetrà exercir tant en educació infantil com en primària. L'objectiu és que, més enllà de la flexibilitat que aquesta formació doni a les plantilles, els mestres formats amb aquest programa puguin planificar i actuar de manera integradora i global, tenint en compte aspectes de continuïtat i progressió.
La realitat escolar de Catalunya corrobora que els mestres i les mestres han de conèixer les bases (psicològiques, pedagògiques, socials, didàctiques i disciplinàries) i el currículum de les dues etapes amb la suficient profunditat per a generar transicions més dolces i adaptacions individuals i col·lectives als contextos reals de diversitat, multiculturalitat i multilingüisme que es donen en la majoria de les nostres escoles.
Una visió holística de l'educació infantil i primària millorarà aspectes com l'aprenentatge de les llengües i les matemàtiques, que es podrà garantir d'una manera més coherent i efectiva perquè els estudiants tindran més coneixements i més recursos didàctics i culturals. Al mateix temps, sabran valorar els recursos i les metodologies globals (racons, projectes, tallers, jocs i experiments, etc.), així com l'enfocament flexible, sensible i creatiu característics de l'etapa infantil.

Competències per a les quals et prepara el curs

Les competències que s?adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els/les altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb

Requisits

Per accedir al estudis dels graus d'Educació infantil, Educació primària i a la doble titulació d'Educació infantil / Educació primària, és un requisit indispensable superar una Prova d'aptitud personal (PAP) que consisteix en 2 exàmens:
  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica

Metodologia

Modalitat: Presencial. Pla d'Estudis: Semestral.

Durada

Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 369.

Titulació obtinguda

2 titulacions oficials de Grau

Perspectives laborals

La mestra i el mestre de la doble titulació d?infantil i primària treballen en escoles públiques, concertades i privades, educant els infants de 0 a 12 anys. També poden assumir la direcció d?escoles bressol i de centres educatius, i poden treballar en ajuntaments i consells comarcals, en programes i serveis d?atenció a la infància, en escoles d?adults, escoles hospitalàries i escoles de les institucions penitenciàries, entre altres.
Doble titulació Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació Primària
Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Girona (UdG)
Pl. Sant Domènech, 1 17001 Girona
Cursos més populars
X