COACHING INTENSIU ESTIU o HIVERN

Descripció

CURS INTENSIU
EXPERT COACHING PROFESSIONAL
CURS D'ESTIU


El coaching Integral és un innovador sistema d'aprenentatge per apropiar-te de tots els aspectes de la teva vida professional i/o privada i dirigir-los cap als teus objectius fins a aconseguir-los. Conèixer-se i reconèixer-se. És un mètode complet que cobreix totes les facetes de la teva vida (mental-emocional-corporal) ja que integra diverses disciplines en el marc humanista.


PROGRAMA
El programa del curs s'ha realitzat amb l'objectiu d'integral les principals tècniques d'aprenentatge de nova generació així com les eines més poderoses de diverses disciplines (Coaching sistémico, Coaching ontològic, Coaching Transformacional, PNL, Gestalt, etc.) per aconseguir una formació completa i genèrica.
DATES I PREUS:
-100 hores en modalitat semipresencial intensiva
48 h lectives presencials + 12h lectives on line + 40h exercicis, pràctiques coach , campus coaching tutoria on line
Curs Intensiu ESTIU – JULIO 27, 28, 29, 30 I 31
Horaris: De dilluns a divendres 9.30h a 20:30h
Curs intensiu HIVERN: 3 caps de setmana
El preu és d'1.150€ + matricula 150€


Per obtenir la Certificació del Master Oficial (ASESCO) tens la possibilitat de continuar, cursant els mòduls que complementen el Master i realitzant tots els treballs, tutories, pràctiques i examen final.

PROGRAMACIÓ CURSOS ESCOLA DE COACHING:

Tots els cursos del Programa Coaching Integral poden realitzar-se en modalitat presencial a l'escola de Barcelona amb el suport d'un campus on line, semipresencial i on line a través del campus virtual ( web: coachingonline-motivat)

CURSOS PRESENCIALS

MÀSTER COACHING INTEGRAL
Modalitat 10 caps de setmana: Divendres 18-22h i Dissabte 10-19:30h.
200 hores: 120h curso +80h pràctiques , treballs, campus on line i 1 sessió de coaching individual

EXPERT COACHING PROFESSIONAL
Modalitat 5 caps de setmana: Divendres 18-22h i Dissabte 10-19:30h.
100 hores: 60h curso + 40 h pràctiques, treballs, campus on line.

EXPERT COACHING CORPORATIU
Modalitat 5 caps de setmana: Divendres 18-22h i Dissabte 10-19:30h
100 hores: 60h curso + 40 h pràctiques, treballs, campus on line.

INTENSIU EXPERT COACHING PROFESONAL
Modalitat intensiu semipresencial durant l'última setmana de Julio.
De Dilluns a Divendres de 9:30-20:30h
100 hores: 48h lectives presencial + 12h lectives on line+ 40h pràctiques, treballs i campus on line.

INTENSIU EXPERT COACHING CORPORATIU
Modalitat semipresencial intensiu: 3 caps de setmana.
Horari: Divendres 18-22h Dissabte 10-19:30h. Domingo 10-14h.
100 hores: 48h lectives presencial+ 12h lectives on line+ 40h pràctiques, treballs i campus on line .

COACHING EMOCIONAL - SELF COACHING INTEGRAL
Modalitat intensiva: 2 caps de setmana.
Horari: Divendres 18-22h. Dissabte 10-19:30h Domingo 10-14h.
50 hores: 32h lectives presencial + 18 h pràctiques, treballs i campus on line .

MASTER 2 PROFESSIONAL
Modalitat intensiva: 9 caps de setmana. Horari: Divendres 18-22h. Dissabte 9:30-14h.
152 hores: 92h lectives + 58 h pràctiques, treballs i campus on line .

STAGE SUPERVISIÓ
Modalitat 1 dia. 9h. Horari: Dissabte 9:30-20:30h.Recorregut per a l'obtenció del MASTER COACHING INTEGRAL acreditat per ASESCO:

Per obtenir el Master de Caoching Integral (Programa formatiu acreditat per ASESCO, Associació Espanyola de Coaching), és necessari cursar el total del programa: 200h incloent classes, pràctiques, treballs, sessions, tutorias, presentacions i examenes. El programa es pot cursar de manera seguida (d'Octubre a Juny) o per cursos intensius fins a la realització del total del programa

Acreditació ICF:

Tots els cursos presencials de coaching de l'ESCOLA DE COACHING MOTIVAT són vàlids per obtenir l'Acreditació Internacional d'ICF (international Coach Federation).


ESCOLA COACHING ON LINE
L'Escola de Coaching Motivat ha apostat per la tecnologia on line per flexibilitzar l'aprenentatge de coaching, oferint tota la programació de cursos de Coaching Integral en modalitat presencial, semipresencial i on line.
El Campus Virtual és un espai de comunicació personal i en grup al com s'accedeix a través d'Internet amb finalitats acadèmiques. Es tracta d'un conjunt de funcions que fan possible la interrelació entre els estudiants i el professorat sense necessitat de coincidir en espai i temps. El Campus funciona tots els dies de l'any les 24 hores.

El Campus on line promociona la interrelació dels alumnes, aconseguint així un aprenentatge col·laboratiu. A les aules virtuals es disposen de tots els materials, exercicis, pràctiques, treballs, preguntes reflexives, etc. dels cursos. A través del Fòrum “Comunitat Coaching” els alumnes es comuniquen i ajuden, mantenint-se en contacte també amb els tutors els qui recolzen i incentiven l'evolució personal i l'aprenentatge en coaching

Cursos Coaching Integral on line:

1 - CINTRO - Coaching Integral Introductori
Aquest curs apunta les definicions i bases del Coaching Integral. És el pas previ per a la realització de qualsevol dels cursos inclosos al Programa de Coaching Integral .
2 - CICOR1 i CICOR 2 - Expert Coaching Integral Corporatiu (nivells 1 i 2)
Habilitats, Recursos i eines per exercir el coaching en un àmbit corporatiu, treball en equip i conducció de grups.
3 - CIPRO1 i CIPRO2 - Expert Coaching Integral Professional (nivells 1 i 2)
Treballa sobre les diferents fases del procés de coaching professional individual oferint les herra

TemariA continuació alguns punts del temari del Programa Master Coaching Integral:

Ø COACHING SISTEMICO
§ Coaching i Aprenentatge
§ Identificació d'objectius
§ Presa de consciència de la realitat
§ Pla d'Acció
§ Guió orientatiu per a les sessions
§ Pensament sistémico
§ Coaching i Organitzacions Intel·ligents
§ Visió compartida
§ Coaching aplicat al Treball en equip


Ø COACHING ONTOLOGICO
§ Ontologia del llenguatge
§ Converses per abordar el “falleixi”
§ Conversa interior
§ Conversa per coordinar accions
§ Conversa per explorar possibilitats
§ Saber escoltar. Escolta activa
§ Saber preguntar. Preguntes potenciadoras

Ø COACHING I PNL
§ PNL – Aportacions al Coaching
§ Ancores
§ Posicions perceptivas
§ Metamodelo de llenguatge
§ Metàfores
§ Comunicació grupal. Trainer i presentacions

Ø COACHING I GESTALT
§ Aportacions de Gestalt al Coaching
§ L'Aquí “i Ara”. L'Adonar-se. “”
§ Els estats emocionals del Coach
§ Responsabilitat i Transparència
§ Autobiografia dels Diners

Ø ASESCO (Associació Espanyola de Coaching)
§ Les Competències Fonamentals del Coaching
§ Asesco i normes ètiques
§ Codi deontològic

Metodologia formativa:
• 70% experiencial
• Material imprès de suport
• Exercicis i pràctiques en classe
• Exercicis, pràctiques i treballs a casa.

Destinataris

¿A qui va dirigit?
-Persones que desitgin aplicar el Coaching en la seva vida.
-Persones que desitgin aprofundir en el COACHING
-Coach, futurs coachs, professionals del comportament humà, l'organització i l'aprenentatge i qualsevol professional que vol ampliar la seva formació o dedicar-se al coaching personal o corporatiu.
-Empresaris, emprenedors, directius i comercials i tot aquell que vulgui formar una organització intel·ligent, oberta a l'aprenentatge.
-Professors, tutors, formadors, entrenadors i professionals que vulguin utilitzar el coaching com a competència genèrica per perfeccionar habilitats.

Durada

1 setmana intensiva al juliol o caps de setmana a l'hivern

Promocions


Els alumnes que es matriculin abans de 60 dies abans del començament del cursodispondrán d'un descompte per ràpid pagament del 20%.

Tots els cursos presencials disposen d'un programa de beques destinat als següents col·lectius:
-Professionals de l'Ajuda (psicòlegs, assistents socials, personal sociosanitari, etc.)
-Situació sense ocupació
-Estudiants
-Persones que viuen fora de la província de Barcelona (Beca de trasllats)
Aquestes beques s'atorguen prèvia realització d'una i aportació de la documentació relativa. Les beques van des del 15%-70%.

Tots els alumnes que es matriculin a qualsevol dels cursos del Programa de Coaching (tant presencials com a on line) podran realitzar gratuïtament el curs: COACHING INTRODUCTORI en format on line.
Campus i seus: Instituto Superior de Coaching Grupo Motivat
Instituto Superior de Coaching Grupo Motivat
C/ de Teodora Lamadrid, 37 08022 Barcelona
Cursos més populars
X