Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

12 Persones han demanat informació
1110 Persones estan visitant aquest curs
Preu 11.085 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Preu 11.085 €

DescripcióL'accés dels psicòlegs a contextos clínics i de la salut, s'ha vist afectat per recents desenvolupaments legals com la Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries (RD1277/2003) i més recentment el Programa formatiu de l'especialitat de Psicologia Clínica (BOE,17 juny 2009). De forma més recent, la Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, ha establert com a única via per accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari, l'obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. De tal manera, l'itinerari formatiu dels psicòlegs queda clarament fixat en la seqüència: Grau en Psicologia (que no habilita per si mateix), el Màster Oficial en Psicologia General Sanitària per a l'obtenció del títol de Psicòleg General Sanitari i PIR o experts (per poder exercir tasques clíniques en qualsevol àmbit, privat o públic). Com a conseqüència dels anomenats requisits, la Universitat Abat Oliba CEU creu necessari oferir el Màster com a complement del grau i possibilitar una formació integral, a més de capacitar a l'alumne per a l'exercici professional, conforme a les condicions assenyalades, oferint una formació que s'ajusta als plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquest títol.

Raons per escollir el Màster en Psicologia General Sanitària:
  • Formació acadèmica orientada a tot professional que en el marc de la psicologia actual intervé en l'àmbit sanitari, tant a nivell d'intervenció com a diagnòstic.
  • Un programa de pràctiques que compta amb nombrosos centres, autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris en els corresponents registres autonòmics.
  • Un quadre docent compost per experts amb una àmplia experiència docent i de reconeguda experiència professional en àrees específiques de la psicologia de la salut.

Temari

Mòdul bàsic (6 crèdits ECTS)
    Matèria 1: El psicòleg general sanitari (PGS) en el context sanitari.
    Matèria 2: Fonaments teòrics i científics de la psicologia sanitària.
Mòdul específic (42 crèdits ECTS)
    Matèria 3: Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut.
    Matèria 4: Intervenció en psicologia de la salut.
    Matèria 5: Entrenament en habilitats bàsiques del PGS (psicòleg general sanitari).
Mòdul pràctic (30 crèdits ECTS)
Pràctiques externes
Treball Final Màster (12 crèdits ECTS)

Destinataris

Els candidats al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària han de posseir el títol de llicenciat o graduat en psicologia, havent obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La planificació docent del Màster està concebuda com un programa que inclou 30 ECTS de pràctiques externes per dotar a l'alumne de les destreses que exigeix el treball professional. D'altra banda, l'aplicació exigeix una instrucció i coneixement de les bases teòriques, ètiques i deontològiques, així com també dels postulats i avanços científics. La combinació entre exercici pràctic (d'acostament al món professional) i teòric, té l'objectiu de la formació i especialització de professionals capacitats per dur a terme l'avaluació, disseny i posada en pràctica de programes d'intervenció per a la prevenció, diagnosi i abordatge terapèutic, aspectes bàsics que es troben explicitats en els requeriments ministerials.

Objectius

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal formar als professionals en l'adquisició dels coneixements i les competències necessàries per a la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de salut. Així mateix, s'ofereix la formació en els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària, i específicament en l'entrenament en les habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari.

Perspectives laborals

L'alumne o alumna obté el títol oficial 'Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Abat Oliba CEU'. El Màster dota de la capacitació i titulació que de forma exclusiva habilita per exercir com a Psicòleg General Sanitari i que possibilita com a professional únic para per dur a terme activitats de caràcter sanitari, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.

Promocions

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajuts a l'Alumnat del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al finançament del cost dels estudis de Màster. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal o familiar (família nombrosa, circumstàncies especials, etc.).

Així mateix, aquest Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consulteu el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden fer per Internet a la web d'AGAUR.

L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i/o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats anualment en el calendari d'admissions.

Per ampliar informació sobre aquestes oportunitats d'ajuts, es pot consultar l'apartat d'Ajuts a l'Estudi.
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X