Codi de Bones pràctiques del Conseller de Seguretat

1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Estudios Cicerón
Codi de Bones pràctiques del Conseller de Seguretat
Sol·licita informació
Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

Obligacions del conseller de Seguretat: Examinar el compliment de les normes en les empreses : Visites habituals en els llocs afectats Comprovació del compliment de les normes aplicables en cada moment , no només de l'ADR Informar la Direcció de l' empresa dels possibles incompliments Proposar possibles solucions Denunciar els incompliments reiteratius i la no aplicació de les solucions proposades Assessorar a l'empresa : Estudi previ de les operacions , presents i futures , de l'exercici de l'empresa Avaluació de les necessitats Proposició de solucions Comprovació de l'aplicació de les mesures proposades Mantenir un contacte directe amb les empreses Evitar tota font d'informació alienes al conseller de seguretat Redactar l'informe anual : l'informe anual que emet el conseller no té perquè ser el mateix , tant en fons com en forma , que el que es remet a l'Administració L' informe administratiu és responsabilitat exclusiva de l'empresa El conseller s'ha d'assegurar que l'informe anual enviat segueix el model vigent en cada moment Comprovació del resultat final i que aquest està d' acord amb les dades de l'informe previ del conseller Comprovació de la remissió de l'informe , en termini , l'òrgan competent exigit per la normativa vigent Procediments d'identificació de les MMPP : Profund coneixement de la normativa Comprovació prèvia de la classificació correcta de la MMPP afectades a l'empresa Anàlisi dels mètodes de classificació i la seva fiabilitat en cas de discrepància , proposició de nova classificació i fins i tot de noves anàlisis químics Comprovació periòdica de la correcta classificació en els documents de transport
Avaluació prèvia de la viabilitat dels mitjans de transport existents: Proposta d'adequació o anul · lació dels mateixos Comprovació dels requisits legals , no només dels exigits per la normativa de transport , dels mitjans de transport Seguiment de les directrius marcades pel conseller valoració de l'adquisició de mitjans de transport Comprovació de l'adequació a les normes dels mitjans de transport , contractats o subcontractats aliens a l'empresa Comprovar el material utilitzat per al transport de MP : valoració prèvia de l'adequació dels envasos o embalatges utilitzats Comprovació de la idoneïtat de les eines i llocs de càrrega i descàrrega Proposició de solucions Examen previ a la recepció de noves partides d'envasos i embalatges , amb la finalitat d'assegurar que l'empresa utilitza sempre els mitjans adequats Comprovació de la data de caducitat , sobretot dels recipients de plàstic Examen periòdic dels recipients reutilitzables El personal implicat tingui una formació adequada i que figura en el seu expedient : Examen previ dels expedients del personal implicat en les maniobres afectades Proposició immediata del compliment de la norma Avaluació de la formació en cas de no ser donada pel propi conseller Comprovar que els nous empleats vénen a l'empresa amb l'adequada formació i en cas contrari esmenar Procediments d'urgència en cas d'accident o incident : Anàlisi prèvia de les situacions de risc Repercussió davant col · lectius i béns aliens o mediambientals Mentalització del personal per evitar aquestes situacions Anàlisi dels recursos a aplicar en cas d'accident Proposició de mesures correctores Manteniment i renovació dels mitjans a aplicar olors dels exigits per la normativa de transport , dels mitjans de transport Seguiment de les directrius marcades pel conseller Valoració de l'adquisició de mitjans de transport Comprovació de l'adequació a les normes dels mitjans de transport , contractats o subcontractats aliens a l'empresa Comprovar el material utilitzat per al transport de MP : Valoració prèvia de l'adequació dels envasos o embalatges utilitzats Comprovació de la idoneïtat de les eines i llocs de càrrega i descàrrega Proposició de solucions Examen previ a la recepció de noves partides d'envasos i embalatges , amb la finalitat d'assegurar que l'empresa utilitza sempre els mitjans adequats Comprovació de la data de caducitat , sobretot dels recipients de plàstic Examen periòdic dels recipients reutilitzables El personal implicat tingui una formació adequada i que figura en el seu expedient : Examen previ dels expedients del personal implicat en les maniobres afectades Proposició immediata del compliment de la norma Avaluació de la formació en cas de no ser donada pel propi conseller Comprovar que els nous empleats vénen a l'empresa amb l'adequada formació i en cas contrari esmenar Procediments d'urgència en cas d'accident o incident : Anàlisi prèvia de les situacions de risc Repercussió davant col · lectius i béns aliens o mediambientals Mentalització del personal per evitar aquestes situacions Anàlisi dels recursos a aplicar en cas d'accident Proposició de mesures correctores Manteniment i renovació dels mitjans a aplicar

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Codi de Bones pràctiques del Conseller de Seguretat
Estudios Cicerón
Campus i seus: Estudios Cicerón
Estudios Cicerón
(Barcelona)
Sol·licita informació
X