Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)

6 Persones han demanat informació
1083 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari en línia de Direcció Logística forma professionals i directius de la gestió logística i el supply chain management que operen en un entorn global.
El sector logístic és considerat un motor econòmic i un generador docupació com a resultat del procés de transformació digital de leconomia i especialment pels ràpids avenços de la venda per internet (e-commerce), la redefinició de les noves cadenes de subministrament i la cerca de la màxima eficiència a les plantes logístiques dels grans operadors.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres 4
• Logística de la producció 4
• Gestió de la distribució i dels magatzems 4
• Gestió de la cadena de subministrament global 4
• Logística internacional i gestió del transport 4
• Models quantitatius de localització i disseny de rutes 4
• Logística i tecnologia per a l'e-comerç 4
• Logística 4.0 i usos del Big Data 4
• Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Treball de fi de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
• Logística sectorial: casuístiques concretes 4
• Entorn global de negoci 4
• Abastament responsable i logística inversa 4
• Direcció de projectes 4
• English for business 4
• Mètodes de recerca qualitatius 4
• Mètodes de recerca quantitatius 4
• Disseny de recerca 4
• Pràctiques professionals 8

Destinataris

Aquest màster va dirigit a persones titulades en estudis superiors universitaris d'algun dels àmbits següents:
• Grau o llicenciatura d'administració d'empreses, de direcció d'empreses o de creació d'empreses.
• Grau o llicenciatura de Finances i Comptabilitat o de Gestió Mercantil i Financera.
• Grau o llicenciatura de comerç o de gestió comercial.
• Grau o llicenciatura de Ciències del Transport i la Logística.
• Grau o llicenciatura de Ciències del Treball, de Recursos Humans o de Relacions Laborals.
• Grau o llicenciatura de Màrqueting o Estratègies del Mercat.
• Grau o llicenciatura de Ciències Econòmiques o dEconomia.
• Grau o llicenciatura d'estadística i empresa.
• Grau o llicenciatura de Turisme.
• Enginyeria especialitat d'organització industrial.
Ja que les denominacions de les titulacions pateixen variacions al llarg del temps o poden ser lleugerament diferents segons el centre que les imparteix, s'acceptarà qualsevol altra titulació universitària superior que compleixi la legislació vigent d'accés al nivell de màster el nom del qual sigui afí a les denominacions llistades més amunt.
Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents dels perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster sempre que hi accedeixi la comissió d'admissió. També han de cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran a les següents assignatures:
• Introducció a l'empresa (4 crèdits)
• Introducció a la informació financera (4 crèdits)
• Introducció a la direcció d'operacions (6 crèdits)
• Fonaments d'estadística (6 crèdits)
La identificació dels complements formatius anirà a càrrec del tutor i es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període dincorporació previ a la primera matrícula.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Coneixements previs
Es recomana que els estudiants que vulguin accedir a aquest màster tinguin un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de les llengües i un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es recomana als estudiants estrangers que siguin competents en la llengua oficial en què elegeixin cursar el màster a la UOC (espanyol o català).
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Direcció Logística de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

Els objectius del màster de Direcció Logística són els següents:
• Formar experts capaços de prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada cop més globalitzada i digitalitzada.
• Dotar l'estudiant dels coneixements i les eines necessàries per desenvolupar activitats logístiques a les grans àrees de la supply chain: compra i avituallament de provisions, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.
• Preparar futurs professionals que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement del comerç electrònic, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de l'augment de la implicació dels operadors logístics.
• Formar futurs investigadors al camp de la logística que poden emprendre posteriorment estudis de doctorat.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari de Direcció Logística són les següents: Responsable de supply chain i logística Director de compres i aprovisionaments Director d'operacions Responsable de distribució i transport Gestor de trànsit (traffic manager) Responsable d'operacions e-commerce Gestor de logística internacional Responsable de magatzem Assessor en estratègia logística, cadena de subministrament i e-commerce Emprenedor a l'àmbit de l'e-commerce Investigador

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Direcció Logística (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X