Curs de Comunicació Assertiva

Curs
On-line
80 hores
320 €

Descripció

Grup Sural Consultors ofereix una promoció de Benvinguda per ser la primera inscripció al centre del 15%.
En aquest curs aprendràs a expressar sentiments o desitjos positus i negatius d´una forma eficaç sense negar les altres persones i sense crear o sentir vergonya i a defensar-te sense agressivitat o passivitat enfront de la conducta poc cooperadora o raonable dels altres.
Objectius del curs:
  • Expressar sentiments o desitjos positus i negatius d´una forma eficaç sense negar les altres persones i sense crear o sentir vergonya. 
  • Discriminar entre l´asserció, l´agressió i la passivitat.
  • Discriminar les ocasions en les quals l´expressió personal ´es important i adequada.
  • Defensar-se sense agressió o passivitat enfront de la conducta poc cooperadora o raonable dels altres

Temari

• Definició d'assertivitat. Creences, estats interns i trets de les comunicacions passives, agressives i assertives
o Definició d'assertivitat
o Els models de conductes assertives i no assertives
o Models comunicatius verbals i actitud de cada comportament
• Aprendre a dir no, acceptar i fer crítiques, lloances i demanar favors
o Aprendre a dir no
o Negar crítiques
o Tècniques i pautes assertives per acceptar una crítica
o Com fer crítiques assertivament
o Fer lloances
o Demanar favors
• Desenvolupar pactes viables, augmentar la comunicació i expressar sentiments i creences pròpies
o Desenvolupar pactes viables
o Augmentar la comunicació
o Expressió de sentiments i creences pròpies
• Resolució de comunicacions conflictives de manera assertiva
o Passos per demanar canvi de conducta: els 6 elements
• 5 Aplicació de l'assertivitat en l'atenció a l'ciutadà i en la relació amb els companys / es de l'equip de treball
• Conclusions i aprenentatges aplicables al lloc de treball a l'servei de la qualitat
o Per concloure: motius per assumir un comportament assertiu

Destinataris

Totes les persones i professionals que estiguin interessades a potenciar les seves habilitats comunicatives per dur a terme interaccions socials eficaços.

Requisits

La realització d'aquest curs no requereix cap coneixement previ de la matèria.

Metodologia

Formació asincrònica amb el suport d'un tutor al llarg de la realització de tot el curs, que resoldrà dubtes i avaluarà totes les activitats. Metodologia molt pràctica.

Objectius

  • Expressar sentiments o desitjos positius i negatius d'una forma eficaç sense negar les altres persones i sense crear o sentir vergonya.
  • Discriminar entre l'asserció, l'agressió i la passivitat.
  • Discriminar les ocasions en les quals l'expressió personal és important i adequada.
  • Defensar-sense agressió o passivitat davant d'una conducta poc cooperadora o raonable dels altres.

Titulació obtinguda

La realització amb èxit del 80% de les activitats dona dret al certificat emès per Grup Sural de superació del curs.

Promocions

  • 10% de descompte pel segon i tercer curs que es matriculi el mateix alumne.
  • Grup Sural Consultors ofereix una promoció de Benvinguda per ser la primera inscripció al centre del 15%.

Preu

320 €
4 euros/Hora.
Curs de Comunicació Assertiva
Grup Sural Consultors
Campus i seus: Grup Sural Consultors
Grup Sural Consultors
C/ Jaume Balmes, 10 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Cursos més populars
X