Diploma d'Expert d'Edició i Correcció Avançades del Text (UOC)

6 Persones han demanat informació
1041 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Edició i Correcció Avançades del Text (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte
En qualsevol dispositiu de lectura, la presentació rigorosa d'un text, amb una estructura i una qualitat lingüístiques òptimes, i del material gràfic és indispensable per a atorgar-hi solvència. Per això, tots els llibres han de passar per un procés de correcció i d'edició, que en garanteixi la qualitat lingüística, gràfica, estructural i material.
En aquest diploma d'expert s'aprenen les fases de l'edició, des de la recepció de l'original fins a la impressió o tancament del format electrònic. És un curs eminentment pràctic, que serà profitós tant per a les persones que es volen introduir en la correcció i l'edició de textos com per a les que vulguin perfeccionar els coneixements que en tinguin, adquirits per formació o per experiència.

Temari

Aquest diploma d'expert consta de dues assignatures obligatòries de cinc crèdits ECTS i es cursa en un semestre (octubre- febrer):
Edició i correcció del text I (assignatura compartida amb el màster  de formació permanent en Edició Digital) (5 crèdits):
 • Tipologia i valoració de l'original
 • Estructura i diagramació
 • Convencions editorials
 • Criteris de correcció
 • Correcció d'original o d'estil
 • Correcció de compaginades o ortotipogràfica
Edició i correcció del text II (assignatura específica d'aquest curs d'especialització centrada en la corrección tipogràfica) ( 5 crèdits):
 • Els grafismes
 • Els blancs o contragrafismes
 • Eines per a la composició i la revisió de textos i les mesures tipogràfiques
 • La part inicial de l'obra (els inicis o principis)
 • El cos de l'obra
 • La part final de l'obra (els finals)
 • Els elements externs del llibre

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències genèriques Identificar i supervisar les fases de l'edició i correcció d'un text. Competències específiques Analitzar críticament l'estructura i la qualitat lingüística d'un text. Aplicar els criteris de les editorials. Interpretar el grau d'intervenció en correccions d'original o d'estil. Mesurar el grau d'intervenció en correccions ortotipogràfiques. Usar els materials i les eines de suport bibliogràfic pròpies del sector. Conèixer els criteris d'edició segons les diverses tipologies textuals. Corregir proves d'impremta segons els processos habituals. Identificar els criteris de correcció tipogràfica. Supervisar l'organització del llibre: tripa i coberta. Tractar i revisar els aspectes tipogràfics: grafismes, contragrafismes i compaginació.

Destinataris

Perfils:
 • Filòlegs
 • Correctors
 • Editors
 • Autors interessats a autoeditar-se.
A qui es dirigeix:
Aquesta diploma d'expert està dirigit als professionals de l'edició (com ara editors o correctors de textos), però també a filòlegs i a autors que vulguin autoeditar les seves pròpies obres.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o profesional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per la via d'accés d'experiència laboral cal acreditar un mínim de 1 any d'experiència en el sector editorial, com a mínim en una de les àrees següents: editor, maquetador, programador d'EPUB, creador de continguts de màrqueting editorial o tècnic de l'àrea de comercialització.
Coneixements previs:
És recomanable tenir coneixements superiors de gramàtica de la llengua en què es treballi (català o castellà).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2024.

Objectius

Objectiu principal
 • Adquirir criteris com a autor, redactor, corrector o editor professionals.
Objectius específics
 • Aprendre les fases de l'edició d'un text.
 • Analitzar críticament l'estructura i la qualitat lingüística d'un text.
 • Conèixer els criteris de les editorials.
 • Interpretar el grau d'intervenció en correccions d'originals o d'estil.
 • Mesurar el grau d'intervenció en correccions ortotipogràfiques.
 • Adquirir una formació integral en correcció tipogràfica.
 • Conèixer les parts interiors i exteriors del llibre. 
 • Aprendre a supervisar l'organització del llibre.
Competència bàsica
 • Adquirir les experteses de tractament del text i de la producció editorial de manera integral, activa i pràctica.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Correctors de textos en grans i petites editorials o del sector periodístic i dels mitjans de comunicació. Correctors i editors web d'empreses de comunicació. Editors de grups editorials, nacionals i internacionals. Editors independents.

Promocions

10% descompte
Diploma d'Expert d'Edició i Correcció Avançades del Text (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X