Curs de Comunicació i PNL: Eines d'Eficiència Comunicativa

Curs
On-line
80 hores
320 €

Descripció

Grup Sural Consultors ofereix una promoció de Benvinguda per ser la primera inscripció al centre del 15%.
En aquest curs podràs adquirir mestratge per identificar alguns dels aspectes no visibles que tenen lloc durant un procés de comunicació i prendre a generar espais de relació, d'obertura i de confiança en la comunicació amb els altres.

Temari

• Què és la PNL?
o Què és la PNL?
o Pressuposicions bàsiques de la PNL
• Rapport o sintonia des d'un enfocament de PNL
o Rapport o sintonia des d'un enfocament de PNL: comunicació no verbal i comunicació verbal
• Definició d'empatia i tècniques per generar empatia
o Recursos comunicatius per a situacions de conflicte emocional: l'empatia
o Escolta activa. Generar empatia en situacions de conflicte emocional
o Una tècnica per desenvolupar l'empatia i l'escolta activa: la reformulació
o Resum: Tècniques per generar empatia des de la perspectiva de la PNL
• De quina manera accedim a la informació que hi ha al món?
o De quina manera accedim a la informació que hi ha al món? Els canals sensorials
o Sistemes representacionals i predicats processuals. Les claus del que verbal
• Dos enfocaments comunicatius
o Dos enfocaments comunicatius: l'orientació a el problema i l'orientació a la solució
• La comunicació amb l'ús dels nivells neurològics
o Nivells neurològics: relació entre creences i conductes. Acompanyar el canvi
• Intervencions lingüístiques, intenció positiva i reenquadrament
o La intenció positiva
o El reenquadrament
• El llenguatge suggestiu: l'ús de l'metamodel de el llenguatge
o El metamodel de el llenguatge
• Conclusions i aprenentatges

Destinataris

Totes les persones i professionals que estiguin interessades a potenciar les seves habilitats comunicatives per dur a terme interaccions socials eficaços.

Requisits

La realització d'aquest curs no requereix cap coneixement previ de la matèria.

Metodologia

Formació asincrònica amb el suport d'un tutor al llarg de la realització de tot el curs, que resoldrà dubtes i avaluarà totes les activitats. Metodologia molt pràctica.

Objectius

Objectius del curs:
  • Conèixer les pressuposicions bàsiques de la PNL.
  • Adquirir mestratge per identificar alguns dels aspectes no visibles que tenen lloc durant un procés de comunicació .
  • Aprendre a generar espais de relació, d'obertura i de confiança en la comunicació amb els altres.

Titulació obtinguda

La realització amb èxit del 80% de les activitats dona dret al certificat emès per Grup Sural de superació del curs.

Promocions

  • 10% de descompte pel segon i tercer curs que es matriculi el mateix alumne.
  • Grup Sural Consultors ofereix una promoció de Benvinguda per ser la primera inscripció al centre del 15%.

 

Preu

320 €
4 euros/Hora.
Curs de Comunicació i PNL: Eines d'Eficiència Comunicativa
Grup Sural Consultors
Campus i seus: Grup Sural Consultors
Grup Sural Consultors
C/ Jaume Balmes, 10 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Cursos més populars
X