Curs Professionalitzador de Conceptes Bàsics d'Alimentació i Nutrició. Dietoteràpia (UOC)

Curs
On-line
360 hores
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
Avui dia, la població està cada dia més preocupada per una nutrició equilibrada, més enllà de les implicacions estètiques i, especialment, per la relació directa que aquesta pot tenir en l'estat de salut, així com en la millora de les malalties cròniques. En un futur pròxim, la nutrició i la dietoteràpia seran elements clau per a garantir una bona qualitat de vida.
Per a treballar en el sector, és necessari tenir una bona formació teòrica i pràctica sobre la relació entre aliments, nutrients i malalties que permeti al professional dissenyar un pla d'alimentació adaptat a les diferents etapes de la vida i la patologia que pugui tenir el pacient.
L'assignatura revisa els conceptes bàsics d'energia, alimentació i nutrició, així com els diferents nutrients i els grups d'aliments. S'identifiquen els principals nutrients de cada grup d'aliments i també els aspectes clau de les seves combinacions i biodisponibilitat.

Temari

Alimentació i nutrició
 • Conceptes sobre alimentació i nutrició
 • Digestió, absorció i metabolisme dels aliments
 • Dieta equilibrada
 • Taules de composició dels aliments
 • Macronutrients: principis immediats
 • Micronutrients: vitamines i minerals
Grups d'aliments
 • Llet i derivats lactis
 • Carnes, peixos i ous
 • Els grassos
 • Llegums, cereals i tubercles
 • Fruites, verdures i hortalisses
 • Dolces, begudes i altres aliments
Annexos
 • Fibra dietètica
 • Trastorns per dèficit de fibra
 • Requeriments energètics
Alimentació en les diferents situacions de la vida
 • Nutrició i embarasso
 • Nutrició i lactància
 • Alimentació en la infància
 • Alimentació en l'adolescència
 • Alimentació en l'ancià
 • Nutrició i esport
Alimentació i malaltia
 • Consells dietètics en símptomes menors i algunes malalties freqüents
 • Malalties més freqüents relacionades amb l'excés i dèficit d'alimentació
 • Dieta i malalties cardiovasculars
 • Dietes alimentàries. Perills i errors
 • Alimentació i trastorns psicològics: anorèxia, bulímia
Alimentació equilibrada
 • Valoració nutricional
 • Planificació d'una dieta equilibrada

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el mòdul, el participant podrà: Conèixer les racions necessàries per a la realització d'una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital. Interpretar els signes antropomètrics i bioquímicos de valoració nutricional. Planificar una dieta tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.

Requisits

 • Per a cursar un Curs Professionalizador no és necessari tenir una titulació oficial.
 • Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Conceptes Bàsics d'Alimentació i Nutrició. Dietoteràpia.
 • Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Objectius

 • Identificar els principals nutrients de cadascun dels grups d'aliments, així com els aspectes clau de les seves combinacions i biodisponibilitat.
 • Conèixer com i on s'absorbeixen els nutrients dins del procés digestiu i les seves principals funcions dins de l'organisme.
 • Classificar els aliments per grups segons el seu nutrient principal.
 • Conèixer les racions necessàries per a la realització d'una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Identificar les racions necessàries per a la realització d'una dieta equilibrada en els diferents estadis del cicle vital.
 • Interpretar els signes antropomètrics i bioquímicos de valoració nutricional.
 • Planificar una dieta tenint en compte la situació vital o la malaltia del pacient.
 • Identificar la influència dels diferents nutrients en les malalties cròniques més comunes.
 • Triar els aliments i les racions més adequades segons la dieta pautada.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professionalitzador de Conceptes Bàsics d'Alimentació i Nutrició. Dietoteràpia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X