Cos de Bombers de Catalunya

Oposicions
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

La teva vocació és ser bomber?. A MasterD t'ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers a Catalunya.

153 Places ofertades, Prepara't Ja per la teva!

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l'esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d'una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d'adquirir els coneixements que detalladament t'ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d'extinció, edificació i protecció personal i col•lectiva, entre d'altres.

Les oposicions al cos de Bombers són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t'has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les oposicions al cos de Bombers. Ja fa més de 20 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

Destinataris

Requisits generals:
  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.
  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d'educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.
  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.
  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l'annex de les bases.
  • Com a requisit específic d'alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:
  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Metodologia

Classes en directe: Sessions en directe amb el teu professor. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials. Prepara l'entrevista personal: Ens basem en casos reals. Preparació Proves Físiques: Sistema Personal Trainer 360.
Cos de Bombers de Catalunya
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
X