Cos de Bombers de Catalunya

1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Cos de Bombers de Catalunya
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La teva vocació és ser bomber?. A MasterD t'ajudem a complir els teus somnis amb la preparació per a les oposicions al cos de Bombers de Catalunya.

En MasterD posem a la teva disposició tot el material didàctic perquè puguis aconseguir una de les places de bomber a Catalunya. El nostre equip de professionals, tutors i preparadors personals et guiaran mitjançant un seguiment personalitzat perquè superis amb èxit les oposicions al cos de Bombers a Catalunya.

153 Places ofertades, Prepara't Ja per la teva!

Els Bombers a Catalunya són un cos de prestigi en la nostra societat per la seva tasca social de protecció i prevenció. Val la pena l'esforç que suposa preparar-se per a les oposicions ja que es tracta d'una professió arriscada però molt gratificant.

Per poder portar a terme les tasques principals dels Bombers de Catalunya hauràs d'adquirir els coneixements que detalladament t'ofereix aquest curs preparatori sobre substàncies perilloses, agents extintors, formes d'extinció, edificació i protecció personal i col•lectiva, entre d'altres.

Les oposicions al cos de Bombers són molt demandades. Per això, per aconseguir la teva plaça com a bomber a Catalunya t'has de preparar amb professionals. A MasterD som experts preparant les oposicions al cos de Bombers. Ja fa més de 20 anys que treballem perquè persones com tu aconsegueixin el seu somni: ser bomber.

Destinataris

Requisits generals:
  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.
  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d'educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.
  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.
  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l'annex de les bases.
  • Com a requisit específic d'alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:
  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Classes en directe: Sessions en directe amb el teu professor. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials. Prepara l'entrevista personal: Ens basem en casos reals. Preparació Proves Físiques: Sistema Personal Trainer 360.
Cos de Bombers de Catalunya
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X