Curs Internacional de Disseny i Càlcul d'Estrucuras de Formigó / Concret amb CYPECAD

1102 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Zigurat Global Institute of Technology
Curs Internacional de Disseny i Càlcul d'Estrucuras de Formigó / Concret amb CYPECAD
Sol·licita informació
Màster
On-line
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

Modalitat: On-Line

Preu: 790? + Iva

Durada: 120 hores
 

 


El curs internacional d'estructures de formigó / concret amb CYPECAD, és un curs professionalitzant i ensenya les possibilitats avançades de CYPECAD per realitzar el càlcul estructural d'edificis de formigó armat (concret reforçat), fent èmfasi especial en els aspectes sísmics normatius. També ensenya el significat dels errors més freqüents que s'obtenen en calcular un edifici, la interpretació dels resultats, i com obtenir els plànols i llistats de càlcul de l'edifici.

 


OBJECTIUS

General


Capacitar el participant per calcular de manera ràpida i segura utilitzant CYPECAD, edificis de formigó armat (concret reforçat) fins de 25 plantes tenint o no en compte, els aspectes sísmics de disseny. Es mostren les opcions que l'usuari ha de configurar en CYPECAD utilitzant les normes EHE-08, ACI-318-08 i Eurocodi 2, i s'ensenya com gestionar de manera fàcil, tots els resultats que s'obtenen després de realitzar el càlcul estructural d'un edifici: esforços, deformacions, quanties, quantitats d'obra, plànols, etc.


Específics

• Aprendre a configurar en CYPECAD les opcions de armat per a cada un dels elements estructurals de l'edifici (bigues, columnes, etc.), Adaptant d'aquesta forma, el projecte a les condicions reals de contorn de l'edificació, aprofitant la flexibilitat de CYPECAD per tenir en compte criteris propis que s'adeqüin a cada estructura i client
• Exposar els aspectes normatius que regeixen les opcions de càlcul que s'han de configurar en CYPECAD abans de realitzar l'anàlisi estructural d'un edifici ubicat en una zona sísmica.
 

Titulació:

Diplomat Internacional en CYPECAD

 


Promocions
Gaudeix d'una formació de qualitat. Pot resultar-te gratuïta si ets treballador per compte aliè d'una empresa!.

En Zigurat oferim una solució integral de formació: estudiem les teves necessitats, elaborem un pla de formació, analitzem les ajudes econòmiques a les que pots acollir-te i, finalment, elaborem un pla de pagament personalitzat.

Els antics alumnes de Zigurat també poden beneficiar-se d'interessants descomptes.

Temari

B1 PILARS, BIGUES I PLAQUES DE CONCRET REFORÇAT AMB CYPECAD


T1 Dades generals de l'Obra
     P1 Normes
          p1 Introducció a les Normatives Nord Americanes i Europees
          p2 Opcions disponibles a CYPECAD segons la normativa escollida
     P2 Accions i les seves combinacions
          p1 Generalitats
          p2 Accions segons la EHE i el CTE
          p3 Accions segons l'Eurocodi
          p4 Accions segons ASCE
     P3 Dades Generals en CYPECAD
          p1 Generalitats
          p2 Configuració de les normes
          p3 Configuració dels materials
          p4 Configuració de les accions
          p5 Efecte P-delta
T2 Pilars i Pantalles
     P1 Consideracions Generals i Aspectes Sísmics
          p1 Edició de pilars, pantalles i arrencades
          p2 Modelització d'un pilar Aïllat
          p3 Consideracions generals segons la EHE-08
          p4 Consideracions generals segons l'Eurocodi
          p5 Consideracions generals segons l'ACI-318
     P2 Taules de armat
          p1 Configuració de les taules d'armat
     P3 Opcions avançades
          p1 Configuració de les opcions avançades
          p2 Visualització dels esforços i modificació de l'armadura
          p3 Errors més freqüents i la seva solució
          p4 Exemple de càlcul utilitzant CYPECAD
     P4 Plànols i llistats
          p1 Configuració dels plans
          p2 Detalls
          p3 Llistats i Memòria de càlcul
T3 Bigues
     P1 Consideracions Generals i Aspectes Sísmics
          p1 Tipus de bigues en CYPECAD
          p2 Introducció d'una biga en CYPECAD
          p3 Consideracions generals segons la EHE-08
          p4 Consideracions generals segons l'Eurocodi
          p5 Consideracions generals segons l'ACI-318
     P2 Taules de armat
          p1 Configuració de les taules d'armat
     P3 Opcions avançades
          p1 Configuració de les opcions avançades
          p2 Visualització dels esforços i modificació de l'armadura
          p3 Errors més freqüents i la seva solució
          p4 Exemple de càlcul utilitzant CYPECAD
     P4 Plànols i llistats
          p1 Configuració dels plans
          p2 Detalls
          p3 Llistats i Memòria de càlcul
T4 Lloses reticulars i massisses
     P1 Consideracions Generals i Aspectes Sísmics
          p1 Tipus de plaques o forjats en CYPECAD
          p2 Introducció d'una llosa massissa en CYPECAD
          p3 Consideracions generals segons la EHE-08
          p4 Consideracions generals segons l'Eurocodi
          p5 Consideracions generals segons l'ACI-318
     P2 Taules de armat
          p1 Configuració de les taules d'armat
     P3 Opcions avançades
          p1 Configuració de les opcions avançades
          p2 Visualització dels esforços i modificació de l'armadura
          p3 Errors més freqüents i la seva solució
          p4 Exemple de càlcul utilitzant CYPECAD
     P4 Plànols i llistats
          p1 Configuració dels plans
          p2 Detalls
          p3 Llistats i Memòria de càlcul
T5 Lloses o Sostres Unidireccionals i Aspectes Sísmics
     P1 Consideracions Generals
          p1 Tipus de plaques unidireccionals en CYPECAD
          p2 Introducció d'una placa unidireccional en CYPECAD
          p3 Consideracions generals segons la EHE-08
          p4 Consideracions generals segons l'Eurocodi
          p5 Consideracions generals segons l'ACI-318
     P2 Taules de armat
          p1 Configuració de les taules d'armat
     P3 Opcions avançades
          p1 Configuració de les opcions avançades
          p2 Visualització dels esforços i modificació de l'armadura
          p3 Errors més freqüents i la seva solució
          p4 Exemple de càlcul utilitzant CYPECAD
     P4 Plànols i llistats
          p1 Configuració dels plans
          p2 Detalls
          p3 Llistats i Memòria de càlcul
T6 Murs de Soterrani
     P1 Consideracions Generals
          p1 Tipus de murs en CYPECAD
          p2 Introducció d'un mur
          p3 Consideracions generals segons la EHE-08
          p4 Consideracions generals segons l'Eurocodi
          p5 Consideracions generals segons l'ACI-318
     P2 Taules de armat
          p1 Configuració de les taules d'armat
     P3 Opcions avançades
          p1 Configuració de les opcions avançades
          p2 Visualització dels esforços i modificació de l'armadura
          p3 Errors més freqüents i la seva solució
          p4 Exemple de càlcul utilitzant CYPECAD


B2 PRÀCTICA D'UN EDIFICI UBICAT A ZONA SÍSMICA
T1 Edifici de 22 plantes
     P1 Estructura
          p1 Dades generals
          p2 Pilars
          p3 Pantalles
          p4 Bigues
          p5 Plaques o forjats
          p6 Càlcul
          p7 Anàlisi de resultats
          p8 Resultats segons les normatives Nord Americanes i EuropeesDeshacer cambios

Destinataris

Enginyers civils Llatinoamericans i Enginyers i Arquitectes Europeus dedicats a l'Enginyeria Estructural, que desitgen dominar el programari CYPECAD amb un enfocament internacional. Hauran de ser coneixedors de les normatives del país on desenvolupen la seva tasca professional, dels aspectes sísmics bàsics en edificació i tenir coneixements elementals de CYPECAD. Zigurat disposa d'un curs d'introducció i maneig denominat? INICIACIÓ EN ESTRUCTURES D'EDIFICACIÓ AMB CYPECAD? de 50 hores de durada, per als alumnes que no coneguin l'aplicació, que els situarà en el nivell adequat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Curs Internacional de Disseny i Càlcul d'Estrucuras de Formigó / Concret amb CYPECAD
Zigurat Global Institute of Technology
Campus i seus: Zigurat Global Institute of Technology
Zigurat Global Institute of Technology
C/Almogavers 66 2º A 03630 Barcelona (Alacant)
Sol·licita informació
X