Cursde Restauració de Escultura Policromada.

Curs
Presencial
Barcelona
132 hores
Consulteu el preu

Descripció

Curs complet de 140 hores, on es dota l'alumne de coneixements necessaris per restaurar escultura en fusta, pedra, guix, terracota i altres materials inorgànics independentment de l'època a la qual pertanyin. Pràctica intensiva sobre peces originals, cedides per institucions i Museus.

Temari

Del programa concret d'aquest curs destaquen continguts com ara:

     H ª artística-estètica de les formes en escultura policromada
     Oficis artístics i eines en la imatgeria tradicional i moderna (mestre escultor, pintor, daurador, ...)
     Coneixement dels materials (fusta, pedra, policromia ...)
     Patologies concretes de cada material.
     Fitxa tècnica - documentació.
     Elaboració de mapes de degradacions: Freehand / PhotoShop
     Fixació i assegut de la pintura.
     Neteja i desinfecció biòtica.
     Consolidació i adequació del suport.
     Sistemes de reintegració, (il · lusionistes, arqueològiques)
     Adhesius i coles.
     Estucs, massilles de rebliment, resines, morters etc ....
     perns
     Vernissos i pàtines.
     Tècniques d'anàlisi i laboratori aplicades a la restauració pictòrica
     Nocions bàsiques de conservació preventiva.
Cursde Restauració de Escultura Policromada.
ECORE
Campus i seus: ECORE
ECORE
Gran Via 622, 1r 1a 08007 Barcelona
Cursos més populars
X