Cursde Restauració de Escultura Policromada.

ECORE

Curs
Presencial
140 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


Curs complet de 140 hores, on es dota l'alumne de coneixements necessaris per restaurar escultura en fusta, pedra, guix, terracota i altres materials inorgànics independentment de l'època a la qual pertanyin. Pràctica intensiva sobre peces originals, cedides per institucions i Museus.


Veure més

Temari del curs

Del programa concret d'aquest curs destaquen continguts com ara:

     H ª artística-estètica de les formes en escultura policromada
     Oficis artístics i eines en la imatgeria tradicional i moderna (mestre escultor, pintor, daurador, ...)
     Coneixement dels materials (fusta, pedra, policromia ...)
     Patologies concretes de cada material.
     Fitxa tècnica - documentació.
     Elaboració de mapes de degradacions: Freehand / PhotoShop
     Fixació i assegut de la pintura.
     Neteja i desinfecció biòtica.
     Consolidació i adequació del suport.
     Sistemes de reintegració, (il · lusionistes, arqueològiques)
     Adhesius i coles.
     Estucs, massilles de rebliment, resines, morters etc ....
     perns
     Vernissos i pàtines.
     Tècniques d'anàlisi i laboratori aplicades a la restauració pictòrica
     Nocions bàsiques de conservació preventiva.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cursde Restauració de Escultura Policromada.

Cursde Restauració de Escultura Policromada.