Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (Biennal)

Facultat de Belles Arts (UB)

Màster oficial
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


Donar continuïtat i coherència al grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals possibilitant l'accés dels estudiants al tercer nivell de qualificació que estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació, incloses les qualificacions que tenen com a finalitat l'adquisició d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.L'objectiu del Màster és dotar els alumnes de competències suficients per dirigir i dur a terme projectes de conservació-restauració amb especial interès per les col.leccions i els conjunts patrimonials:
  • -Formular i dissenyar el projecte de conservació-restauració, definint els objectius i la metodologia de treball.


  • -Determinar l'estat de conservació de les obres en el seu context i proposar els tractaments adequats a la seva preservació.


  • -Formar part, dirigir i coordinar les tasques dels equips multidisciplinaris que intervenen en les actuacions de conservació-restauració del patrimoni.


  • -Dur a terme la investigació necessària per al coneixement exhaustiu de les obres, del seu estat material i dels processos de conservació-restauració que se'ls apliquen.


  • -Difondre i publicar els resultats obtinguts.  • El Máster s'ofereix de forma bienal (cada 2 cursos).


Veure més

Destinataris

Titulacions de Conservació-Restauració de Béns Culturals.


Requisits

Acreditació d'una formació prèvia i específica en l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni.

Idiomes en què s'imparteix

català (70%), castellà (22%), anglès (7%)

Places

20

Preu

45 euros el crèdit

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (Biennal)

Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (Biennal)