Facultat de Belles Arts (UB)

Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Facultat de Belles Arts (UB)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que demanen les obres del nostre patrimoni cultural per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures.

Proporcionar la formació teòrica, pràctica, tècnica i científica que sustenta les habilitats i les capacitats necessàries per dur a terme, d'una manera acurada i reflexiva, l'examen, el diagnòstic, la documentació, la conservació preventiva, la conservació curativa i la restauració dels béns culturals.

Temari del curs

Distribució de crèdits

Tipus de matèria  Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)  60
Obligatòria (OB)  120
Optativa (OT)  30
Pràctiques externes obligatòries  12
Treball de fi de grau obligatori  18
CRÈDITS TOTALS  240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès per les diferents cultures, actuals o pretèrites, a més d'un respecte absolut per la idea de patrimoni cultural.

Capacitats adquirides durant el batxillerat en relació amb el dibuix, la història, la història de l'art, etc.

Domini suficient del llenguatge oral i escrit.

Maduresa personal, col·laboració i treball en equip, actitud crítica i autocrítica davant el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.


En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:


Admissió Preinscripció 2012


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Conservació i restauració dels béns culturals: des de l'heterogeneïtat dels objectes que formen el nostre patrimoni, amb diferents qualitats materials, històriques i estètiques, fins als àmbits privat o públic en els quals es custodien, es guarden o s'exposen, per al gaudi, per a l'estudi o per a la recerca (museus, arxius, fundacions, col·leccions, instituts de recerca, jaciments arqueològics).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals