Curs de Coaching Online de Arquetips

1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Curs de Coaching Online de Arquetips
Sol·licita informació
Curs
On-line
15 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs s'aprendrà a treballar els aspectes inconscients de la ment del/de la client per a alinear els seus valors, creences i recursos, amb el seu propòsit, amb la finalitat d'establir un pla d'acció que el porti a la realització dels objectius plantejats a la consulta. La metodologia es basa en el diàleg arquetípic i en la ludificació de la sessió, mitjançant una plataforma virtual que permet realitzar sessions online profundes, ràpides i eficaces.

Temari

SESSIÓ 1: I. Inconscient i arquetips, II. Propòsit SMART
Es veurà com l'inconscient afecta la pressa de decisions i, per tant, de la voluntat i motivació. També l'origen dels arquetips i com es pot utilitzar-los adequadament per accedir al continguts inconscients mitjançant la ludificació del procés. Com a primer pas en tota sessió de coaching, cal definir curosament el propòsit del client. L'acròstic SMART ens ajudarà.
 
SESSIÓ 2: III. Valors i motivació, IV. Creences
Es veurà la relació que existeix entre valors i motivació i com d'important és alinear els valors i el propòsit, perquè aquest sigui més fàcilment assolible. L'apartat de les creences és clau en tot procés de coaching, perquè defineixen els permisos que el/la client té per avançar cap el propòsit desitjat. S'aprendran tècniques per a transformar les limitadores en potenciadores.
SESSIÓ 3: V. Recursos, VI. Estratègia i pla d'acció
Es treballarà l'alineació del recursos del/de la client amb les seves creences potenciadores, de les quals s'ha parlat a la sessió anterior. La síntesi d'aquests dos aspectes necessaris predisposa al client a passar a l'acció i permet configurar una estratègia que resumeix els passos o etapes del camí que el durà a assolir el seu propòsit.
 
SESSIÓ 4: VII. Idees-força i ancoratge, VIII. Diàleg arquetípic potenciador
Es treballaran dos aspectes clau de la metodologia: l'ancoratge d'idees-força, utilitzant tècniques de PNL i l'ús eficient del diàleg arquetípic potenciador, que és el que permet la sintonia entre valors, creences, recursos i propòsit.
 
SESSIÓ 5: IX. Guany ocult i major obstacle, X. Ús de la plataforma virtual
Es treballaran dos aspectes clau per entendre els obstacles interns amb que s'enfronta el/la client i que poden dificultar el seu avanç cap els objectius plantejats: a què cal renunciar en el camí i quins són els principals obstacles sistèmics que el frenen. Una senzilla tècnica que aporta la plataforma virtual ens donarà pistes per treballar-los amb el/la client. Es veurà també l'ús de la plataforma virtual, eina indispensable per a treballar la metodologia estudiada.
 
Durant el curs, els alumnes efectuaran pràctiques reals entre ells amb aquesta plataforma.

Requisits

Aquesta formació s'impartirà en la modalitat de seminari web.
L'assistent haurà de tenir a la seva disposició un ordinador amb sortida de so, micròfon i connexió a internet.
Es valorarà com a formació continuada, un dels requisits necessaris per a la renovació de l'ACREDITACIÓ DE L'EXPERTESA EN PSICOLOGIA COACHING, del COPC.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici: 20-05-2021

Objectius

Objectius Generals:

  • Conèixer les bases del treball amb arquetips inconscients, la metodologia ARCHEUS COACHING PROTOCOL, que permet realitzar sessions de psicologia coaching online. Amb aquesta metodologia, es podrà donar veu al "client invisible i inconscient", perquè pugui dialogar i cooperar amb el "client visible i conscient", per aconseguir acords i facilitar l'assoliment dels objectius plantejats.
Objectius Específics:
  • En acabar el curs, s'hauran adquirit els coneixements necessaris per a realitzar sessions de psicologia coaching online d'arquetips, fent servir la plataforma virtual dissenyada específicament amb aquesta finalitat i el diàleg arquetípic, un dels principals recursos del Coach en aquest procés.

Preu

Consulteu el preu
Col·legiat/a COPC: 75,00 euros Estudiants de grau de Psicologia: 60,00 euros No col·legiat/a: 135,00 euros Precol·legiats/es: 60,00 euros Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 60,00 euros

Professorat

LLuís Vilalta.

Horari

Sessió 1 20-05-2021, 17:00 - 20:00 Sessió 2 27-05-2021, 17:00 - 20:00 Sessió 3 03-06-2021, 17:00 - 20:00 Sessió 4 10-06-2021, 17:00 - 20:00 Sessió 5 17-06-2021, 17:00 - 20:00
Curs de Coaching Online de Arquetips
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Campus i seus: Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
C/ Rocafort, 129 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X