Curso de Operador Calderas Industriales

1035 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curso de Operador Calderas Industriales
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs li permetrà obtenir la competència professional per a la vigilància, supervisió i control del correcte funcionament de les calderes regulades pel Reglament d'Equips a Pressió. Els operadors encarregats de vigilar, supervisar, conduir i mantenir qualsevol caldera inclosa dins de la present instrucció, estaran al corrent del funcionament de la mateixa i seran conscients dels perills que pot ocasionar una falsa maniobra, així com un mal entrenament o una mala conducció .

Temari

1. Conceptes bàsics:
Unitats de mesura. Unitats de massa, densitat i volum específic. Unitats de velocitat i acceleració. Unitats de força. Unitats de pressió. Pressió atmosfèrica. Temperatura, mesures i unitats. Cabal, unitats. Energia, unitats. Potència, unitats. Calor, entalpia, calor específica, unitats. Canvis d'estat: vaporització i condensació. Transmissió de calor: radiació, convecció i conducció. Vapor d'aigua: saturat, sobreescalfat, reescalfat i expansionat. Volum específic del vapor d'aigua. Calor específica. Relació entre la pressió i la temperatura de vapor. Taules de transformacions d'unitats i taules de vapor d'aigua.
2. Generalitats sobre les calderes:
Definicions. Conceptes exigibles. Elements que incorporen les calderes. Requisits de seguretat. Tipus i parts principals d'una caldera. Superfícies de calefacció: superfície de radiació i de convecció. Transmissió de calor en calderes. Tipus de calderes segons la seva disposició. Tipus de calderes segons la seva circulació. Tipus de calderes segons les seves característiques principals. Obtenció del carnet d'operadors industrials de calderes.
3. Combustió:
Combustió: definicions, gasos formats. Analitzadors de gasos de combustió. Tir natural i tir forçat. Tipus de llars. Cremadors: idees generals. Control de la combustió: tipus de control. Xemeneies. Taules de paràmetres de la combustió completa del gas natural.
4. Disposicions generals constructives en calderes pirotubulars:
Definició i principi de funcionament. Parts d'una caldera pirotubular.
5. Disposicions generals constructives en calderes aquotubulars:
Calderes aquotubulars. Calderes verticals. Tubs Field. Tubs pantalla paraflames. Calderes de vaporització instantània. Serpentines. Separadors de vapor. Calderes d'aigua calenta i sobreescalfada. Calderes de fluid tèrmic.
6. Accessoris i elements addicionals per a calderes:
Concepte. Vàlvules de pas o interrupció: seient i comporta. Vàlvules de retenció: de seient, de clapeta i de disc. Vàlvules de seguretat. Vàlvules de descàrrega ràpida. Vàlvules de purga contínua. Indicadors de nivell: aixetes i columnes. Controls de nivell per flotador i per elèctrodes. Limitadors de nivell termostàtics. Bombes d'aigua d'alimentació. Injectors d'aigua. Cavallets i turbines per a aigua d'alimentació. Manòmetres i termòmetres. Pressòstats i termòstats. Cremadors. Elements de l'equip de combustió. Estació de regulació i mesura per gas.
7. Tractament d'aigua de calderes:
Característiques de l'aigua per a calderes: duresa, PH, oxigen, oli, salinitat. Descalcificadors i desmineralitzadors. Desgasificació tèrmica i per additius. Regulació del pH. Recuperació de condensats. Purgadors. Règim de purgues a realitzar. Problemes provocats per un mal tractament de l'aigua de caldera.
8. Conducció de calderes i el seu manteniment:
Introducció. Manteniment dels generadors de vapor. Manteniment de les xarxes de vapor i condensat. Manteniment d'equips d'utilització: condensadors i canviadors de calor. Primera posada en marxa. Posada en servei. Posada fora de servei. Causes que fan augmentar o disminuir la pressió. Variacions de nivell a la caldera. Comunicació o incomunicació d'una caldera amb altres. Revisions i neteges periòdiques. Manteniment en atur prolongat. Revisió d'avaries.
9. Reglament d'equips a pressió:
Introducció. Classificació dels equips a pressió: article 9 del RD 769/1999, de 7 de maig. Reglament d'equips a pressió. ITC EP-1 - Calderes.

Destinataris

 Aquest curs està adreçat a totes les persones que vulguin ser operadors industrials de calderes.


 

Requisits

No cal cap requisit per accedir al curs.

 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Aproximadamente entre 5 i 6 mesos.

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a operador indústria

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes, material del curs i gestions administratives.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curso de Operador Calderas Industriales
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X