Curs d'Instal.lador Frigorista

5 Persones han demanat informació
1061 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs d'Instal.lador Frigorista
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

 Aquest curs de fred industrial permet a l'alumne adquirir els coneixements necessaris per a l'obtenció de la competència professional corresponent.
Aquesta competència professional necessària per a realitzar, posar en servei, mantenir, reparar, modificar i desmantellar instal·lacions frigorífiques, es podrà acreditar després d'haver realitzat aquest curs de formació i superat la prova pertinent.

Temari

Es revisen les exigències per a les noves instal·lacions frigorífiques i les condicions per acreditar el disseny, el muntatge, el manteniment i les inspeccions periòdiques. Es tracta d'una modificació important de l'antic reglament de 1977, adaptat als actuals avenços tecnològics i a les noves condicions de seguretat, incloent el tractament dels gasos fluorats i la detecció de fuites.
El nou Reglament i la seva relació amb la legislació existent. Reglament anterior, Llei Òmnibus, RITE i altres.
Àmbit d'aplicació del Reglament. Classificacions.
 Definicions.
 Refrigerants.
 Fluids secundaris.
 Classificació dels sistemes de refrigeració.
 Classificació dels locals.
 Classificació de les instal·lacions frigorífiques.
 Professionals, habilitats i empreses frigorífiques: obligacions dels titulars.
 El cicle de vida de les instal·lacions frigorífiques:
 Ús dels diferents refrigerants.
 Disseny, construcció, materials i aïllament.
 Components de les instal·lacions.
 Sala de maquinària específica.
 Protecció de les instal·lacions contra sobrepressions. Instal·lacions elèctriques.
 Assajos, proves i revisions prèvies a la posada en servei.
 Marcat i documentació.
 Posada en servei de les instal·lacions frigorífiques.
 Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les instal·lacions frigorífiques.
 Mesures de prevenció i de protecció personal.
 Final de vida i desmantellament de la instal·lació.
 Manteniments, inspeccions i revisions periòdiques.
 Disposicions de la Generalitat de Catalunya.
 Instruccions tècniques complementàries.
 Les instal·lacions existents i el nou Reglament.
 Exemples i exercicis pràctics sobre el procés de legalització d'una instal·lació frigorífica.
Dins d'aquest curs, s'imparteix la formació necessària per obtenir el certificat de manipulador de gasos fluorats del programa formatiu.


Destinataris

Aquest curs està adreçat a totes les persones que no tinguin titulació acadèmica i vulguin ser professionals frigoristes i que vulguin dedicar-se a la posada en servei, manteniment, reparació, modificació i desmantellament d'instal·lacions frigorífiques.

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos. No vam concretar les hores perquè aquestes aniran en funció de l'experiència professional que tingui cada persona.

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a professional frigorista.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional.

Pràctiques

Si es tria la modalitat del curs teòric + pràctiques, aquest mòdul consisteix en 30 hores de pràctiques.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes, material del curs, tutories i gestions administratives.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lador Frigorista
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X