Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Desenvolupar , implantar , documentar programari per a diversos sistemes

operatius , presentant especial atenció aldesenvolupament d'interfícies gràfiques

d'usuari i la programació de serveis i processos , especialment en el context de

Internet de les coses ( IOT ) . Treballat amb diversos llenguatges de programació

multiplataforma . Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs .

Utilitzar i personalitza programes de gestió empresarial . Emprar xifrat per

desenvolupar programari segur.
 

Temari del curs

Mòduls 1r curs
 Sistemes informàtics
 Bases de dades
 Programació
 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 Formació i orientació laboral

Mòduls 2n curs
 Bases de dades : Bases de dades objecte-relacionals
 P rogramació Orientada a Objectes i arquitectures distribuïdes
 Entorns de desenvolupament, UML
 Accés a dades
 Desenvolupament d'interfícies
 Programació de serveis i processos
 Programació multimèdia i dispositius mòbils : Desenvolupament de jocs
per dispositius mòbils
 Sistemes de gestió empresarial
 Empresa i iniciativa emprenedora
 Projecte final

Horari/Torn

Tarda de dilluns a divendres.

Durada

1.683
Hores Lectives
317
Hores en empreses
del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a Superior
en Desenvolupament
d?aplicacions
Multiplataforma

Perspectives laborals

Tècnic en desenvolupament
d?aplicacions informàtiques
per a la gestió empresarial
i de negoci.
Tècnic en desenvolupament
d?aplicacions de propòsit
general.
Tècnic en desenvolupament
en l?àmbit d?entreteniment
i la informàtica mòbil

Preu

Preu a consultar

Avantatges del curs

formació complementària
Seminaris i tallers , visites tècniques , conferències monogràfiques ,
activitats d'iniciativa social , pràctiques a l'estranger:
ERASMUS i LEONARDO , ....

Possibilitat d'obtenir una segona titulació en un any més .

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

També et recomanem aquests cursos

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma