CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

Descripció

Desenvolupar , implantar , documentar programari per a diversos sistemes
operatius , presentant especial atenció aldesenvolupament d'interfícies gràfiques
d'usuari i la programació de serveis i processos , especialment en el context de
Internet de les coses ( IOT ) . Treballat amb diversos llenguatges de programació
multiplataforma . Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs .
Utilitzar i personalitza programes de gestió empresarial . Emprar xifrat per
desenvolupar programari segur.


 

Temari

Mòduls 1r curs
 Sistemes informàtics
 Bases de dades
 Programació
 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 Formació i orientació laboral

Mòduls 2n curs
 Bases de dades : Bases de dades objecte-relacionals
 P rogramació Orientada a Objectes i arquitectures distribuïdes
 Entorns de desenvolupament, UML
 Accés a dades
 Desenvolupament d'interfícies
 Programació de serveis i processos
 Programació multimèdia i dispositius mòbils : Desenvolupament de jocs
per dispositius mòbils
 Sistemes de gestió empresarial
 Empresa i iniciativa emprenedora
 Projecte final

Durada

1.683 Hores Lectives 317 Hores en empreses del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a Superior en Desenvolupament d?aplicacions Multiplataforma

Pràctiques

317 hores de pràctiques en empreses del sector

Perspectives laborals

Tècnic en desenvolupament d?aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Tècnic en desenvolupament d?aplicacions de propòsit general. Tècnic en desenvolupament en l?àmbit d?entreteniment i la informàtica mòbil

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar

Avantatges del curs

formació complementària Seminaris i tallers , visites tècniques , conferències monogràfiques , activitats d'iniciativa social , pràctiques a l'estranger: ERASMUS i LEONARDO , .... Possibilitat d'obtenir una segona titulació en un any més .
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
També et recomanem aquests cursos
X