Curs de desenvolupament en realitat virtual i augmentada (RVA)

1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Deusto Formación
Curs de desenvolupament en realitat virtual i augmentada (RVA)
Sol·licita informació
Curs
On-line
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La tecnologia per a fer possible la realitat virtual i augmentada ja ha estat desenvolupada. 2017 ha estat l'any de la seva acceptació en el mercat, sobretot en relació amb la indústria dels videojocs. Ara el repte està a fer atractius aquests dispositius en els diferents sectors: cultural, publicitat, salut, educació etc.
Aquestes tecnologies immersives, requereixen cada vegada un aspecte gràfic més cuidat, posant especial atenció en la recreació de mons virtuals amb els quals interactuar.
La demanda de perfils amb coneixements sobre Realitat virtual i realitat augmentada en tots els sectors està en auge i és un bon moment de formar-se per a poder entrar en el mercat laboral.
En el Curs de desenvolupament en realitat virtual i augmentada (RVA), es pretén que l'alumne aprengui a dissenyar i programar aplicacions multiplataforma amb realitat augmentada i virtual; explicant tot el procés des del disseny 3D amb Autodesk Maia, la utilització del motor gràfic Unity 3D, el plugin Vuforia de Realitat augmentada, aspectes bàsics de programació en C# per a aplicar-los a Unity 3D i el desenvolupament per a Oculus.
També s'aborda l'experiència d'usuari, la interactivitat i l'aspecte visual que envolta les aplicacions, de manera teòrica i pràctica.

Temari

MÒDUL: COMPRENENT LA REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA
Introducció
1. Què és la realitat virtual, augmentada o mixta
1.1. Introducció a la realitat virtual
1.1.1. Concepte de realitat virtual
1.1.2. Com funciona la realitat virtual
1.1.3. Dispositius de realitat virtual
1.2. Introducció a la realitat augmentada
1.2.1. Concepte de realitat augmentada
1.2.2. Com funciona la realitat augmentada
1.2.3. Dispositius de realitat augmentada
1.3. Introducció a la realitat mixta
2. Experiència d'usuari
2.1. Experiència d'usuari de realitat virtual
2.1.1. Sensacions
2.1.2. Limitacions
2.1.3. Recomanacions
2.2. Experiència d'usuari de realitat augmentada
2.2.1. Sensacions
2.2.2. Limitacions
2.2.3. Recomanacions
3. Materialitzar una idea
3.1. Disseny d'una idea
3.2. Producció del projecte
3.2.1. Scripting
3.2.2. Disseny 3D
3.2.3. Disseny 2D
3.2.4. Altres perfils i eines
3.3. Període de proves
3.4. Publicació d'un projecte
3.4.1. Plataformes
3.4.2. Viralización i xarxes socials
4. Aplicacions de la realitat augmentada
4.1. Aplicacions en enginyeria i construcció
4.2. Aplicacions en màrqueting
4.3. Aplicacions en videojocs
4.4. Aplicacions per a la salut
4.5. Aplicacions en educació
4.6. Aplicacions en l'art
Resum

MÒDUL: CONTINGUT 3D AMB MAIA
Introducció
1. Introducció a Autodesk Maia
1.1. Interfície
1.2. Primers passos
1.3. Creació de primitives
2. Anatomia de la malla
3. Introducció al modelatge poligonal
3.1. Mètodes de selecció
3.2. Eines de modelatge
3.2.1. Tranformation Tools
3.2.2. Edit Mesh
3.2.3. Mesh Tools
3.2.4. Mesh
3.2.5. Mesh Display
3.3. Deformadors
3.4. Com modelar
3.4.1. Referències
3.4.2. Organització i parentiu
3.4.3. Estratègies
4. UV i texturizado
4.1. Concepte d'UV
4.2. Projeccions
4.3. Desplegar UV
4.4. Hypershade
5. Animació
5.1. Atributs i corbes
5.2. Personatges
6. Integració en Unity 3D
Resum

MÒDUL: INTRODUCCIÓ A UNITY 3D
Introducció
1. Unity 3D: el motor gràfic multiplataforma
1.1. Instal·lació de Unity
1.2. Creació d'un projecte
1.3. Interfície
1.3.1. Scene
1.3.2. Editor
1.3.3. Hierarchy
1.3.4. Inspector
1.3.5. Project
1.3.6. Game
2. Primers passos en Unity 3D
2.1. Navegació
2.2. Transformació
3. Recursos
3.1. Importació de models
3.2. Textures
3.3. Materials
3.4. Asset Store
4. GameObjects
4.1. Parentiu
4.2. Prefabs
5. Components
5.1. Tipus de components
5.1.1. Transform
5.1.2. Mesh Filter i Mesh Renderer
5.1.3. Skinned Mesh Renderer
5.1.4. Collider
5.1.5. Rigidbody
5.1.6. Camera
5.1.7. Light
5.1.8. Trail Renderer
5.1.9. Line Renderer
5.1.10. 3D Text
6. Animator
7. Introducció a la programació amb C#
7.1. Crear scripts
7.2. Anatomia d'un arxiu script
7.3. Exemple d'un script
7.4. Console
8. Builds
Resum

MÒDUL: PROGRAMACIÓ AMB C# EN UNITY
Introducció
1. Què és un programa?
1.1. Diagrama de flux
1.2. Variables i tipus de dades
1.3. Operadors aritmètics
1.4. Del diagrama al codi
2. Eines de Unity
2.1. Debug
2.2. Mathf
2.3. Vectors
2.4. Primitives
3. Condicionals
3.1. Condicional simple
3.2. Condicional complexa
3.3. Condicional niada
4. Bucles
4.1. Bucle while
4.2. Bucle for
5. Array
5.1. Foreach
6. Funcions
6.1. Exemple de funcions
7. Estructures
8. Classes
8.1. MonoBehaviour
8.2. Input
8.3. GameObject
8.4. Transform
8.5. Time
9. Interactuar amb l'escena
9.1. Execució en temps real
9.2. Vinculacions en l'escena
Resum

MÒDUL: DISSENYANT APLICACIONS DE REALITAT AUGMENTADA
Introducció
1. Vuforia
1.1. Plataforma web de Vuforia
1.1.1. License Manager
1.1.2. Target Manager
1.1.3. Marcadors plans
1.1.4. Marcadors cuboides
1.1.5. Marcadors cilíndrics
1.1.6. Marcadors d'objectes 3D
1.1.7. Marcador VuMark
1.1.8. Marcador Cloud
1.2. Integració de Vuforia en Unity
1.2.1. Recurs Vuforia Configuration
1.2.2. Objecte Image Target
1.2.3. Objecte AR Camera
1.3. Estabilització del rastreig
1.3.1. Maneres d'enfocament de la càmera
1.3.2. Condicions d'il·luminació
1.3.3. Grandària del marcador
1.3.4. Formes regulars
1.3.5. Lluentors
1.3.6. Angle de visió
2. Dissenyant una aplicació amb Vuforia
2.1. Document de disseny
2.2. Creació del prototip
2.2.1. Instal·lació en Android
2.2.2. Afegint cambra de Vuforia
2.2.3. Textures de superposició
2.2.4. User Interface-*Slider
2.2.5. Escena amb diversos plans superposats
2.2.6. Script
2.3. Producció
3. ARCore
3.1. Rastreig de moviment
3.2. Comprensió de l'entorn
3.3. Estimació de llum
3.4. Compatibilitats
4. ARKit
4.1. Persistència
4.2. Experiències compartides de realitat augmentada
4.3. Detecció i seguiment d'objectes
4.4. Objectes Quick Look
Resum

MÒDUL: DISSENYANT APLICACIONS DE REALITAT VIRTUAL
Introducció
1. Introducció a Oculus
1.1. Oculus Rift
1.2. Oculus Gear VR
1.3. Oculus Go
1.4. Oculus Quest
2. Instal·lació de Oculus Rift
2.1. Instal·lació de drivers
2.2. Setup Rif
2.3. Primers passos en Oculus
3. Integració de Oculus en Unity
3.1. Activació de VR
3.2. Importació de SDK
3.3. Creació d'una escena
3.4. Inputs
3.5. Compilació per a Oculus
4. Oculus Platform
4.1. Sistema d'assoliments per als usuaris
4.2. Avatars
4.3. Sales
4.4. Esdeveniments
4.5. Integració dels serveis de Oculus Platform
5. Disseny d'una aplicació amb Oculus
5.1. Document de disseny
5.2. Creació d'un prototip
5.2.1. Modelatge de la sala d'exposicions
5.2.2. Models d'escultures
5.2.3. Integració en Unity
5.2.4. Exploració virtual
5.3. Producció
6. Google Daydream
7. HTC Viu
Resum

MÒDUL: FOTOGRAMETRIA I VÍDEOS 360
Introducció
1. Tecnologia 360
1.1. Producció de contingut en 360
1.1.1. Lents ull de peix
1.1.2. Tecnologia estèreo
1.1.3. Cambres 360
1.1.4. Edició de vídeo 360
1.2. Reproducció 360
1.2.1. Vídeo 360
1.2.2. Interactiu 360
1.2.3. Realitat virtual 360
2. Fotogrametria
2.1. Captació d'Imatges
2.1.1. Fotografia
2.1.2. Drons
2.2. Generació del model
2.2.1. Instal·lació de PhotoScan
2.2.2. Generació de geometria
2.2.3. Exportació de geometria
Resum

VIDEOTUTORIALS
MÒDUL: CONTINGUT 3D AMB MAIA
 • Instal·lant Maia LT.
 • Coneixent Autodesk Maia
 • Modelant amb Autodesk Maia
 • Texturizando amb Autodesk Maia
 • Animant amb Autodesk Maia
 • Exportant Autodesk Maia a Unity 3D
MÒDUL: INTRODUCIÓN A UNITY 3D
 • Instal·lant Unity 3D
 • Gestionant recursos
 • GameObjects i Components
MÒDUL: PROGRAMACIÓ AMB C# EN UNITY
 • Escriure codi amb Visual Studio Community
MÒDUL: DISSENYANT APLICACIONS DE REALITAT AUGMENTADA
 • Escanejant objectes amb Vuforia
 • Producció d'un mapa
MÒDUL: DISSENYANT APLICACIONS DE REALITAT VIRTUAL
 • Producció de l'experiència "Museu virtual"

Destinataris

El curs va dirigit a:
 • Professionals que desitgin liderar projectes de Realitat augmentada, virtual o mixta.
 • Persones que, per motius professionals o personals, vulguin endinsar-se en el món de les tecnologies immersives i adquirir les competències necessàries
 • Programadors
 • Dissenyadors d'Apps
 • Dissenyadors de videojocs
 • Dissenyadors gràfics
 • Professionals del sector informàtic
 • Persones sense coneixements previs que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament de projectes propis de RV i RA

Requisits

Es imprescindible tenir Windows 7 mínim per poder utilitzar la llicència de Maya.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El curs incorpora una llicència de l'última versió de Maya, que l'alumne podrà descarregar-se des del campus (versió 2018 en Windows únicament). Videoconferències mensuals online i en directe, impartides per ponents experts per a complementar o ampliar les temàtiques incloses en el temari del curs (45-60 min. aprox). 60 minuts de videotutorials que acompanyen i reforcen l'après en els continguts escrits. El projecte final li servirà per a posar en pràctica els coneixements adquirits durant el programa de formació. L'alumne podrà triar entre 3 projectes finals diferents, quin és el que s'adapta més al seu interès personal. Mòdul e-learning complementari de English for IT' que des d'un enfocament eminentment pràctic ajuda a conèixer i utilitzar l'anglès en un entorn laboral.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

18 mesos (24 mesos amb beca).

Objectius

Aquest curs t'ensenyarà a:

 • Adquirir les competències per a gestionar projectes de Realitat Virtual, Augmentada i Mixta
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions de realitat virtual amb Oculus
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions de realitat augmentada per a Android amb Vuforia
 • Crear senzills continguts 3D amb AutodeskMaia
 • Desenvolupar tecnologies de VR/*AR amb Unity3D
 • Comprendre els conceptes bàsics de programació C# per a aplicar-los a Unity
 • Oferir eines per a desenvolupar projectes personals i professionals
 • Adquirir coneixements sobre tècniques completarias com la fotogrametria i els vídeos 360.
 • Oferir les eines necessàries i identificar els recursos tecnològics per a desenvolupar projectes personals i professionals de realitat virtual i augmentada.

Pràctiques

Servei de pràctiques professionals voluntàries en el qual podràs accedir a un ampli ventall d'empreses col·laboradores.

Perspectives laborals

Aquest curs està especialment dissenyat per a contribuir a l'especialització dels següents llocs: Desenvolupador de Realitat Virtual, Augmentada i mixta Desenvolupador en Unity 3D Dissenyador d'experiències interactives de Realitat virtual, augmentada i mixta Tester assurance Desenvolupador de contingut vídeo 360 Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius Generador/a d'espais virtuals Desenvolupador/a d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia

Borsa de treball

Borsa d'ocupació per a alumnes gestionada per Randstad. Empresa líder en recursos humans i amb més de 3000 ofertes d'ocupació diàries en la seva app i el seu web.

Professorat

Autora del curs: Mario del Barrio Tejeda Equip docent: Jose Valenzuela, Marta Cristiano

Tipus d'avaluació

'alumne podrà obtenir un Certificat Oficial d'Autodesk, prèvia compleció d'una enquesta de valoració del programa informàtic a la web d'Autodesk.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona
Curs de desenvolupament en realitat virtual i augmentada (RVA)
Deusto Formación
Sol·licita informació
X