Diploma d'Especialització d'Eines Tecnològiques per a la Traducció (UOC)

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització d'Eines Tecnològiques per a la Traducció (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Les tasques de traducció i de manteniment de versions de documents en diverses llengües, tant en el cas de traductors autònoms com en el d'empreses i organitzacions amb necessitats de generar i gestionar documentació multilingüe, constitueixen un problema complex que cal abordar amb nombroses estratègies.
Moltes d'aquestes estratègies impliquen, entre d'altres, l'ús d'eines informàtiques per a augmentar la productivitat i assegurar el reaprofitament i la consistèncipmòries de traducció i de glossaris terminològics, la localització d'espais web i de programari i, molt sovint, ohaver de tractar grans volums de text que obliguen a distribuir la feina entre diversos professionals amb les implicacions corresponents que això té en la gestió dels costos i del control de la qualitat.
Els traductors sovint han de participar en projectes que van més enllà de la traducció de documents, com ara la localització de llocs web i de programari, i projectes de traducció de productes audiovisuals. Aquest curs proporciona la formació necessària per a poder participar d'una manera efectiva en aquest tipus de projectes i ampliar, així, les perspectives de desenvolupament professional.
Es tracta d'un curs eminentment pràctic, professionalitzador i orientat principalment a l'aprofitament d'eines i recursos lliures, sense deixar de banda algunes aplicacions comercials d'ús molt freqüent a les empreses.

Temari

Aquest postgrau consta de cinc assignatures obligatòries i el projecte final de postgrau, de 5 crèdits ECTS. El postgrau es cursa en dos semestres:
Semestre 1
 • Traducció i tecnologies (5 crèdits ECTS)
 • Eina professional de traducció assistida (5 crèdits ECTS)
 • Gestió de projectes de traducció (5 crèdits ECTS)
Semestre 2
 • Traducció audiovisual (5 crèdits ECTS)
 • Localització de programari (5 crèdits ECTS)
 • Projecte final de postgrau (5 crèdits ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i els compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció. Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals.

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Professionals en actiu del món de la traducció i dels àmbits relacionats (traductors, correctors i professionals de mitjans de comunicació).
 • Nous titulats en traducció, lingüística, filologia i àrees relacionades.
 • Tècnics i professionals d'altres àmbits especialitzats (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements d'idiomes.
Perfils:
El postgrau d'Eines Tecnològiques per a la Traducció s'ha pensat per a formar traductors experts en l'ús de les eines tecnològiques per a la traducció, la localització i la gestió de projectes.
El perfil d'accés és divers. Tant els llicenciats i els graduats en Traducció i Interpretació o en estudis relacionats amb la llengua i la lingüística, com els llicenciats i els graduats en estudis relacionats amb àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, com enginyeries i arquitectura, metges, advocats, economistes, etc.), adquiriran competències tecnològiques avançades en l'àmbit de la traducció.

Requisits

Requisits d'accés:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració  positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari.
Els àmbits directament relacionats son la traducció, la lingüística,  però també poden accedir professionals d'altres sectors amb necessitats de difusió/ traducció multilingüe (enginyeria, advocacia, economia, comerç, salut, audiovisual, editorial, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Formar traductors que coneguin a fons els processos, les eines i els recursos relacionats amb la traducció i la localització.
 • Formar traductors que valorin l'ús de programari i recursos lliures.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Traductor en plantilla a empreses i organismes. Traductor autònom (freelance) o orientat a establir una empresa pròpia de serveis relacionats amb la traducció. Terminòleg a organismes o editorials especialitzats. Traductor o corrector a empreses editorials o a mitjans de comunicació.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització d'Eines Tecnològiques per a la Traducció (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X