Diploma d'Especialització de Gestió Estratègica del Talent

1087 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.565 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Gestió Estratègica del Talent
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Preu 3.565 €

Descripció

10% descompte!
La direcció i la gestió del capital humà és un element fonamental en la gestió empresarial i de les organitzacions, ja que les persones dotades de capacitat de creació i d'innovació són el recurs més valuós per a qualsevol organització. El diploma d'especialització en línia de Gestió Estratègica del Talent té com a objectiu desenvolupar les competències per exercir el lideratge i la direcció de recursos humans a les organitzacions en el context laboral actual.
El programa s'adreça als professionals que vulguin abordar com implicar la direcció de recursos humans a l'estratègia empresarial per crear avantatge competitiu i afavorir el benestar dels treballadors; i que vulguin entendre les claus dels nous conceptes, metodologies, polítiques i pràctiques per a la gestió estratègica del talent. També pretén aprofundir en les metodologies que permetin mesurar i avaluar les pràctiques de recursos humans i la seva incidència sobre les persones i els resultats de l'organització.

Temari

Primer semestre
 • Entorn global de negocis (4 ECTS)
 • Direcció estratègica de recursos humans (4 ECTS)
 • Habilitats per a la direcció (4 ECTS)
Segon semestre
 • Comportament i desenvolupament organitzacional (4 ECTS)
 • Gestió del talent (4 ECTS)
 • Avaluació de l'impacte de la gestió de recursos humans (4 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències específiques: Obtenir una visió de conjunt de lentorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans. Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa. Diagnosticar i avaluar limpacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals. Implementar pràctiques de recursos humans i organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció de talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en conjunt. Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per assolir els objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.

Destinataris

Perfils
S'adreça als professionals que volen integrar la direcció i la gestió de recursos humans a l'orientació estratègica de les empreses o organitzacions; i orientar la gestió de recursos humans cap a la presa de decisions que permeti aconseguir resultats eficients amb una actitud responsable que promogui l'atracció, la gestió i la retenció de talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en conjunt.
A qui s'adreça
Aquest programa s'adreça a totes les persones que orienten o volen orientar la seva activitat professional cap a la direcció i la gestió del talent a les organitzacions. A grans trets, es desenvoluparan les competències que permetran concretar actuacions i incidir en laplicació dels aspectes clau de la direcció i la gestió de recursos humans des dun punt de vista estratègic.
Així mateix, també s'adreça a qualsevol càrrec de gestió, independentment de la seva responsabilitat funcional, que vulgui conèixer, comprendre i aplicar les tècniques i els instruments vinculats a la direcció de persones i equips; professionals implicats en processos de canvi a les organitzacions; ia persones amb inquietud per lestudi dels nous paradigmes i les noves eines que permetin aprofundir en el coneixement científic i la pràctica professional de la direcció i la gestió de persones.
Sortides professionals
 • Directors o tècnics superiors de recursos humans que formin part de l'equip directiu de les empreses i organitzacions.
 • Professionals liberals a l'àmbit de la consultoria i l'assessorament de les empreses.
 • Col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del talent.
 • Professionals implicats en processos de canvi.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de la següent experiència professional:
 • 2 anys d'experiència a qualsevol d'aquests àmbits: Administració, Recursos Humans, Dret, Ciències Socials / Ciències del Comportament, Administració d'Empreses, Enginyeria, Econòmiques, Humanitats.
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu general del postgrau és desenvolupar les competències per exercir el lideratge i la direcció de recursos humans a les organitzacions i en el context laboral actual. En concret:
 • Estudiar les fonts internes i externes de la competitivitat empresarial i avaluar-ne la importància per a l'estratègia empresarial i la presa de decisions.
 • Establir estratègies, polítiques i objectius des de la direcció de recursos humans en sintonia amb l'estratègia de l'empresa, orientats a l'eficàcia i la millora de la gestió interna.
 • Realitzar el seguiment i l'avaluació de la coherència de les actuacions de recursos humans a les organitzacions.
 • Entendre, facilitar i liderar els processos de canvi i desenvolupament organitzacionals identificant les variables presents en el procés i posant èmfasi en el clima i la cultura organitzativa.
 • Identificar, analitzar i valorar els aspectes principals del desenvolupament i l'eficàcia personal.
 • Adquirir habilitats per a la direcció efectiva dels equips de treball.
 • Identificar el potencial, implantar el procés de gestió del talent i identificar-ne els indicadors adequats.
 • Conèixer, comparar i aplicar models i instruments per avaluar les intervencions de recursos humans a les organitzacions.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Especialització de Gestió Estratègica del Talent
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X