Diploma d'Especialització de Recerca en E-learning

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Recerca en E-learning
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La recerca en ensenyament virtual (e-learning) s'orienta a generar coneixement que permeti la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge, tant en els aspectes pedagògics i de l'organització i la gestió educativa, com en l'àmbit dels recursos tecnològics de suport a laprenentatge.
Aquest Diploma d´Especialització forma part del Màster Universitari d´Educació i TIC
Contingut
 • Investigació en e-learning (6 crèdits ECTS)
 • Mètodes de recerca (6 crèdits ECTS)
 • Tècniques d'anàlisi de dades (6 crèdits ECTS)
 • Construcció d'instruments per a la investigació (6 crèdits ECTS)
 • Seminari de recerca (6 crèdits ECTS)

Temari

Semestre 1
 • Investigació en e-learning (6 crèdits ECTS)
 • Mètodes de recerca (6 crèdits ECTS)
Semestre 2
 • Tècniques d'anàlisi de dades (6 crèdits ECTS)
 • Construcció d'instruments per a la investigació (6 crèdits ECTS)
Semestre 3
 • Seminari de recerca (6 crèdits ECTS)
L'anglès no és un requisit perquè els materials d'aprenentatge obligatoris són a la llengua en la qual es matriculi l'estudiant, però es recomana tenir coneixements d'anglès a nivell de lectura per poder aprofitar les lectures complementàries.

Destinataris

S'adreça a aquelles persones capaces d'iniciar-se a la pràctica investigadora en l'aprenentatge virtual (e-learning), i que estiguin interessades a saber identificar problemes en aquest camp, a dissenyar projectes de recerca aplicant els mètodes i les tècniques més apropiades en cada cas ia tenir capacitat per comunicar i donar a conèixer els resultats obtinguts.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en l'àmbit d'educació i TIC, en funcions o càrrecs com aquests:
 • Director/a de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
 • Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
 • Avaluador de projectes d'e-learning
 • Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basats en lús de les TIC
 • Administrador d'entorns virtuals per a la formació
 • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
 • Tècnic en qualitat de l'e-learning
 • Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
 • Gestor de programes d'e-learning formatius
 • Investigador o ajudant de recerca
 • Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 24 setembre 2024.

Objectius

Objectius
 • Identificar problemes de recerca en aquest àmbit.
 • Dissenyar projectes de recerca.
 • Aplicar apropiadament els mètodes i les tècniques a cada projecte.
 • Comunicar i transmetre els resultats obtinguts.
Competències
S'adreça a aquelles persones capaces d'iniciar-se a la pràctica investigadora en l'aprenentatge virtual (e-learning), i que estiguin interessades a saber identificar problemes en aquest camp, a dissenyar projectes de recerca aplicant els mètodes i les tècniques més apropiades en cada cas ia tenir capacitat per comunicar i donar a conèixer els resultats obtinguts.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

Fracciona fàcil
Diploma d'Especialització de Recerca en E-learning
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X