Diploma d'Especializació de Direcció Comptable (UOC)

5 Persones han demanat informació
1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especializació de Direcció Comptable (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En un context econòmic complex com l'actual, una gestió econòmica i financera eficient es configura com un aspecte crític per a garantir una posició competitiva de l'empresa.
En aquest sentit, el Postgrau en Direcció Comptable de la UOC  aporta les habilitats necessàries per a desenvolupar tasques de gestió en l'àmbit de la comptabilitat, tant a futurs professionals que vulguin orientar la seva carrera en aquesta àrea com a professionals en exercici que vulguin millorar les seves capacitats.

Temari

Consolidació d'estats financers (3 ECTS)
 • Combinacions de negocis i consolidació
 • Procés i mètodes de consolidació
 • Comptes anuals consolidats
Normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) (3 ECTS)
 • L'harmonització comptable a la UE
 • Adopció per primera vegada de les NIC/NIIF
 • Els estats financers en les NIC/NIIF
 • Normativa relativa a elements de l'actiu
 • Normativa relativa a elements del patrimoni net i passiu
 • Normativa relativa a elements d'ingressos i despeses
Comptabilitat financera: el Pla general de comptabilitat (4 ECTS)
 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Normes de registre i valoració
Comptabilitat de costos (4 ECTS)
 • Introducció
 • Models europeus i anglosaxons
 • Models bàsics de costos: full cost i direct cost
 • El model ABC
 • El resultat analític
Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions (3 ECTS)
 • Decisions a curt termini
 • Decisions estratègiques
 • Sistemes d'indicadors per a la presa de decisions
Anàlisi d'estats financers (4 ECTS)
 • Anàlisi del balanç
 • Anàlisi dels comptes de pèrdues i guanys
 • Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net
 • Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu
 • Anàlisi de la rendibilitat empresarial
Auditoria (3 ECTS)
 • Aspectes generals de l'auditoria de comptes
 • Marc legal de l'auditoria
 • L'exercici de l'auditoria
 • Execució del treball d'auditoria
 • L'informe d'auditoria
Predicció i simulació als negocis (3 ECTS)
 • Predicció (forecasting) orientada als Plans de Negoci.
 • Predicció (forecasting) orientada a les vendes.
 • Tècniques de simulació aplicada a la empresa.
Projecte final de Postgrau (3 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

El seguiment del programa permetrà al participant ser capaç de: Adquirir coneixements teòrics, pràctics i la metodologia especialitzada en comptabilitat. Saber, identificar i resoldre problemes econòmics-financers de les empreses. Capacitat per analitzar la informació comptable i financera de l'empresa fonamental per a la presa de decisions. Saber comunicar la informació comptable i financera de l'empresa, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Destinataris

El Postgrau en Direcció comptable es dirigeix fonamentalment a quatre perfils de participants:
 • Estudiants que han finalitzat els estudis en programes d'economia i empresa i que es volen especialitzar en l'àmbit de la comptabilitat.
 • Professionals de departaments financers i d'administració que requereixin aprofundir en el coneixement de la gestió comptable de l'empresa.
 • Directius de departaments d'administració i finances que necessitin una actualització rigorosa dels seus coneixements en les noves tècniques i aplicacions comptables.
 • Directius i professionals d'altres àrees funcionals de l'empresa interessats a conèixer en detall el funcionament de la funció comptable empresarial.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
 • Finances
Coneixements previs:
Encara que no és estrictament necessari per a accedir al programa, és molt recomanable tenir coneixements previs de base en matèries de comptabilitat i finances, obtinguts o bé per mitjà de titulacions universitàries en Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses* o Economia, o bé mitjançant titulacions no universitàries o experiència professional.
*Important: si t'has graduat en ADE a la UOC, sol·licita assessorament previ a la matrícula.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Español.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectiu del Postgrau en Direcció comptable són els següents: El seguiment del programa permetrà al participant ser capaç del següent:
 • Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l'empresa.
 • Dissenyar una política comptable adequada a les necessitats d'informació de l'empresa.
 • Analitzar els estats financers per a facilitar a la direcció general una informació econòmica i financera rigorosa i útil per a la presa de decisions que condueixi a l'èxit empresarial.

Titulació obtinguda

El postgrau de Direcció comptable presenta dos itineraris complementaris d'especialització: Especialització en Gestió comptable Consolidació d'estats financers Normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) Comptabilitat financera: el Pla general de comptabilitat Comptabilitat de costos Especialització en Anàlisi Comptable Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions Anàlisi d'estats financers Auditoria Predicció i simulació als negocis

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especializació de Direcció Comptable (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X