Diploma d'Expert d'Anàlisi Comptable

1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Anàlisi Comptable
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
13 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

20% descompte!
En un context econòmic complex com ara, una gestió econòmica i financera eficient es configura com un aspecte crític per garantir una posició competitiva de l'empresa.
L'especialització en anàlisi comptable de la UOC aporta els coneixements comptables i les habilitats necessàries per dur a terme tasques d'anàlisi dels estats financers i control de gestió.

Temari

Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions (3 ECTS)
 • Decisions a curt termini
 • Decisions estratègiques
 • Sistemes d'indicadors per a la presa de decisions
Anàlisi d'estats financers (4 ECTS)
 • Anàlisi del balanç
 • Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • Anàlisi de l'estat de canvis al patrimoni net
 • Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu
 • Anàlisi de la rendibilitat empresarial
Auditoria (3 ECTS)
 • Aspectes generals de l'auditoria de comptes
 • Marc legal de l'auditoria
 • L'exercici de l'auditoria
 • Execució del treball d'auditoria
 • L'informe d'auditoria
Predicció i simulació als Negocis (3 ECTS)
 • Predicció (forecasting) orientada als plans de negoci.
 • Predicció (forecasting) orientada a les vendes.
 • Tècniques de simulació aplicada a lempresa.

Destinataris

Perfils
L'especialització en anàlisi comptable s'adreça fonamentalment a quatre perfils de participants:
Estudiants que han finalitzat els estudis en programes deconomia i empresa i que es volen especialitzar en làmbit de la comptabilitat.
 • Professionals de departaments financers i dadministració que requereixin aprofundir en el coneixement de la gestió comptable de lempresa.
 • Directius de departaments dadministració i finances que necessitin una actualització rigorosa dels seus coneixements en les noves tècniques i aplicacions comptables.
 • Directius i professionals altres àrees funcionals de l'empresa interessats a conèixer detalladament el funcionament de la funció comptable empresarial.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa mitjançant el reconeixement de l'experiència professional amb dos anys d'experiència en qualsevol dels àmbits següents:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
 • Finances
Coneixements previs
Tot i que no és estrictament necessari per accedir al programa, és molt recomanable tenir coneixements previs de base en matèries de comptabilitat i finances, obtinguts a través de titulacions universitàries en Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Economia, o bé mitjançant titulacions no universitàries o experiència professional.
Descarregar Fullet PDF

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

La Especialització en Anàlisi comptable té els objectius següents:
 • Implantar els instruments de control de gestió més adients per contribuir a l'assoliment de les polítiques estratègiques de l'empresa.
 • Analitzar els estats financers per facilitar a la direcció general una informació econòmica i financera rigorosa i útil per a la presa de decisions que condueixi a lèxit empresarial.
Competències
El seguiment del programa permetrà al participant ser capaç de:
Competències Específiques
 • Implantar els instruments de control de gestió més adients per contribuir a l'assoliment de les polítiques estratègiques de l'empresa.
 • Analitzar els estats financers per facilitar a la direcció general una informació econòmica i financera rigorosa i útil per a la presa de decisions conduents a lèxit empresarial.
 • Entendre la necessitat de les previsions per a la gestió empresarial.
 • Conéixer el disseny conceptual d'un model de simulació aplicat a l'empresa.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

20% descompte!
Diploma d'Expert d'Anàlisi Comptable
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X