Diploma d´Expert d´Aprenentatge de la Lectura i de les seves Dificultats

1103 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Expert d´Aprenentatge de la Lectura i de les seves Dificultats
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Diploma d'Expert d'Aprenentatge de la lectura i les seves dificultats té com a objectiu la formació per millorar l'aprenentatge de la lectura dels infants, així com la intervenció en què tenen dificultats d'aprenentatge.
El Diploma d'Expert d'Aprenentatge de la lectura i les dificultats presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS en què s'analitzen en profunditat les bases i els fonaments de l'ensenyament de la lectura i del seu aprenentatge, així com la descripció, identificació i intervenció dels trastorns de laprenentatge més freqüents a lescola (dislèxia, disgrafia i discalcúlia).

Temari

La càrrega lectiva és de 15 crèdits repartits en 3 assignatures obligatòries de 5 crèdits cadascuna:
 • Trastorns de l'aprenentatge de la lectura
 • Trastorns de l'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques
 • Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

Destinataris

Perfils
Els perfils més adequats per fer aquest Diploma d'Expert són els següents:
 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Sortides professionals
El curs s'adreça fonamentalment a professionals de l'educació i la psicologia, però també a altres professionals afins a la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s'especialitza el curs són els següents:
 • Mestres deducació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres deducació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres deducació especial, així com en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments dorientació dinstitut deducació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs a gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida
Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
 • Educació
 • Educació social
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Pedagogia
 • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental del Diploma d'Expert és oferir formació específica a les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos densenyament i aprenentatge de la lectura amb lobjectiu dajustar latenció educativa i facilitar i promoure els processos daprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.
 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats de lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adients per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.
Competències
Les competències que es desenvolupen al Diploma d'Expert són les següents:
 • Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels infants que tenen dificultats en laprenentatge de la lectura.
 • Capacitat per dissenyar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats en laprenentatge de la lectura.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d´Expert d´Aprenentatge de la Lectura i de les seves Dificultats
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X