Diploma d'Expert d'Arquitectura de Dades

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Arquitectura de Dades
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Quan parlem de l'arquitectura de dades, fem referència a la part central de la plataforma de dades, que s'encarrega de capturar, processar i emmagatzemar les dades. És essencial per escalar els projectes de dades.
El diploma d'expert d'arquitectura de dades dota de les competències fonamentals per dissenyar, construir, mantenir i explotar els sistemes d'informació relacionals i no relacionals.
En aquest programa es veuran detalladament els processos de captura, processament i gestió de dades per a les bases de dades analítiques (data warehouse), algunes de les bases de dades NoSQL més populars en els entorns empresarials actuals.
La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia a l'àmbit de la intel·ligència de negoci.

Temari

El diploma d'expert d'arquitectura de dades proporciona al professional de perfil empresarial i tecnològic capacitats pràctiques per gestionar i emmagatzemar dades relacionals i no relacionals.
Breu descripció de les assignatures al conjunt del pla d'estudis:
 • Bases de dades analítiques (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereixi suport a la presa de decisions de l'organització. L'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) es presenta de forma conceptual i es donen pautes per construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual es fan servir diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle i PostgreSQL).
 • Bases de dades NoSQL (6 crèdits): les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment adequades per a certs dominis d'aplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on calgui una distribució o disponibilitat altes, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis en què s'estableixen múltiples i complexes interrelacions de les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i la gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.

Destinataris

Perfils
El diploma d'expert d'Arquitectura de Dades es recomana a estudiants d'enginyeries de tota mena, matemàtiques, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent, ja que les bases de dades analítiques i els sistemes NoSQL han esdevingut l'estàndard per emmagatzemar dades per analitzar-les.
És necessari disposar de coneixements de programació, en particular de SQL. Si no es tenen aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant el curs SQL per a l'anàlisi de dades o cursant el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy). Addicionalment, és aconsellable el coneixement de l'anglès escrit.
A qui s'adreça
D'acord amb l'experiència UOC al llarg dels anys, l'estudiantat del màster i els programes d'intel·ligència de negoci i big data analytics de la UOC procedeix dels àmbits següents:
 • Departaments de control de gestió a l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes, i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments dorganització, sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, siguin de perfil de negoci o de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que segueixin el programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la carrera professional.
Així mateix, aquest postgrau està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen trobar feina ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'expert d'Arquitectura de Dades ha estat, tradicionalment, la capacitació de professionals pel que fa a la creació d'arquitectures analítiques relacionals i no relacionals, per treballar a diferents departaments d'empreses i organitzacions o centres de competències transversals.
Aquest programa habilita per a les sortides professionals següents:
 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes ia les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de business intelligence i big data a departaments d'informàtica, o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt d'adquirir aquesta classe de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades o big data.
 • Emprenedors que desitgen desenvolupar negocis basats en la creació o implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci/big data o d'algun dels seus components, així com productes o serveis basats en dades.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de la següent experiència professional:
2 anys d'experiència laboral i/o professional als àmbits: Consultoria, Informàtica o Investigació.
Coneixements previs
És necessari comptar amb coneixements de programació, especialment en SQL. Si no es tenen aquests coneixements, es poden adquirir a través del curs SQL per a l'anàlisi de dades o cursant el diploma d'expert de Competències d'Anàlisi (Data Literacy).
Addicionalment, es recomana tenir coneixements escrits en anglès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu del diploma d'expert d'Arquitectura de Dades consisteix a proporcionar a l'estudiantat les habilitats necessàries per dissenyar i implementar bases de dades analítiques i treballar amb bases de dades no relacionals (SQL).
Objectius específics
 • Conéixer, saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades relacionals i analítiques (magatzem de dades data warehouse) aplicats a l'anàlisi de dades.
 • Conéixer, saber construir i utilitzar sistemes de bases de dades no relacionals (NoSQL) aplicats a l'anàlisi de dades.
Competències
El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional a empreses privades i organitzacions públiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert d'Arquitectura de Dades
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X