Diploma d'Expert de Big Data

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Big Data
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades sota diferents noms (business intelligence, business analytics, data science, big data, etc.) és actualment l'àrea amb més demanda de professionals qualificats, la font més important d'inversió de les empreses en sistemes dinformació i la causa majoritària de creació de negocis de productes i serveis a tot el món.
Les tecnologies de big data (data lakes, batch processing i stream processing) han esdevingut el pilar de moltes de les principals organitzacions actuals donant suport a la majoria de les aplicacions diferencials. Estem parlant de sistemes de recomanació, personalització o creació d'experiències d'usuari úniques per donar diversos exemples. Ser capaços d'entendre, dissenyar, implementar i mantenir sistemes fonamentats en aquestes tecnologies és una capacitat crítica per a les organitzacions que volen ser rellevants els propers anys.
El diploma d'expert Big Data s'adreça a proporcionar als professionals de perfil tecnològic capacitats pràctiques per dissenyar i implementar sistemes de macrodades o big data que siguin compatibles amb les diferents necessitats analítiques d'una organització (diferides, en temps real, multipropòsit, orientades al aprenentatge automàtic -machine learning-).
L'estudiant proporciona una immersió en profunditat a múltiples components que formen part d'una plataforma de dades enfocant la seva carrera professional cap a l'enginyeria de dades.

Temari

Aquest diploma d'expert s'adreça a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per dissenyar i implementar sistemes de big data que siguin compatibles amb les diferents necessitats analítiques d'una organització (diferides, en temps real, multipropòsit, orientades a l'aprenentatge automàtic -machine learning) -).
Es compon de les següents assignatures:
 • Data lakes (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un llac de dades (data lakes) que complementa la factoria d'informació organitzativa. Es presenta conceptualment larquitectura dun llac de dades i es donen pautes per construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual es fan servir diferents eines especialitzades.
 • Tecnologies de batch processing (6 crèdits): en els projectes de dades massius (big data), un dels casos d'ús principals és emmagatzemar, processar i analitzar grans volums de dades en llargs períodes de temps. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per lots (batch processing) que responen a aquesta necessitat. Aquestes tecnologies es donen a conèixer de manera conceptual i pràctica mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades.
 • Tecnologies de stream processing (6 crèdits): als projectes de dades massius (big data), un dels casos d'ús principals és treballar amb dades en temps real. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per fluxos (stream processing) que responen a aquesta necessitat. Mitjançant la resolució d"un cas pràctic es donen a conèixer aquestes tecnologies de manera teòrica i pràctica.
Durant el curs, l'estudiant treballa amb eines especialitzades com Cloudera, així com amb els frameworks de processament Apache Flink, Apache Spark o Storm. La universitat compta amb un ecosistema de dades propi per fer les activitats pràctiques.

Destinataris

Perfils
L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és un àmbit híbrid on conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa lorganització de les competències i responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses de tot tipus.
El diploma d'expert a Big Data es recomana a estudiants de perfil tecnològic, enginyeries de tota mena, matemàtiques, ciències de la informació o candidats amb una experiència professional equivalent.
És necessari disposar de coneixements de programació. En cas de no disposar de coneixements, es poden adquirir a través de la diploma d'expert en Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos. Així mateix, és aconsellable el coneixement de l'anglès escrit.
En cas de dubte, us recomanem demanar assessorament per dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de la formació d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.
A qui s'adreça
D'acord amb l'experiència UOC al llarg dels darrers deu anys, els estudiants del màster i els programes de Business Intelligence i Big Data Analytics de la UOC procedeixen dels àmbits següents:
Departaments de màrqueting i vendes, operacions i recursos humans.
Centres de competències d'intel·ligència de negoci o de departaments especialitzats en anàlisi de dades.
Departaments dorganització i sistemes i tecnologies de la informació.
Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
A causa de l'evolució del sector i de les empreses, és freqüent que facin el programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la carrera professional.
En els darrers anys, el màster està complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.
Sortides professionals
L'objectiu del diploma d'expert Big Data és la capacitació de professionals tot terreny mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci i el disseny i construcció de sistemes d'informació de big data, per treballar a diferents departaments d'empreses o organitzacions o en centres de competències transversals.
L'especialitat habilita per a les sortides professionals següents:
 • Responsables, caps de projecte o analistes de big data a departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultors i implantadors de sistemes big data a empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes de big data.
 • Emprenedors que volen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats en big data, així com productes i/o serveis basats en dades.
La UOC disposa duna borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de la següent experiència professional:
 • 2 anys d'experiència laboral i/o professional als àmbits: Consultoria, Informàtica o Investigació.
Coneixements previs
El programa no requereix formalment una formació o una titulació específica d'origen.
És necessari disposar de coneixements de programació i bases de dades relacionals. En cas de no tenir aquests coneixements, es poden adquirir mitjançant el curs de SQL per a l'anàlisi de dades que forma part del diploma d'expert en Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o haver cursat prèviament l'Especialització en Gestió de Dades.
En cas de dubte, us recomanem demanar assessorament per dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada candidat.
Es recomana coneixement de l'anglès a nivell escrit.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius específics
 • Conèixer i saber construir i utilitzar un sistema de data lakes.
 • Conèixer i saber utilitzar les arquitectures i les eines de sistemes de gestió de dades massives.
 • Conèixer i saber utilitzar sistemes de processament a batch.
 • Conèixer i saber utilitzar sistemes de processament en streaming.
 • Conèixer i estar en condicions de desenvolupar i implementar un projecte de big data dins de l'empresa.
Competències
El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d"ús de sistemes d"intel·ligència de negoci i dades massives, dins d"un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.
El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Big Data
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X