Diploma d'Expert de Direcció i Gestió de Projectes

Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
L'especialització online de Direcció i Gestió de Projectes facilita l'adquisició de competències per exercir les funcions pròpies de la direcció i la gestió de projectes a l'empresa. El director de projectes necessita una combinació de coneixements tècnics, capacitat de lideratge i de presa de decisions, visió estratègica i comprensió del valor del projecte per al negoci.
La direcció i la gestió de projectes s'ha convertit en un element clau i de caràcter estratègic que repercuteix en la competitivitat de les empreses i dels professionals.
Des de la seva posada en marxa el 1999, i al llarg de més de trenta edicions que s'han anat adaptant a la demanda professional del mercat i de l'entorn laboral, més de dos mil estudiants han seguit estudis als programes de l'àrea d'innovació i qualitat de formació de postgrau de la UOC.

Temari

Direcció de projectes
 • Direcció de projectes en entorns complexos
 • Marcs de gestió: PMP, ISO 21500:2012, PRINCE2
 • De l'estratègia a la generació de valor: portafolis, programes i projectes
 • Organització de projectes. Persones interessades, funcions i responsabilitats
 • L'oficina de direcció de projectes
 • Cicle de vida i fases del projecte
 • Components de la direcció de projecte. Grups de processos i àrees de coneixement
 • Projectes i projectes dinnovació
 • Gestió de multiprojectes
 • Finançament dels projectes
Gestió, planificació, execució i seguiment de projectes
 • Iniciació del projecte i treballs previs
 • Planificació del projecte. Creació d'un pla de projecte
 • Gestió de riscs. ISO 31000-2009
 • Sistema d'informació de gestió de projectes
 • La complexitat de l'execució
 • La generació de valor. Mesura i anàlisi de la innovació
 • Comunicació interna i externa. Gestió d'expectatives
 • Seguiment i control del projecte
 • Línia base i gestió de canvis
 • Tancament del projecte
 • Gestió del coneixement
Projectes àgils en entorns d'incertesa
 • Metodologies àgils: SRUM, LEAN, TPS i AGILE
 • Principis i valors de l'agilitat
 • Del MVP al producte final
 • Funcions, responsabilitats i interaccions
 • Estimació, seguiment i control
 • Flexibilitat i fluïdesa

Destinataris

Perfils: El programa no exigeix formalment una formació o una titulació específica d'origen.
A qui s'adreça:
 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació a les seves empreses
 • Professionals interessats en la gestió de projectes
 • Professionals que apliquin l'intraemprenedoria i la innovació oberta a la seva organització
 • Responsables de les diferents àrees funcionals que comprenen la cadena de valor d'una empresa o una organització
 • Responsables d'innovació i qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
 • Consultors i assessors d'empresa i organitzacions
Sortides professionals:
El programa destaca pel caràcter professionalitzador, el format útil i pràctic dels seus aprenentatges, el feedback, el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació contínua i els casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del màster a la pròpia empresa o organització.
Aquest enfocament pràctic del curs contribueix a la formació contínua de professionals en actiu perquè aprofundeix en diferents eines de gestió per assolir el desenvolupament professional i augmenta l'ocupabilitat i les oportunitats de promoció professional dels participants.
Per tant, contribueix a incrementar la competitivitat professional del participant, així com les sortides professionals en àmbits de coneixement com ara l'estratègia, la direcció i la gestió de la innovació, i la direcció i la gestió de la qualitat.
La demanda social i professional del programa es constata pel nombre elevat de professionals més de 2.200 estudiants que han seguit els diferents plans formatius al llarg de més de trenta edicions des de la posada en marxa, el curs 1999-2000, dels programes de l´àrea d´innovació i qualitat de formació de postgrau de la UOC.

Requisits

Requisits d'accés:
Pots accedir a aquest programa si compleixes un dels requisits d'accés:
 • Tenir una titulació universitària
 • Tenir 2 anys d'experiència laboral en alguna de les branques següents:
  • Administració
  • Recursos Humans
  • Economia
  • Finances
  • Màrqueting
  • Assessoria i consultoria
  • Gestió Pública
  • Innovació i transformació
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius:
 • Entendre què és un projecte, les seves característiques i els seus components, davant de la resta de les operacions ordinàries de l'empresa.
 • Conéixer i distingir els principals estàndards i metodologies en la direcció de projectes.
 • Definir els objectius del projecte de manera que siguin una mesura de lèxit daquest.
 • Establir els factors crítics per a l'èxit o el fracàs d'un projecte.
 • Identificar els papers necessaris per a un projecte i mitigar els riscs associats.
 • Gestionar un projecte aplicant els principis del projecte management de manera alineada amb el PMBOK del PMI.
 • Conéixer els requisits d'un projecte de R+D+i.
 • Identificar els components i els temes clau que cal tenir en compte durant l'execució i el seguiment i el control.
 • Adquirir una visió global dels processos que s'engloben a cadascuna de les àrees de coneixement que inclou la direcció de projectes.
 • Explicar la importància de lavaluació dels resultats del projecte posteriors a la implantació i mostrar algunes tècniques habituals davaluació.
Competències
 • Capacitat per gestionar un projecte a partir dels diferents grups de processos del PMBOK del Project Management Institute (PMI®)
 • Capacitat per avaluar i mesurar projectes dinnovació
 • Capacitat per planificar i executar projectes en entorns complexos
 • Capacitat per liderar equips de projecte
 • Capacitat per aplicar metodologies àgils de gestió de projectes

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Direcció i Gestió de Projectes
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X