Diploma d'Expert de Planificació i Metodologia de Projectes TI (UOC)

1032 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Planificació i Metodologia de Projectes TI (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La necessitat actual de tota mena d'empreses i organitzacions de treure el màxim profit de les TI mitjançant el desplegament i ús efectiu de sistemes d'informació adequats ha contribuït al creixement de la demanda de professionals especialitzats en la direcció i gestió de projectes de TI, i també de la planificació estratègica d'aquests projectes en el context de l'activitat de l'empresa usuària.
El diploma d'expert de Planificació i Metodologia de projectes TI online, ofereix els coneixements i habilitats necessaris per a exercir les millors pràctiques en la gestió avançada i la planificació estratègica de projectes de tecnologies de la informació (TI), a través de rols com el de project manager, gestor o cap de projecte.

Temari

Gestió avançada de projectes de TI (6 ECTS): aquesta assignatura aprofundeix en la gestió de projectes més enllà de les fases de planificació i control i entra en aspectes financers, de gestió dels recursos humans o de direcció de carteres de projectes. L'estudiant cobreix el cicle complet de gestió d'aquests projectes i coneix les diferents àrees de coneixement que el professional ha de dominar per conduir-los amb èxit.
L'assignatura inclou una introducció a la gestió de programes o carteres de projectes i es basa tant en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK, que s'està convertint en l'estàndard de facto dins de la professió) com en altres fonts i en la pròpia pràctica professional dels autors dels continguts de l'assignatura i dels seus professors.
L'alumne passa a dominar els mètodes generals de gestió de qualsevol projecte de TI, domini propi del rol d'un director de projecte o d'oficina de projectes, per la qual cosa s'incideix en aspectes com la necessitat de l'alineació i de la relació permanent dels objectius del projecte amb els objectius de negoci; la capacitat d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de projectes de TI abans i després de la seva realització; o la capacitat de gestionar els diferents actors o parts interessades en el cicle de gestió del projecte.
Continguts de l'assignatura:
 • La gestió de projectes. Conceptes bàsics
 • Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement
 • Iniciació del projecte i treballs previs
 • Planificació del projecte
 • Execució del projecte
 • Seguiment i control del projecte
 • Tancament del projecte
 • El costat humà de la gestió de projectes
 • Gestió de programes
Projectes de planificació de TI (6 ECTS): aquesta assignatura aborda els camps d'actuació del director de TI, figura que ha evolucionat des d'una responsabilitat tècnica de gestió dels actius de TI a una de detecció del valor i oportunitats de les TI.
Aquests camps d'actuació inclouen l'alineament estratègic amb el negoci; la seva instanciació en un pla estratègic de sistemes, és a dir, la seva materialització i concreció en accions, indicadors de monitoratge i en prioritats d'inversió; les aportacions a la cadena de valor de les TI; i la visió de l'estructura de la funció informàtica en l'organització (les persones, els equips, els departaments, els projectes, els serveis subministrats i la provisió d'aquests).
En aquesta assignatura es presenten part de marcs de referència com COBIT o ISO 3850, que incideixen en aquests camps d'actuació del rol de direcció estratègica de TI.
Continguts de l'assignatura:
 • Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació
 • Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa
 • Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació
 • Transformació de la funció informàtica
 • Direcció estratègica de la infraestructura i les operacions
 • Innovació: Models de negoci basats en les TIC
 • Cas pràctic: el cas DEFSA
La planificació de TI pot i ha de plantejar-se en si mateixa com un projecte estratègic de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Competències per a les quals et prepara el curs

El disseny d'aquest curs segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i entitats públiques. En concret, les competències que es treballen en programa de Metodologia i planificació de projectes TI són les següents: Conèixer els elements, marcs de referència i certificacions més rellevants per a la direcció i gestió de projectes. Saber enfrontar-se a decisions estratègiques, tàctiques i operatives sobre els principals temes de SI i de TI, en general, i als projectes que les implementen en particular. Afrontar alguna oportunitat de millora o d'emprenedoria interna o externa orientada als serveis de TI i plantejada des de la perspectiva de la gestió de projectes de TI.

Destinataris

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de lexperiència professional següent:
 • 2 anys d'experiència en qualsevol àmbit professional.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Requisits

Perfils:
El curs d'expert en Metodologia i planificació de projectes TI es dirigeix a professionals de serveis d'informàtica que tinguin interès a especialitzar-se en la gestió de projectes de TI:
 • Treballadors de departaments de TI de qualsevol tipus d'organització.
 • Treballadors en empreses de serveis informàtics.
 • Professionals freelance o emprenedors.
El curs és especialment interessant per a persones amb coneixements previs en tecnologia, siguin informàtics, enginyers de telecomunicació o altres enginyeries afins, així com per a titulats de l'àmbit d'Economia i Empresa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Aquests estudis tenen com a objectiu la formació de professionals de TI que vulguin orientar la carrera professional cap a la direcció de projectes en qualitat de project manager o cap de projecte, o bé cap a una participació activa en aquests.
El programa ofereix una formació en metodologia de projectes i planificació que permet a professionals de TI assumir responsabilitats de project manager, cap de projecte o gestor de projecte.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El programa permet adquirir habilitats i coneixements relacionats amb el perfil professional d'IT project manager o cap de projecte de TI, un perfil molt demanat per empreses i institucions de diferents sectors, així com per consultores de serveis informàtics. La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per a fer pràctiques voluntàries.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Planificació i Metodologia de Projectes TI (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X