Diploma d'Expert de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert de Dret Registral i Hipotecari té un enfocament multidisciplinari i combina continguts teòrics i pràctics dirigits perquè el participant, conegui el funcionament del circuit Registral. Està enfocat per a aquell alumnat que vulgui tenir una sortida professional en aquest àmbit.
Aquest programa aporta coneixements teòric-pràctics sobre el Registre de la Propietat amb l'objecte d'aprofundir en els fonaments i la dinàmica interna dels Registres i les diferents fases dels documents fins arribar a la inscripció.

Temari

Aquest programa està format per tres assignatures:
Assignatura El Registre de la propietat i les bases gràfiques registrals (4 crèdits ECTS) 
Mòdul 1: El Registre com a instrument del trànsit jurídic: la seva funció jurídica i valor social. 
 • Institució de dret patrimonial.
 • Anàlisi Econòmica del Registre de la Propietat.
 • Els Beneficis del Sistema Registral Espanyol
 • El principi de Seguretat Jurídica: Confiança econòmica
 • Altres Principis del Registre.
 • La Qualificació com a garantia del sistema.
Mòdul 2. Eines bàsiques del Registre de la Propietat.
 • Eines.
 • Títol Formal i Títol Material.
 • Seient Registral: Concepte i Classes.
 • Les Fases del Document des de la seva Presentació al Registre de la Propietat.
Mòdul 3: Publicitat formal 
 • El registre de la propietat: un registre jurídic.
 • Anàlisi dels principis rectors de la publicitat formal del registre.
 • Formes de la publicitat registral, exhibició, nota simple i certificacions.
 • La nota simple continuada per fax a sol·licitud dels notaris.
 • Certificacions.
 • La incidència de la llei 13/2015 a la publicitat registral
 • Altres supòsits
Mòdul 4: Marc legal i eines tècniques
 • Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària i del TR de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Concepte Bàsics
 • Introducció Eines tècniques
 • El sistema de bases gràfiques registrals. Passos previs a la inscripció d'una base gràfica
 • El sistema de bases gràfiques registrals. El GIS Geobase
 • Qualificació de la base gràfica registral. Integració de Geobase amb l'aplicació de gestió registral
Assignatura Els assentaments (I): Compravenda i Hipoteca (4 crèdits ECTS)
Mòdul 1: Entrada i seient de presentació
 • Llibre d'entrades
 • Llibre Diari d'Operacions
 • Seient de presentació
 • Modalitats de presentació
 • Principi de prioritat registral. La presentació simultània.
 • La notificació de defecte i pròrroga de vigència de l'assentament de presentació.
 • Defectes i recursos contra les qualificacions.
Mòdul 2: La compravenda 
 • Introducció.
 • La compravenda.
 • Seient de compravenda i les seues classes. Termini.
 • Efectes de la inscripció de compravenda al Registre de la Propietat.
 • Circumstàncies generals de la inscripció.
 • Elements de control.
Mòdul 3: La hipoteca
 • El dret real dhipoteca.
 • Hipoteques regulades per la llei 5/2019
 • Novacions i subrogacions passives .
 • Hipoteques i novacions a què no s'aplica la Llei 5/2019.
 • Pas a pas de gestió de la hipoteca en experior .
 • La cancel·lació d'hipoteca.
Assignatura Els assentaments (II): Herència, Donació, Documents judicials (4 crèdits ECTS)
Mòdul 1: Herències i donacions
 • Introducció a les herències.
 • Aspectes Teòrics de les herències
 • Inscripció dherència.
 • Introducció a les donacions
 • Aspectes Teòrics
Mòdul 2: Documents judicials.
 • La inscripció de documents judicials i la qualificació registral
 • Les Anotacions Preventives

Competències per a les quals et prepara el curs

Saber interpretar els documents que accedeixen a un registre i els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària. Conèixer els principis registrals com a instrument d'anàlisi. Saber aplicar els coneixements teòrics de dret registral i hipotecari a supòsits fàctics. Conèixer bé el Registre com a instrument del tràfic jurídic. Adquirir habilitats per dur a terme les tasques vinculades als processos de despatx. Conèixer els fonaments de la publicitat formal d'un registre de la propietat i els seus instruments. Dominar els processos vinculats a les operacions de cancel·lació registral d'hipoteques, d'inscripcions d'herències, d'inscripció de donacions, i la seva gestió. Adquirir habilitats per a les operacions de gestió en la inscripció de les titularitats i dominar els aspectes pràctics. Saber resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars. Aconseguir adquirir competències en aprenentatge autònom i adaptació a les noves situacions.

Destinataris

Perfils:
Llicenciats/ Graduats en Dret que desitgin especialitzar-se en dret registral i hipotecari i que valorin com a sortida professional la de Personal Laboral dels registres de la propietat, mercantils i béns mobles, personal laboral de notaries, gestores, departaments immobiliaris de despatxos d'advocats, consultories financeres, departaments de bancs i fons d'inversió especialitzats en dret registral i hipotecari.
A qui es dirigeix:
 • Llicenciats/ Graduats en Dret
 • Estar cursant o haver cursat estudis jurídics especialitzats en la matèria.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir titulació universitària prèvia de Grau o Llicenciatura en Dret.
Coneixementes previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

El programa persegueix que l'estudiant adquireixi un coneixement pràctic del dret registral i hipotecari. S'ha procurat que l'enfocament de les diferents activitats i la confecció dels materials docents mantinguin una rigorosa observança de dues regles:
La primera, fer senzilla i amena una matèria que injustificadament es considera en ocasions àrida. Es recorrerà a freqüents exemples per anar aprofundint en qüestions més complexes.
La segona, un enfocament eminentment pràctic de l'estudi: es treballarà amb folis registrals, llibres i altres realitats pròpies d'un registre de la propietat, per a conèixer de primera mà com es gestionen en el dia a dia d'un registre. D'aquí, s'anirà ascendint als problemes més comuns als quals fa front habitualment el personal dels Registres.
Són, en conseqüència, objectius del present curs d'especialització:
 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a esdevenir personal dels registres de la propietat.
 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a aconseguir l'especialització en la pràctica registral immobiliària.
 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a la resolució de les problemàtiques vinculades a l'activitat immobiliària.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Personal Laboral dels Registres de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles. Personal Laboral de Notaríes, Gestories, Departaments de Despatxos d'Advocats, Consultories Financeres, Bancs i Fons d'Inversió Especialitzats en Dret Registral i Hipotecari. Tots els estudiants que superin la formació tindran accés a la borsa de treball dels Registres de la Propietat de Catalunya.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X