Diploma d´Expert d´Educació i Comunicació Alimentària

1072 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d´Expert d´Educació i Comunicació Alimentària
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

20% descompte!
El diploma d'expert en línia d'Educació i Comunicació Alimentària aborda temes relacionats amb la transmissió de coneixement sobre alimentació, tant pel que fa a qüestions comunicatives com educatives, considerant els aspectes socioculturals i com influeixen en els hàbits alimentaris.
La nutrició és una ciència en desenvolupament continu i els diferents estudis i investigacions fan que cada cop disposem de més informació sobre el paper que la nutrició pot desenvolupar al nostre organisme i sobre com aquests últims avenços ens poden ajudar a aconseguir una millor qualitat de vida.
Com es produeix la comunicació de tota aquesta informació i el disseny de campanyes de promoció i educació nutricional eficaces poden tenir un gran impacte a la salut col·lectiva i individual si resulten factors efectius per aconseguir canvis cap a conductes més saludables.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, els estudiants hauran de superar 12 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que els estudiants poden invertir per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquest diploma expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de 3 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Alimentació i societat 4
 • L'alimentació a la història
 • Antropologia de la globalització alimentària
Educació nutricional 4
 • La conducta alimentària
 • Disseny d'un projecte d'educació nutricional
 • Àmbits dactuació de lEducació nutricional en persones sanes o malaltes
 • L'educació nutricional en persones adultes
 • Educació nutricional als serveis d'assistència sanitària
Comunicació alimentària 4
 • Comunicació en nutrició i salut
 • Salut, dieta i estil de vida a la societat xarxa
 • Ètica i règim jurídic de la comunicació alimentària
 • Seguretat alimentària i comunicació en temps de crisi
 • En aquest programa no es fan pràctiques.

Destinataris

Perfils:
El diploma d'expert d'Educació i Comunicació Alimentària capacitarà els estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Generació, comunicació i difusió dinformació sobre nutrició i alimentació que contribueixi a millorar la salut comunitària.
Sortides professionals:
El diploma d'expert d'Educació i Comunicació Alimentària ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com ara els següents:
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria,
 • Medicina,
 • Farmàcia,
 • Fisioteràpia,
 • Psicologia,
 • Biologia,
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments,
 • Bioquímica
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. En làmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009 els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica són els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs:
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia per tal de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
Competències específiques
 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la incidència que tenen en els hàbits alimentaris.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida, així com de dur a terme una educació alimentària i nutricional de la població.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

20% descompte!
Diploma d´Expert d´Educació i Comunicació Alimentària
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X